TRANEVÅR 2018 UDSTILLING 17. MARTS – 15. APRIL KL. 11-18 VELKOMMEN!

22. marts 2018

VEJRUDSIGT FOR VIDEREKOMNE


Syngende grønspætte i dag.

Årets første udstillingsdag har været rigtig råkold. Linderödsåsen ligger snedækket i syd, mens isen dog er ved at være væk her i Pulken. Det sidste har betydet ankomst af krikand og pibeand. Spidsandeparret ligger her fremdeles. Gravænderne er taget til i antal og viben sang for første gang i år. DOF-Vestsjælland var på besøg. Sidste år, på samme dato, oplevede de 6000 rastende traner. I år var situationen noget anderledes. Blot fem traner kunne det blive til. Ja, på fuglefronten må jeg konstatere, at det har været en lidt begivenhedsløs dag.

Dog, ved ellevetiden i formiddags livede en lokalt halvsjælden grønspætte op. Dem kan der gå år imellem. Tranerne er svære at holde styr på så længe der ikke bliver fodret i Pulken og de endnu er få. Desværre skulle vi hen til kl. 17:22 før hele flokken, 208 stk, landede ude på engen. Det var desværre lige et par timer for sent til at mine gæster fik dem at se.

Det føles som om alt er forsinket i år, men i virkeligheden minder 2018 meget om det, som var normalt i vore første år på Pulken. F.eks. 2010. Siden da er vi blevet vant til ekstremt tidlige forår, så jeg vil egentlig ikke begræde denne vårvinter - vårvinter. Et smukt begreb, som jeg i virkeligheden ikke ønsker overflødiggjort. Vårvinteren er spætternes og uglernes tid. Elgenes tid. Misteldroslernes tid. Det er den tid, hor foråret ligger i støbeskeen og endnu er uudfoldet.

Traneudsigt - en noget frustrerende opgave!
Den er altså ved at være svær. Vejrudsigten ændrer sig radikalt hver eneste dag - det er snart lige ved, at jeg tænker, at meteorologerne sidder og kaster terninger om hvad de skal skrive. Smhi og dmi virkerer en kende provinsielle. Jeg skal ikke kunne sige, om det ikke et sted i krinkelkogene af deres uforståelige interfaces vil være muligt, at udtrække brugbar information, men umiddelbart lader det til, at dmi og smhi primært eksister med henblik på, om man skal tænde grillen eller ej. Prøv en gang at se, hvilket resultat det f.eks. giver, at søge på Gdansk: Smhi: intet resultat. Dmi: "Intet fundet for søgeord "gdansk".Mente du dansk?". Den seriøse vejrudsigt, med et straight forward interface, finder man åbenbart i Norge, nemlig yr.no. Den er hermed anbefalet.

Hvor om alting er, så har vi endnu et femcifret antal traner, som skal nordpå. Når jeg nu har begivet mig ind i spådomskunstens farlige felt ville det være udmærket at vide, om der f.eks. pt. står 22000 traner i Havelluch. Før i tiden var man i stand til at finde relativt recente observationer af traner på kraniche.de, men skønt jeg har prøvet intensivt, er det mig simpelthen ikke længere muligt at finde disse observationer (jeg tager med kyshånd imod gode råd og vejledning). Udgangsreplikken for i dag må blive, at som vejrudsigten ser ud dags dato, bliver følgende dage gode for tiltræk af traner i Pulken:

Søndag den 25. marts
Lørdag den 31. marts

Længere rækker vejrudsigterne ikke. Jeg vil i den kommende tid forsøge, at gøre mit bedste for at holde traneudsigten up to date.

21. marts 2018

NU ER DET TID - VELKOMMEN!


Traner lander i Pulken efter at have krydset Østersøen 21-03-2018.

Nu er det tid at åbne. Kl 11:00 imorgen åbner jeg min tiende forårsudstilling på Pulken. Det er osse en slags jubilæum! Udstillingsperioden bliver således 22. marts til 15. april, og åbningstiden er kl. 11-18. Adressen er Härnestadsvägen 127, huset ligger 100 meter øst for Pulkens parkeringsplads.

