FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

30. marts 2022

SNE, TRANER OG ELG-BONANZA

 


Så er det blevet koldt igen. Ca 10 cm sne i morges. Det var noget som pludselig gjorde det let at tælle sanglærkerne, som sad nede på marken. Ude i kæret var det pludselig også let at tælle bekkasinerne, som nu stod langs vandkanten, hvor jorden er blød. Hele 29 talte jeg, og de havde selskab af engpibere, stære og rørspurve, som også søgte til den smalle strimmel strand, som ikke var bundfrossen. Et par små lappedykkere i yngledragt, 9 knarænder, 66 gravænder og et par spidsænder var der også, ligesom et antal krikænder, skeænder, pibeænder og masser af gråænder (dem er jeg stort set holdt op med at tælle i dagtimerne, da jeg jo nu har lært, at de skal tælles under aftentrækket). Hele 19 blishøns var der også. Den er åbenbart det nye sort i Pulken, hvis jeg må være så fri.

Men først og fremmest var der tranerne. De tog sig usædvanlig godt ud på den snedækkede eng. Det er set før, men i dag var dog helt specielt smuk - alle kviste, stammer og grene i elleskoven var optrukne i hvidt. Himmelen dramatisk, flerfarvede skyer og himmelblå pletter, som lod solen skinne igennem. Det er afgjort en af de smukkeste dage jeg har oplevet i løbet af 15 traneforår, så jeg tog nogle billeder.

Udsigt over det centrale kær i Pulken, set fra volden ved Graften i retning mod sydøst.

Solen bryder igennem


Sneen er for størstedelen tøet bort i løbet af dagen, men oppe på åsen ligger den endnu, og det er en helt klassisk vejrsituation i Pulken, og jeg kan lide den, for det er som at leve i et bjerglandskab.

I skumringen fik jeg for mig, at det kolde vejr måske har fået elgene til at søge ud på markerne for at græsse. Jeg har været nede på det lokale elg-stake-out nogle gange her i foråret, uden held, men i dag havde jeg en god fornemmelse. Den slog så sandelig ind. Hele syv elge var kommet frem af elleskoven, og det er det højeste antal jeg har set her i området; ja måske nogensinde. Når man normalt ser en enkelt eller en familie, er det let at få det indtryk, at det er de samme dyr man ser hver gang, men dagens syv elge viser, at sandheden nok er mere nuanceret.

28. marts 2022

OPDATERING FRA EN TRAVL UGE M:M: - OBS: TIRSDAG D. 29 ER DER LUKKET FRA KL 14 - 16

Her så en af Ingeborgs traner. Det tog forbavsende kort tid for hende, at male denne trane, med fine fjerdetaljer, som nærmest er laverede, diskrete men tydelige indenfor en gråskala. Jeg er også ret imporneret over penselføringen i de filigranagtige prydfjer, som blæser i vinden. Ingeborg er også 13 år; pigerne er tvillinger.

 

Tirsdag den 29. marts deltager jeg i en livesending på Vattenrikets WEB-TV. Sendingen er fra kl. 15:00 til 15:30, og da jeg ikke kan være to steder på en gang, har jeg lukket fra 14:00 til 16:00. 

Så langt så godt. Det har været en periode med rigtig mange traner. Særlig efter vinden gik i vest er der kommet mange til, og antallet er steget til først 6800 rastende fugle, så ved indgangen til weekenden over 8000 og i dag står op mod 10.000 traner i Pulken. Fredag og lørdag var præget af et utroligt virvar af traner, som væltede hid og did i grupper på op til 3-400 fugle. Det virkede ikke som om de var helt på det rene med, at det var dem tiltænkt at holde sig på Matningsfältet. I går, søndag var nok den mest klassiske dag. Fra kl. ca 15:30 sommertid strømmede traner ind fra øst; mange, og ofte store, flokke i luften samtidig.

