FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

29. juli 2017

BIULVEN KOMMER!Deilephila porcellus, Gö Kalv


I denne sommer har blikket været vendt nedad en stor del af tiden. Det er selvfølgelig ikke noget ganske nyt, men i år er det blevet dyrket - med sommerfuglenet, ketcher og indsamlingsbakker, og det har medført nogle fantastiske oplevelser med nogle af Skandinaviens mest spektakulære dyr.
Ikke mindst Sånnarna har været en givtig lokalitet. Lige nu er sandsteppen dækket af blomstrende timian. Den tidligere losseplads lige nord for sandsteppen er også en del af reservatet, og her er der altid et utroligt blomsterflor. Almindelig knopurt gør landskabet violet og her og der gløder store tykninger af agerkohvede og gul evighedsblomst. Lige ved parkeringspladsen ligger en gammel grusgrav med et par fladvandede damme og her kunne mindst 500 (og snarere 2000+) små bitte strandtudser og lige så mange skruptudser noteres. Fra de åbne sandflader lettede brune sandspringere i mængde når man gik frem. Et nærmere eftersyn af et lille piletræ nede i grusgraven afslørede en larve af aftenpåfugleøje og to larver af gaffelhale (Cerura vinula). Den ene var sur, vendte resolut hovedet imod mig, og skød sine to rødviolette piskesnerte frem. Den opvisning fås vist ikke bedre på noget andet kontinent.
En af Sånnarnas virkelig tunge arter er sortplettet blåfugl - jeg havde gået og tjekket hver eneste blåfugl jeg så - alle almindelig blåfugl, så pludselig kom den flyvende. En Morpho! Den er jo kæmpe stor! Jeg sprang efter den - over et elhegn, videre over et stendige, men så udmanøvrerede den mig, jeg kom den ikke på skudhold, men glæder mig til næste gang.

Et andet nedslag var Gö Kalv i Blekinge. Gö Kalv er en skærgårdsø dækket af overdrev, klipper og blandskov, hvor især blandskov af eg og ene virker eksotisk. Det var for sent til eghjort, deres flyvetid er forbi, men til gengæld lå nu deres imponerende kadavere rundt om, en vinge her, et hoved der. Pludselig stak en slange sit hoved frem, skinnende øjne og åbent gab. Det var larven af Deilephila porcellus, den mindre version af dueurtsværmer. I de blomstrende blåmunke sad fem statices. Flåter var her også. Skærgårdens strandenge var hvide af baldersbrå, en kamilleart - navnet er svensk - og blandt de hvide blomsterskyer stak bramgæssenes hoveder op.

En undersøgelse af Pulkens centrale vandhul viste, at der her lever en bestand af nipigget hundestejle, en mængde snegle, bl.a. Viviparus fasciatus, samt utrolige mængder af dafnier af mange arter - et studium som må tages op, når jeg har skaffet en stereolup. Ved en af mine eftersøgninger af sidste uges flodsanger faldt jeg over en smuk sommerfuglelarve, som desværre var skadet og døende. Det viste sig at være en natpåfugleøje!
Endelig fik jeg bestemt et dyr, som jeg har levet med i årevis. Jeg har tit set den i aktion og tænkt, at den var både pæn og sjov - og nu ved jeg hvad det er - det er en biulv! Biulvene graver deres gange rundt om i vores have, især langs huset. Den jeg her har fået et uskarpt billede af bor på terrassen.


statices Gö Kalv

Aftenpåfugleøje, Sånnarna

Gaffelhale, Sånnarna

Biulven på terrassen


23. juli 2017

RIGTIG DEJLIGT VEJR GAV NY HUS-ART OG INDLANDSSUBHITSFed, fed husrød i Pulken


Dette glimrende billede viser dagens nye "tomtkryss", nemlig husrødstjert. Hverken Pulken eller min have er en særlig oplagt lokalitet for denne industi-følger, så der skulle gå godt 10 år. Årsagen til at det blev i dag må være en kombination af heftig græsslåning i haven og hård østenvind. Her kom den da i læ og fik desuden noget at spise - som man ser sidder den i det fine kork-foderhus jeg fik af Aage Kabbelgaard i foråret.
I øvrigt en rigtig god dag; min græsslåning lokkede, ud over husrødstjert, 5 rødstjert, 3 gul vipstjert, 4 tornsanger, 1 havesanger, 1 nattergal, 1 gransanger og 2 løvsanger ind i haven, hvor de mæskede sig hele dagen. Senere blev det godt vejr. Hård østenvind og styrtregn, og så var det med at komme ned i syd-Pulken, for den slags vejr giver f.eks. fald af vadefugle. Idag skal fremhæves 6 almindelig ryle, 1 krumnæbbet ryle samt sjælden indlands-dværgryle. Endnu et indlandssubhit var en overtrækkende havterne.


