FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

1. maj 2012

Sub-hit-bonanza

En fænomenal eftermiddag i mit aller nærmeste nærområde sammen med Rune Stenholm Jakobsen.
Først Pulken, som bød på sølvhejre, rødstjert og årets første tre bynkefugle - tre hanner, som alle havde slået sig ned i Pulkens bedste bynkefugleterritorium.
Derefter til Egeside, hvor broget fluesnapper var ankommet og hvor Rune foreviste diverse lavarter. Jeg kan pt. kun komme i tanker om bitterlav og spiklav, men det var en verden som et helt koralrev. Vi så bl.a. osse en smuk, rød svamp der lignede judasøre lidt i konsistens, form og brillans, samt et elgkranie.

Et besøg ved Vittskövle Driva var ikke så givende, men jeg fik dog en ny edderkoppeart at se: Aelurillus v-insignitus, en flot han, som hoppede omkring i et af sandskredene (så har jeg set ti arter. På dette område har jeg en hel del til gode).

Ved Furuboda Kursgård sang gulirisken og ved Friseboda blev jeg pludselig en vendehals vár, som rastede i fyrretræerne lige nord for åen. Der er reelt fald af vendehals idag og der er rapporteret mindst to til fra området - der er i øvrigt også blevet set både ringdrossel og rødtoppet fuglekonge langs Ålakusten idag. Østenvinden deler ud.

Var tilbage i Pulken sidst på eftermiddagen og fra terrassen hørtes lille flagspætte tromme fra sumpskoven i Gamla Fåran.
Tinksmede og hvidklirer raster nu i Pulken og engen er begyndt at blomstre - engkabbeleje og vår-gæslingeblomst dominerer, men kornet stenbræk og engkarse er stærkt på vej. På engen ved Yngsjön blomstrede tvebo-baldrian allerede i kalkrigkæret og på den tørre del af engen nikkende kobjælde og en for mig helt ny art: Vår-vikke.