 

Observationer siden sidste opdatering:

Stubmarken syd for huset tiltrækker mange småfugle, især sanglærker, tornirisker og rørspurve. 24/3 syntes jeg, at nogle af fuglene i en torniriskflok, som fløj omkring halvvejs nede på marken, så lidt spøjse ud. Et nærmere eftersyn afslørede, at det var to bjergirisker - begge i yngledragt, og i hvert fald den ene var en han, som sad og sang. Det er blot fjerde fund i Pulken, og de øvrige fund falder, sjovt nok, i perioden 27/3-1/4. Der kan være to forklaringer på dette tydelige fundbillede: 1) der er flest fuglekiggere i Pulken, når tranerne kulminerer, eller 2) bjergirisk optræder på lokaliteten som en temmelig sjælden trækgæst ultimo marts. Efter 15 vintre i Pulken uden bjergirisk kan jeg i hvert fald konstatere, at arten ikke er en almindelig vintergæst her. Jeg tegnede en skitse:

En anden usædvanlighed er et stort influx af blishøns. Antallet er steget støt, og søndag aften rastede 22 blishøns, det er uhørt. Viben har derimod glimret ved sit fravær. Først søndag aften stod der en fugl på det traditionelle revir på næsset, som adskiller Pulkens to nordlige bassiner. Nok er her vådt, men mon ikke det kan have noget at gøre med, at op til ca 1000 bramgæs har været glade for at stå netop der? Det holdt de op med, da der i løbet af ugen begyndte at være fuldt hus på parkeringspladsen. Bramgæs er lige den smule mere sky end viber, så jeg håber, at vibeparret nu får ro til at etablere sig. Dem vil jeg nødig undvære.

Lørdag morgen var Henrik Haaning i Pulken for første gang nogensinde. Henrik er en af Danmarks dygtigste feltornitologer, og han lavede naturligvis en art, som kræver beskrivelse til Rrk, det lokale sjældenhedsudvalg - nemlig et ekstremt tidligt atlingandepar... som han ikke har lagt på artportalen. Gæt hvem der så får fornøjelsen af at lave en udførlig beskrivelse af hele to atlingænder 26/3 2022. Martsfund af atlingand er sjældne, og skal beskrives.

Samme lørdag morgen så jeg en enkelt rastende sølvhejre, mens Solveig, Ingeborg og jeg var ved at gøre klar til at modtage en busfuld traneturister fra Scanbird. Efter traneturisterne kom buschaufføren på besøg. I en krukke i vindueskarmen har jeg en dusk rørdrumfjer stående, og buschaufføren impornerede virkelig - han mente nemlig, at fjerene enten måtte stamme fra rørdrum eller stortrappe, arter han begge kendte fra sit hjemland Ungarn. Han var ikke fuglekigger, men havde tydeligvis ualmindelig godt styr på fugle.

 

Traneprognose

I indeværende uge går vinden i øst tirsdag og onsdag, samtidig med at vejret bliver skyet. Det giver ikke noget videre tiltræk. Torsdag, lørdag og søndag bliver derimod dage med svag vestenvind og sol, og hvis der stadig er traner syd for Østersøen, er der god chance for tiltræk. Med næsten titusinde rastende traner på Pulken i skrivende stund, kan man have sine tvivl om, hvor vidt der er flere traner i vente. Hvis der er, ville det dog ikke være første gang jeg blev overrasket. I hvert fald - de er her nu, og det ville undre mig såre, hvis her ikke er tusindvis af traner ugen ud (og længere endnu).


18. marts 2022

KANONTRÆK

Det er Solveig, 13. år, som har malet denne trane - bemærk især hvordan hun sanser- og gengiver farve og lys. Rent formelt er det få voksne, som kan være med dér, og dertil er der en personlig penselskrift og sansning involveret her.

Vejrudsigten kom til at stemme, så det gik præcis som i min traneprognose fra 13. marts. Der har væltet traner ind det meste af dagen. Første flok så jeg ved 11-tiden, det var fugle, som trak nordpå, men fra 13:30 begyndte flokke at ankomme til Pulken. Det accelererede sidst på eftermiddagen. 

Jeg har netop talt op, og min tælling endte på 6200 traner, hvoraf de sidste to landede ca kl. 19. Til sammenligning kan jeg fortælle, at min tælling i går blot nåede 418 stk. Jeg tør godt love, at her kommer til at være mange traner weekenden over.

Fra 13:30 i dag og ca en time frem ´"live-bloggede" jeg tranetrækket på facebook - hvis man befandt sig i nærheden, var dette nemlig virkelig dagen at komme til Pulken. Den rapportering giver et meget godt billede af trækintensiteten. Det ser således ud:

- Nu kl. 13:30 brakar det loss. 71 tranor kretsande inför landning i Pulken, fördelade i två flockar. Tidigare i dag sågs 13 sträckande N och det är ganska säkert, att flera just nu är på väg söderifrån och att flock efter flock kommer att anlända i Pulken fram till fredagskvällen. Detta var att förvänta i den givna vädersituation, och ganska som jag förutså i min senaste "tran-prognos" på min blogg 

- Under senaste halvtimmen ytterligare: 43+146+19+53+50+44+6, så Q.E.D

- +54+37+1 havsörn+16+94+12
dessutom 80 starar och ca 200 bo/berg N 

- +19+136+13+1 trädlärka+en kontinuert ström av bo/berg+30+

Bo/berg betyder bogfinke/kvækerfinke. Jeg har intet overblik over finketrækket, men der kom konstant flokke med typisk 20-30 fugle. De skal nok regnes i tusinder. 