21. juli 2017

HØJSOMMER PÅ PULKEN
Jeg sover dårligt i højsommeren, og når jeg vågner for at slå en streg først på morgenen kan jeg ikke falde i søvn igen, fordi jeg ved, at der sker alt muligt spændende derude. Netop morgenen er det bedste tidspunkt på dagen. Man er forud for tiden, mens alt folket sover.
Den 18. juli var netop sådan en morgen, og lidt før fem gik jeg ned til Rørtrekanten for at tælle karmindompapper. Rørtrekanten kalder jeg området ca 200 m mod øst ad Härnestadsvägen fra vores hus. Det er ikke langt, men den elleskov, som nu vokser i Helge Ås gamle flodseng, gør, at jeg ikke kan høre hvad der foregår derovre fra haven. Jeg er nødt til at gå ned ad vejen og gennem elleskoven. Det gjorde jeg også denne morgen, og straks jeg kom ud på den anden side hørte jeg en flodsanger file løs. Fuglen sad i et lille elletræ, og favoritsangposten var en nøgen, død gren. Der sad den så, nok så smukt, i morgensolen og sang med vidt åbent gab. Det er første gang jeg træffer arten i Pulken, det tog ti år, men ventet var den. Bestemt.
Dette er årets første flodsanger i Kristianstads Kommun, hvilket er usædvanligt. Arten plejer at blive registreret i forsommerens løb, gerne oppe omkring Kristianstad. Denne 18. juli kunne iøvrigt noteres 3 syngende karmindompapper, 3 syngende græshoppesangere, kongeørn samt spillende skovsneppe.

Idag har jeg også været ude i morgenstunden. Det regnede, og vinden var i øst, så jeg var nede i syd-Pulken for at se, om der var kommet nogle spændende vadefugle med det gode vejr. En krumnæbbet ryle kunne nok tilskrives vejret, men vandstanden er lovlig høj i år. Der er minimalt med mudderbanker. Til gengæld kunne to sølvhejrer noteres.

Blandt det faste inventar af nattergale, rødryggede tornskader, havørne og lærkefalke er naturligvis også en del traner. Man ser dem til og fra, og hver aften overnatter de i syd-Pulken. Til aften fik jeg endelig talt dem ordentligt, 66 fugle. Ved samme lejlighed kunne jeg konstatere, at pukkellæbe, en lille og super eksklusiv orkidé, nu har bredt sig fra reservatet og ud på den mark, som om foråret agerer parkeringsplads for de mange traneturister. Jeg er ikke bekymret over parkeringspladsen, men denne mark blev nærmest spoleret for et par år siden af en gang kunstgødning. Da var skjaller under indvandring, men efter gødskningen var der kun "landbrugsgrønt" græs at finde. Det er glædeligt, at marken nu er begyndt at komme til live igen! Skjaller og hjertegræs er også vendt tilbage.


12. juli 2017

UDSTILLING I "STORMSVALEN"


Buff-tailed Sicklebill


Aage Kabbelgaard udstiller henover sommeren sin samling af malerier udført af undertegnede. Det drejer sig om nogle af de bedste ting jeg har lavet, nemlig en række malerier af især paradisfugle, som jeg udførte efter en rejse i West Papua (det som før kaldtes Irian Jaya). Turen gik til Waigeo og Wogelkophalvøen, og blandt de fantastiske arter Aage, jeg selv og vore rejsefæller så, var Black Sicklebill, Buff-tailed Sicklebill, Red Bird of Paradise og alle tre Cicinnurus-arter. To af billederne ses her.

Udstillingen foregår i Aage og Karins galleri, "Stormsvalen", i Nødebohuse; det ligger nær Hundested. Her er adressen:

Stormsvalen, naturbutik og galleri,
Nødebovejen 89
3390 Hundested

Og her er Stormsvalens hjemmeside:
www.stormsvalen.comBlack Sicklebill