Til folk, som bruger GPS, kan jeg videre berette, at postnummeret er 296 91 Åhus. Det sidste har før forvirret en og anden, for vores hus ligger absolut IKKE i byen Åhus, men langt ude på bøhlandet. Der er faktisk ca 7 km fra vores hus til selve Åhus, men sådan lyder adressen nu en gang:
Härnestadsvägen 127, 296 91 Åhus.

Så er dét på plads.

Sensation på sensation
Det har været endnu en mindeværdig dag i Pulken. Det her er stor natur, og der er hele tiden noget at se. Jeg kunne stå hele dagen ude på terrassen uden at blive træt af det - som min svigerinde sagde engang, efter at have oplevet min nærmest kontinuerte begejstring: "Det är jo sensation på sensation!". Og det er jo dét, det er. At se to rørhøgehanner glide ud over engen, hvor vandfladerne kun langsomt vinder ind på den tykke is, elgen, som i dag har været fremme på marken to gange ved højlys dag, skovhornuglen, som sang i nat, en fjern ørn, som garanteret var en kongeørn, havørnen, som med rolige vingeslag åd sig ind over marken, bjergvipstjerten, som trak over - kun min anden eller tredie i Pulken, syv storke kredsende over huset, hulter til bulter, som storke netop skal - alt imens tranerne i velordnede bånd fløj ind for at lande.
Tranerne.
Tællingen af traner, som idag fløj ind til overnatning, endte på 293. Indflyvningen sluttede 18:49, samtidig med at det begyndte at regne inderligt. Det svarer nærmest præcis til gårsdagens antal, egentlig lidt overraskende. Jeg havde forventet flere, vinden har hele dagen holdt sig i den WSW-lige sektor, og traner er trukket over siden sidst på formiddagen. Langt flere end de 293, som gik til overnatning. Men ærlig talt er her jo heller ikke så meget for en trane at gøre endnu. Det lader ikke til, at bønderne er begyndt at så, og tranefodringen på Pulken begynder (i modsætning til ved Hornborgasjöns turistcirkus, hvor man bevidst lokker tranerne til) ikke før bønderne rapporterer, at tranerne er ved at forgribe sig på udsæden.

Traneprognose
Det jeg har som succeskriterium i det følgende, er tiltræk af traner sydfra. Den gunstige udsigt for torsdag-fredag er aflyst, desværre. Vinden bliver god - sydvestlig, nemlig, men desværre bliver det overskyet. Der vil afgjort komme traner, men det bliver ikke bonanza. Til gengæld ser lørdag moderat lovende ud, mens søndag, og mandag, såfremt vejrudsigten holder. kan blive dage, hvor det regner med traner.

Ud over lokalvejrmeldingen for Åhus er der, som jeg vist har nævnt, to vejrudsigter, som jeg især holder øje med. Nemlig Stralsund og Gdansk. Både lørdag og søndag ser interessante ud: Stralsund lørdag: S drejende WSW 3m/s, først skyet, fra kl. 13 vekslende skydække med solchance. Det kan godt give noget - dog møder tranerne sydøstlig vind over Skåne, og det er knapt så godt. Søndag ser  bedre ud, for da varsles der for Gdsansk tilsvarende vind, men desuden vekslende skydække fra om morgenen - samt vekslende skydække og sydvestenvind over Åhus. Det betyder, at tranemotorvejen er åben!. Mandag ser endnu bedre ud.

Jeg tør hermed godt anbefale et besøg i Pulken i den kommende weekend, mandag med. Her kommer garanteret til at være traner at se på, flotte misteldrosler tør jeg osse love. Evert har set spidsænder i dag, ørne er her - og så er der jo den elg, som med ret stor sandsynlighed vil komme frem nu og da. Lennart Johansson, vores lokale naturfotograf, har desuden fotograferet en elgko med to kalve herude på marken for nylig, så de er her, mindst fire, og de er sultne efter rapsen!