 Den ene art efter den anden ankommer i disse dage. I dag ankom hedelærke (hvis man kan sige sådan, når det blot er 3. eller 4. gang jeg ser den på lokaliteten) og rørhøg, den sidste i form af en hun kl. 17:43. I går ankom strandskade, stor regnspove og skeand og i forgårs spidsand. Knarand har været her siden i mandags, og i dag var her hele 14.

Pibeand øger i antal nu, her er rigtig mange gråænder, men krikand er ikke rigtig kommet i gang endnu, eller også ligger de og gemmer sig - rørskoven er lidt af en hindring, når der tælles ænder. Blishønen er her endnu, og den har fået selskab. Først var der én, så to og nu seks, hvilket er fuldkommen uhørt. Det er jo meget sjovt. Men så er det heller ikke sjovere, for det er også et symptom på, at Pulkens centrale kær er begyndt at ligne en stabil sø alt for meget. Midt i kæret vokser en stor og kraftig rørskov. Det var her ikke for blot nogle få år siden. Det ligner sgu Utterslev Mose, og det er noget der bør gøres noget ved.

 

Trane-prognose

Det ser ud til at der blot bliver tale om svagt tiltræk lørdag-mandag. Til gengæld er her nu ankommet rigtig mange fugle, og da traner godt kan raste her i over en uge, vil der være traner at se på hele weekenden og ind i næste uge.

Tirsdag kan blive interessant. Arkona får om formiddagen sol og svag vind nærmest stik sydfra, og hvis fuglene rammer Skånes sydkyst - og ikke f.eks. Møn - vil de have søndenvind over Skåne. Det er ikke det værste til tiltræk. 

Torsdag har til gengæld en helt optimal vejrudsigt: Vinden går i vest, solskin med skyer på himmelen. Hvis det holder stik, kommer der væltende traner ind til Pulken.

Fredag og lørdag fortsætter vestenvinden, nu med overskyet vejr. Skyet vejr er ikke noget som forhindrer tranerne i at trække, vestenvind er den rigtige vind i Pulken, og datoerne taget i betragtning bør stort tiltræk kunne forventes også fredag og lørdag. 

13. marts 2022

13. MARTS

 

Pulken 9. marts 2022. Rimtågen er lettet, solen er kommet frem og har allerede smeltet rimen på det meste af skoven. Men et lille parti har stået skygget, og da solen når det, står det en tid frem som et lysende hvidt skovparti.

Det har været kolde østenvindsdage, Det har ikke betydet, at tranetrækket er gået i stå - jeg er netop ankommet efter et par dage i Danmark, og på vej tilbage til Pulken så jeg først en stor flok over Malmø, og videre på min vej henover Skåne yderligere fire flokke med tilsammen 97 fugle, som stædigt arbejdede sig øst på, mod vinden. De kan meget vel have haft kurs mod Pulken, men jeg talte ikke traner, da jeg nåede frem lidt efter kl. 18, for på markerne lige nord for Pulken stod en solid flok gæs. Jeg kunne se, at der var mange blisgæs imellem og talte dem. Der stod 370, og det var interessant, for når gæssene flyver ind i Pulken, hvor de overnatter, så gør de det så sent, at det er umuligt at artsbestemme dem i mørket. 

Der var vel et tilsvarende antal bramgæs, som jeg ikke gad tælle. Mens 370 blisgæs er mange, er et tilsvarende antal bramgæs få. Der skal være flere, for at jeg gider tælle dem. I hvert fald, nu har jeg et billede af artsfordelingen og antallet af de gæs, som overnatter hver aften i denne tid.

 

Prognose                                                                                                                                                      

Det er ved at være tid for en prognose for traneforekomsten i Pulken i den kommende uge. En prognose er ikke helt let, for der er udsigt til især østenvind, men også en frontpassage fra vest, samt dage hvor vinden vender i dagens løb.

