FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

11. maj 2015

MAJDAGE I PULKEN

Lærkefalk i gråvejr, Pulken 09.05.2015


Det er skønt at være tilbage i Pulken. Engen er for alvor blevet grøn siden sidst, men selve løvspringet er mere diskret. Løvspringet her er lidt specielt, fordi elleskoven dominerer billedet, og elletræet er altid diskret. Det gør så til gengæld, at hægen slår voldsomt fra. Dufter gør den også.

Her er hele tiden et eller andet at se. Det første jeg så, da jeg ankom og steg ud af bilen, var den sjældne gråspurv, som med et par af mine påskefjer i næbbet, fløj op under tagskægget. Derpå passerede en lærkefalk, lavt over marken og ind over naboens have.

Lærkefalk har været forbi ved flere lejligheder i de seneste dage, ligesom en mængde andre rovfugle. Viberne har travlt. De går op til hver en glente, krage eller ravn og driver den effektivt bort. Værre var et mårdyr, som systematisk søgte efter æg ude i engen. Otte sure viber og fire rødben havde ingen effekt på bæstet. Det er ærgreligt at se på. I varmeflimmeret kunne den ikke bestemmes - skovmår eller mink. I hvert fald ikke ilder. Jeg ville være i stand til at tilgive ilder og skovmår, men mink er desværre nok det mest sandsynlige.

Også musvågerne fik deres sag for idag, da en 4k havørn kom glidende ind over haven. Musvågerne styrtdykkede mod ørnen fra stor højde - med sammenfoldede vinger, vinklet alula og fangerne fremme. Det foregik på kloshold - virkelig kvalitetsunderholdning. Men det skulle blive bedre: På vej ned til Yngsjöhallen genså jeg havørnen - nu stod den og åd et harekadaver midt på Härnestadsvägen, flankeret af syv krager og med fire røde glenter over nakken. Jeg smed haren ind i engen, vi skal jo nødig have, at havørnen bliver påkørt. Det er rigeligt med haren.

Igår var vi ude for at fotoregistrere i Pulken. Så går man usædvanlige veje, og det betaler sig. En tidlig vagtel slog, og vi fandt kadaveret af en ledningsdræbt trane. Det er blot den tredie døde trane jeg ser i Pulken. Af disse er én død af uforklarlige årsager, de to øvrige er dræbt ved kollision med de luftledninger, som går ned langs Graften. Tranerne går og flyver ofte over til Graften (for at drikke vand?), og kollisionerne er sket, i forbindelse med dette.

Nærstudier af vegetationen langs Graften gav mindst to nye plantearter: Trekløft-stenbræk og -sandsynligvis - knold-ranunkel. En potentil og en korsblomstret er også indlagt til diagnosticering. Køerne har lavet nogle sandskred i volden, og her var forskellige solitære bier igang med at udgrave "digesvalehuller" i miniatureformat.

Nå - jeg må løbe; der hænger 26 røde glenter og en havørn nede over Egeside Träsk.