20. marts 2018

ELG PÅ PULKEN; GROVSPURV I KØBENHAVNElg, Pulken 20.03.2018


Efter nogle dages ophold i København er jeg tilbage på Pulken.
Først et overblik over situationen. Snefrit, svag vind fra NNW og +2°C. Enkelte åbne våger i vandfladerne. 30 rastende traner længst ude i vest, ankomst af de ynglende stære, gærdesmutte, gulspurv og grønirisk i haven. Gravænderne på plads, om end kun tre. Derpå stod jeg en lang tid i skumringen og ventede på, om flere traner ville ankomme. Det blev mig noget langweiligt, selvom aftenen var smuk. Jeg gik lidt til og fra. Da, kl. 18:35 landede pludselig 300 traner, men de holdt kun min opmærksomhed kort, for nede på marken stod en elg!


Elg på Pulken - igen!
For første gang i umindelige tider står der nu en elg nede på marken! Det ligner et yngre dyr, men alligevel virker den stor, måske fordi den står så nær; måske fordi man efterhånden kun er vant til harer og rådyr. Måske er elge bare store, en markant krop i det vante landskab er den i al fald - og denne er stadig i vinterpels, så den har fylde og skæg. Der går den nu og græsser på vinterrapsen sammen med hare og rådyr. Det er en glæde at se elg her igen!

Historien om elg, her i reservatet, er ellers i korthed som følger: Da vi kom hertil i 2007 opdagede jeg næsten straks tydelige elgveksler i elleskoven. Den første så jeg en vinterdag gennem køkkenvinduet, og efterhånden som jeg lærte deres vaner at kende, så jeg dem ofte. En hård vinter var der vinterraps på marken syd for huset, og da græssede elgene dér dagen igennem. Undertiden var der spor i haven - jeg har endda oplevet, at der mellem mine ture til brændeskuret, i løbet af en aften, er kommet nye spor til.

Det har altid været vinter og forår, at elgene har vist sig her. Største notering var en gang nogen rapporterede en flok på 11 ved Stänkeryggen! En særlig hård vinter fik de desværre den uvane at krydse Härnestadsvägen hver morgen, fordi der lå en bunke roer oppe ved Allebodavägen, som de ville til. Den vinter var her en ko med to kalve og to tyre. Én gang så jeg en tyr gå igennem isen på Graften, hvilket heldigvis ikke voldte den problemer. Værre var det, at elgene plejede at standse en stund midt på vejen. Her stod de gerne en tid og så sig om - altid dér hvor vejen slår et skarpt sving og desuden er omkranset af elleskov. Jeg kontaktede naturligvis myndighederne for at få dem til at sænke hastighedsbegrænsningen fra de tilladte 70 km/t, eller i det mindste sætte et vildtadvarselsskilt op. Det blev desværre afvist.

I det sving hvor elgene ofte standsede er der absolut intet udsyn for billister. Desuden er det min opfattelse, at folk ikke tager sig de 70 km/t så nær, og der gik da heller ikke lang tid før en dame knaldede ind i en elgtyr. Heldigvis klarede hun sig, men det blev fatalt for elgtyren.

En tur gennem isen i Graften, som knapt er en meter dyb, er ikke et problem for en elg, Helge Å er noget helt andet, og ikke længe efter gik elgkoen og hendes to kalve gennem den tilfrosne Helge å. Deres lig blev vasket op på Østersøens kyst nær Gropahålet.

Så var der én tyr tilbage, og jeg vil tro, at han udvandrede af tristesse.

Derpå gik flere år uden tegn på elge i reservatet. Næste gang elg kunne konstateres i området, var en dag hvor Jon Fjeldså og jeg gik en tur ved Egeside Gård syd for åen. Her opdagede Jon både fald og spor. Siden har min nabo set elg, selv har jeg set flere spor, men dagens flotte elg er altså den første jeg ser i flere år. Nu håber jeg blot, at den ikke er ene, at stammen vil tage til og at vi igen vil få elgen ind i dagligdagen i Pulken.

Gipsben
Min dag begyndte i København, At vores dreng Vigulf har brækket benet, er tidligere omtalt, og i den anledning har jeg altså i de seneste fem dage været i København, bl.a. fordi han skulle til opfølgende røntgenundersøgelse på Hvidovre Hospital. Den viste, at benet så udmærket ud, men skulle have cirkulær gips, i stedet for blot den støtte langs bagsiden af læg og lår, som var etableret. Gipsen er nu lagt - med fantastisk håndelag; jeg så det selv, og vi har lånt en kørestol til ham. Det kan blive værre, men ikke bedre, Vigulf er munter og legende som vi kender ham, og dermed må vi slå os til tåls. Det føles afgjort bedre nu.