Men så fremt vejrudsigten holder, forventer jeg at mandag og tirsdag bliver temmelig stille, og så er der  mulighed for en del tiltræk onsdag. Torsdag tegner ringe, mens fredag til gengæld ser rigtig lovende ud: Der er udsigt til høj sol og en vind, som begynder i SSØ, men som i løbet af dagen drejer,  for om eftermiddagen at ende i nordvest. Især hvis vinden drejer med uret, vil det betyde, at rigtig mange traner ankommer til Pulken. Hvis dette holder stik vil her væregodt fyldt på i den kommende weekend. 

 

9. marts

Den 9. marts fik jeg lavet en beskrivelse af dagen, samt af en typisk aften ved Pulken her i det tidlige forår. Jeg glemte bare at poste, men det kommer her:

Så kom den 9. marts med tæt rimtåge frem til ved titiden. Vinden var der først ikke, så gik den i øst. Da tågen lettede stod 589 traner på engen. Det var kl. 10:15.

Som reglen foreskriver, er tiltrækket af traner svagt i østenvind. Jeg så kun én flok komme ind i dagens løb, 7 fugle, men havde dog også min opmærksomhed andre steder. Ja det skal jeg sgu love for.

Ankomst af stor præstekrave, trækkende hulduer, men rigtig interessant blev det først, da jeg om aftenen var ude at tælle overnattende fugle. En blishøne lå i det centrale kær, så Gu'. Den ser man ikke hvert år i Pulken, det er et reelt lokalhit.

Sådan en aften forløber således, at de fleste traner først samles på engen. Så begynder sangsvanerne at dryppe ind. Så er der stæreopvisning over syd-Pulken, mindst femhundrede lå og tegnede ovaler og cirkler i prik-teknik, før de strøg østpå mod Yngsjövassen. Når det er ved at skumre reelt begynder tranerne at flyve ned i syd-Pulken og flere støder til. Tællingen af overnattende traner endte på 254, så de fleste af de fugle som ankom i går, har haft travlt med at komme videre nordpå i løbet af dagen. 

Sangsvanerne drypper ind næsten til mørket sænker sig, men lige inden da, i det sidste modlys fra vest, flyver gråænderne ud. Det er meget koncentreret og varer blot et kvarters tid. Det er min nye fornøjelse, at tælle dem. Det giver nemlig et langt mere fyldestgørende tal, end det man får ved at tælle dem i dagens løb, når de ligger på vandet og skjult mellem rør og siv. I dag fløj de ud fra 18:36 - 18:54. Hele 1342, og alle røg igen nordpå. Måske er det Hammarsjön, som trækker?

Når andetrækket er overstået er det næsten mørkt, og først da begynder hovedparten af blis- og bramgæssene at flyve ind for at overnatte. Og det fik de lov at gøre i fred for mig. 9. marts 2022

TIDLIGT TILTRÆK

 


Feltnoter 8/3 2022

Jeg synes allerede, at jeg er ved at komme bagud. Hver dag har sin historie, men her er jeg kun kommet til i går. Og det var en af disse dage med vestenvind og sol, hvor tranerne trækker ind. Bevares, vi er tidligt i den aller spædeste begyndelse. Men som de traner dog har travlt. Det var i mindre skala, men det mindede så sandelig om noget sidst i marts. Det var så lunt, og tranerne fulgte kysten nordpå - nogle stak videre, andre drejede til højre og landede i Pulken.

 Jeg selv fulgte trækket fra 14:23 til 15:52; forlod det faktisk, da det virkelig tog fart - i løbet af de sidste tre minutter alene ankom 223 traner. Det jeg kan lide, er den der spænding ved at sidde og følge trækket. Sjovt nok så jeg knapt en eneste trækkende småfugl, jeg tror simpelthen de gik for højt til at kunne registreres. Så det blev rovfugle, traner, duer og gæs.

 Det blev til ca 17 traneflokke - når de nærmer sig splitter de jo op, samlersig, deler sig - nogle vil videre, andre vil ikke. Det er storslået, og med måne, det klassiske fotomotiv. Jeg malede det i stedet, sådan lidt hurtigt. I alt 502 nordtrækkende traner i obsperioden, hvoraf 301 gik ned i Pulken. Evert blev til kl. 18 og da stod over 800 traner i Pulken. Det kan faktisk være en rekord indenfor kategorien højeste antal på tidligste dato.

At bemærke var, at hulduetrækket virkelig er i gang nu. 20 ringduer og 13 hulduer. Det hele drypvis, ikke de der store efterårsflokke, men små eksklusive rejseselskaber., af hul- og ringduer. Det er simpelthen bare elementært spændende, at få øje på 9 duer lang pokker i vold, og følge dem, indtil man ser, at det er tre ringduer og seks hulduer.

Og er fugle ikke bare federe når de trækker? Af fem havørne mener jeg, at to 2k-fugle var nordtrækkende. Højt til vejrs i det skyfri blå og i langt glid med hånden vinklet, og kvastet som på en gåsegrib. Vandrefalken ville dog ikke være med. Den lå og kredsede, og så håber jeg jo at kunne notere 1 N og med tidspunkt. Men den blev sulten; klappede vingerne sammen og demonstrerede, at den er verdens hurtigste dyr, og det er også noget.

7. marts 2022

DET BEGYNDER AT LIGNE TRANEVÅR

 

Feltnoter 7/3 2022

 

Strålende sol og svag nordvestenvind har fristet i hvert fald nogle traner. Enkelte småflokke er kommet ned på den der måde, hvor man kan se, at de er rejst langt, og ikke bare har flyttet sig fra en mark i nærheden. Det tog fart efter 16:30. Foreløbig ser det således ud: 5 N->R + 20 N->R->N + 6 N->R + 12 N->R + 19 N + 9 N + 32 VNV + 18 VNV + 2 N->R. Jeg kommer nok til at skulle ud og tælle overnattende traner her til aften, alt andet ville være sjusk.

Tommy fra Vattenriket har været her i dag og sat det solcelledrevne trane-webcam op i haven. Det skal lige testes inden det kommer på plads ude ved Matningsfältet og der er simpelthen endnu for pløret ude i engen til at han kan køre der ud, så han tester det her. Og vådt har det været. Vinteren har været regnfuld og som noget nyt er engene ganske gennemrodede af vildsvin. Det er aldrig hændt før og min teori var, at det havde en sammenhæng med det våde vejr. Den teori fik jeg bekræftet i går, hvor jeg så et web-foredrag med Christopher Sandom. Han har studeret vildsvinenes fødesøgningsadfærd og sagde, at roderiet er noget de især bedriver om vinteren, og i særlig grad når det er vådt i vejret. Så bliver jorden nemlig blød og let at rode i. Om foråret, når græsset begynder at skyde, går de så over til hovedsagelig at græsse. 

Nu er det ikke den første våde vinter jeg oplever her, men vildsvinene har alligevel holdt roderiet på markerne syd for huset og inde i elleskoven. I år har de så ekspanderet aktiviteterne. Det er nu samtidig mit indtryk, at vildsvinene er taget til i antal. Jeg har vist før nævnt, at jeg sidste år i- og omkring Pulken så vildsvin omtrent lige så mange gange, som i de forudgående 14 år tilsammen.

Fra fuglefronten er der i øvrigt at nævne havørne, en enkelt blå kærhøg og her er endnu godt med svaner. I dag har 172 sangsvaner græsset på en mark et par spytklatter fra Pulken. De kommer ind og overnatter hver aften. Lange, røde aftener med lavt månesegl i vest.

Vandstanden er høj. Nede i syd-Pulken flokkes gråænder og gæs. Blisgås dominerer i antal, men om aftenen kommer også hundreder af bramgæs ind til overnatning. 

I dag har jeg set årets første dagsommerfugl, en nældens takvinge. 

 

Tommy monterer solfangeren som driver web-kameraet.

                                                                      

Til aften talte jeg fra fugletårnet. Der var et mylder af fugle, især gråænder, men også flere og flere traner og sangsvaner, efterhånden som det skumrede. 

Den sidste traneflok som landede var 21 stk. kl. 18:36. Aftenens total blev 211 overnattende traner.

Gråænderne var færdige med at flyve ud kl. 18:45, præcis som i går. Totalen blev 1225 stk. Denne gang så jeg det fra begyndelsen, men til gengæld tror jeg, at man tæller dem bedre hjemme fra mig. I fugletårnet risikerer man, at nogle passerer med nattehimmel som baggrund, og så er de ikke til at få øje på. Hjemme fra ser jeg dem i modlys, og det skal til.  

En stæresværm lavede luftakrobatik over syd-Pulken og på et tidspunkt kom en vandrefalk forbi og jog med dem.

Gæssene var meget svære at få artsbestemt. En blandet flok bram- og blisgæs mod aftenhimmelen er umulig at sortere, så det brugte jeg ikke energi på,. Alt jeg kan sige om blisgås er, at der var over 150, mens jeg ingen idé har om bramgæssenes antal.

Alt i alt en rigtig smuk aften - og så dufter engen af forår!