Grovspurv?
I dag vågnede jeg til et snedækket København, og efter at have afleveret Ingeborg og Solveig i skole blev jeg opmærksom på en foderplads på Scandiagade, hvor sjaggere, bogfinker, grønirisker og spurve flokkedes. Blandt spurvene var en han, som så helt mærkværdig ud. Jeg tog den umiddelbart for en hybrid mellem skov- og gråspurv, men efter at have kigget grundigt på den, er jeg knap så sikker. Hvordan ser en hangråspurv i fældning fra juvenil til 1. adulte dragt egentlig ud i marts? Jeg har i al fald aldrig set sådan et dyr, som dagens underlige spurv, før. Hovedets brune farve var særdeles varm, tøjlen var lys og overgumpen var blot grå op mod ryggen - i øvrigt olivenbrun. Der var antydning af øreplet, antydning af striber på brystet (for kraftige på min tegning), hvid central bug og tendens til lys halsring.


Ejendommelig spurv, Scandiagade idag.


Mens jeg står og studerer spurven sker følgende: "Hvad laver du?" spørger en dame med en barnevogn. "Ser på fugle" svarer jeg, og: "...hvad laver du?". "Jeg bor her, og det er mere hvis du står og kigger ind ad vinduerne, tænker jeg", siger hun.
Dét er forskellen på Jessicas gamle lejlighed oppe i blokken med de toværelsers' og den ny karré med større lejligheder, her på Scandiagade, hvor hun nu har fået lejlighed. De større lejligheder bebos af  "velfungerende" familier. I de toværelsers bor studerende, fattige, bumser og flygtninge, og der var der aldrig nogen, som havde noget at brokke sig over. Mens jeg selv og den herre som havde for vane, at stå og råbe i timevis om natten på trappen ovre i de toværelsers`endnu hilser pænt på hinanden, kan man på Scandiagade opleve, at en beboer trodser vinterkulden, og i underbukser løber ud for at bortjage en flaskesamler, som har stukket hovedet i affaldscontaineren. Er der andet ord for dette, end småborgerlighed i fuld udfoldelse?

Jeg, vindueskigger! - som om! Tyv tror hver mand stjæler.

15. marts 2018

ÅBNING AF UDSTILLING UDSKUDT!

Forårstrækkets første traneovernatning i Pulken


Der er opstået en situation som gør, at jeg er nødt til at udskyde åbningen af årets forårsudstilling i Pulken. Vores fireårige dreng har brækket benet. Det skete i forgårs, og han har nu benet i gips. Det skete i børnehaven i leg, et uheld af den slags man ikke kan gardere sig imod. Han skal til opfølgende røntgenundersøgelse på mandag. Derfor kan jeg tidligst åbne årets udstilling tirsdag den 20. marts – og senest den 22. marts!
Hvis du/I planlægger at besøge mit ateliér i i dagene frem til onsdag den 21. marts, vil jeg derfor opfordre til at man konsulterer denne blog!

Jeg beklager hvis nogle kommer til at opsøge mig forgæves i de kommende dage, men at det primære hensyn må være, at vores dreng kommer bedst muligt igennem den næste tid, kan ingen vist være uenige i.

Det er rigtig synd for den lille dreng, som nu knapt kan røre sig. Han synger en sang, som bruges flittigt i diverse daginstitutioner – og at han er i stand til at bearbejde det på dén måde, er jo glædeligt. Teksten går sådan her: “De knogler, de knogler, de skøre knogler” osv. Og så læser han i vore børnebøger om kroppen.

Nu nok om det og videre med forårets udvikling her i Pulken: Nu trækker misteldroslerne igennem. De store, smukke drosler hopper omkring på brakmarken, kendeligt store og kraftige. De er sky, og selvom der er flere hundrede meter over til dem, flyver de op i elletræerne, blot jeg går ned til min hæk for at kunne tælle dem ordentligt. I dag er her 11. Om aftenen giver de et par strofer, en mellemting mellem solsort og sangdrossel, kunne man sige. Straks det bliver mørkt går skovhornuglen i gang med sin sang og den er flittig. “HUUH...HUUH...HUUH...” lyder det i timevis. En tredie fugl som synger nu er kernebideren. I forgårs, da sneen forsvandt, sang den i toppen af vores store birk, jeg skulle lige vende i hovedet hvad det var, først troede jeg det var stæren. Kernebideren har en sær sang, en halvkvalt cykelpumpe blandet op med kernebiderkald. Det ligger ikke lige for, at der skal komme pivedyrslyde ud af så mægtigt et næb.

Sneen ligger stadig på åsen, men her er den, som sagt, stort set borte. Lærke, vibe og stær ankom så snart den var væk, men de to sidste holder vist stadig vinterferie. De fouragerer på engen men synger endnu ikke. I går åbnede en våge i Pulken og da ankom også gravand, endnu kun to.

Og traner? Forårets første traneovernatning indtraf i går, 14. marts. 21 traner. I løbet af eftermiddagen noteredes en smule tranetræk, 4+23 nordtrækkende 14:08 og 10 indtrækkende til rast i Pulken 16:45.
Nordtrækkende traner sås også i forgårs, 13 stk. 15:30.

TRANEPROGNOSE
Nu er vi ved at være der henne hvor der kan forventes store antal, hvis blot vejret er det rigtige. 
Hen over weekenden fortsætter østenvindsperioden. Det betyder at der ikke kommer til at ske en skid i Pulken. Bevares, måske 30 traner til overnatning, 6 hvide storke, syngende skovhornugle osv. men intet indtræk af traner af nogen betydning. 

Ifølge lokalvejrudsigten for Åhus går vinden i vest fra mandag og det er godt. Men hvis man skal spå om hvornår tranerne kommer, skal man også se på vejrudsigten for Tyskland og Polen. Det ser ud til, at det bliver torsdag den 22. marts og fredag den 23. marts! Da er udsigten for Danzig/Gdansk vekslende skydække 8°C, SW moderate breeze hhv. 9°C, SW fresh breeze. Stralsund varsler torsdag 5°C SSW light breeze (overskyet fredag). Hvis denne udsigt kommer til at holde stik kunne der meget vel komme nogle tusinde traner op over Østersøen. 

Onsdag den 21. marts får tranerne fint trækvejr over skåne, men spørgsmålet er, om tranerne har travlt nok til at de trækker ud over Østersøen i det gråvejr som er varslet for både Stralsund og Gdansk.

13. marts 2018

VILJELØST LYS
Traner langs Härnestadsvägen 2018-03-12


Vårvinteren er ved at fordampe. Tågen tager til over dagen. Sneen har tyngde. Isen rådner på markerne og rapsen fylder den af fugtighed nærmest håndgribelige luft med en dunst af hengemt kål. Lyset er viljeløst og uden retning, men i dette grå rum står birken netop så klart frem, i alle detaljer. Vindstille er det, og musvittens vingeslag bliver et bulder. Skovspurvenes sang en provokation.
Fire traner gik ganske nærved vejen, da jeg før var ude. I tågen gælder andre regler, og de lod mig passere uden at gøre mine til flugt.

Og hvad har vi i vente? Bortset fra i morgen, hvor vinden skal blive let og nordvestlig, og hvor tågen er spået at holde ved, er der lovet østenvind i de følgende 10 dage. Tranerne har endnu god tid, men med det klare vejr, som er forudsagt for næste weekend, ville det undre mig, om ikke nogle ville tage turen over Østersøen. Det som går mig mest på, er isen. Jeg håber, at dagene vil blive tilstrækkelig lune, til at nattefrosten ikke kan nære den. Foreløbig har isen spoleret svanernes gennemtræk for mig. I mildt vejr er det ellers en dagligt tilbagevendende fornøjelse, at have sang- og pibesvaner liggende i de åbne vandflader til ud på formiddagen. Svanetrækket er forårstrækkets ouverture, en vellyd og et skuespil, som jeg i år har måttet savne.

Nede i Europa venter krikænderne, skeænderne, alle vadefuglene. Viberne venter på at indtage engen og fylde natten med sang. Gid isen ville slippe.

11. marts 2018

UDSTILLING I PULKEN 17.MARTS - 15. APRIL 2018For tiende år i træk holder jeg udstilling i vores hus I Pulken, Härnestadsvägen 127, 296 91 Åhus. Vores hus ligger 100 meter øst for Pulkens parkeringsplads, velkommen!. I år holder jeg åbent 17. marts - 15. april kl. 11-18. Her på bloggen kommer jeg til løbende at orientere om tranevårens udvikling, hvad der er at se i øvrigt i området osv.

I år har vi som bekendt en kold vårvinter, og det har lagt en dæmper på forårstrækket. Nogle traner er dog på plads, sandsynligvis lokale ynglefugle. I øvrigt har jeg i løbet af den seneste uge set en del havørne samt kongeørn, skovhornugle og vandrefalk. Mosehornugle er også i området, to fugle jager for tiden daglig over Köpinge Ängar. På grund af kulden er der endnu tusindvis af sædgæs. Mellem de mange sædgæs er det muligt at pille enkelte kortnæbbede gæs ud og en enkelt dværggås er også set. Den er det ikke lykkedes mig at finde, men det er absolut muligt, at den er her endnu.

Jeg håber vi ses!

Venlig hilsen

Carl Christian Tofte


3. marts 2018

TÆT SNEFALD, OPKLARING


Hen under aften 1. marts.


Har det nu ikke sneet uafbrudt i over et døgn? Det tror jeg bestemt det har. Undertiden store, vidtløftige fnug; så kraftig vind, med små, hårde kugler et sted mellem hagl og fnug, som blev kastet mod en, som riskorn på et brudepar. Da jeg sad på dørtrinnet og kiggede i Niels Peter Andreasens bog om hans liv med vandrefalken lagde en stor stjerne sig til hvile på side 198. Og det sner endnu. Hvis jeg tidligere på vinteren, hvor barfrosten lukkede vandfladerne, har fundet fuglelivet lidt kedeligt, så var det da intet imod nu. Pulken er nediset og dækket af dyb sne, Helge Å er næsten tilfrossen. Ingen vandkanter med spankulerende krager, intet at hente for havørnen.

Men en markmus kiggede nysgerrigt op fra sit hul i sneen, da jeg før var ude med fuglefrø. En aften kom skovhornuglen lydløst forbi – det er snart en hel fødekæde. Den ugle har garanteret sin dagrasteplads i naboens fyrretræer. Her ville det være en hjælp, hvis det ville holde op med at sne, for eventuel uglegylp, som kunne afsløre dagrastepladsen, dækkes hurtigt til.

Smuk er den nu, sneen. Jeg har malet det ene landskab efter det andet i disse dage. Her er groft sagt tre elementer, sneflade, elleskov og himmel, og alt efter lyset ændrer de farve. Når det er klart nok, er der yderligere den fjerne ås, hvor sneen lige nu er rosa, mens den ude på marken er ved at kamme over i turkis, med en koboltblå stribe langs skovkanten. Det sidste er i virkeligheden en hallucination. Det er øjet, som ikke magter overgangen mellem mørk skov og blændende sne og så skaber en farve ind imellem. Prøv selv at se efter! Hvis man først bliver opmærksom på fænomenet, vil man bemærke det i mange sammenhænge, jeg bruger disse hallucinationer aktivt i mit arbejde. Og det er vel egentlig surrealisme, eller hvad?

Og så holdt da sneen endelig inde. Der skal ikke andet til end en lille opklaring før ravnene, som lader til at være kloge nok til at nyde flugten for dens egen skyld, leger mod himmelen. En havørn lander pludselig i sneen, ganske nærved, og den sidder længe nok til at blive tegnet. Der er et fantastisk lys på undersiden af rovfuglene, som nu igen er på vingerne, havørn, musvåge og rød glente. Fire traner i disen over Egeside Träsk med snedækkede enge i forgrunden. Døde elletræer med sne på nordsiden. Det er et syn jeg vil huske, det kommer jeg nok til at male. Straks efter kommer en kongeørn flaksende over skoven, skarpt forfulgt af en ravn.
Det bliver sværere og sværere, at holde modet nede.

Jeg er blevet rigtig glad for at inddrage vejret i mit arbejde. Helt konkret: bemærk hvordan kulden har tegnet iskrystaller i den mørke sky.

Gammel havørn i sneen.