FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

30. marts 2012

Tranevåren er godt igang

Tranevåren er godt igang og atter engang overgår den mine forventninger. Der må simpelthen efterhånden være ret mange traner, for da jeg en morgen for snart en uge siden talte 4759 tænkte jeg, at dette muligvis var årets topnotering. Bagefter sank antallet til mellem to- og tretusinde i nogle dage, men så fik vi klart vejr, varme og vestenvind og fik en ny top lige under syv tusinde fugle. Hvor mange der er lige nu, ved jeg ikke. Jeg har haft for travlt til at tælle op, men der er tusinder - og i modsætning til den seneste uge, hvor stort set alle fugle har opholdt sig i Pulken, har de idag været mere spredt rundt i landskabet.
Vel et par tusinde har stået på Pulken dagen igennem, men den sene eftermiddag opviste en stadig strøm af fugle som i lav højde fløj ind ind til overnatning. At de fløj så lavt gør, at jeg ikke tror det drejede sig om ankommende fugle som lige havde passeret Østersøen, snarere om fugle som havde været på togt i agerlandet. I dagens løb har der lydt skræmmeskud - det er Göran Frisk, vort kommunale fugleskræmsel, som er på færde, og jeg har modtaget rapporter om fouragerende traner bl.a. ved Sjögård. Idag er det gået en smule over gevind, lader det til.
Kulminationen på denne dag var en fælles opflyvning i solnedgangen; traneflokken nærmest dækkede hele den sydlige horizont. Noget må have skræmt dem, men det var enormt flot og lyden af det var nærmest et tranebrøl - som afslutningen på "Der er et yndigt land" til en fodboldlandskamp på hjemmebane.


Pludselig gik alle traner på vingerne

Hele flokken skræmt op af et eller andet

Traner og de der, som ligner "Balletdanse-tøser", som Solveig siger

Opskræmte traner mod synkende sol over vest-Pulken

Opskræmte traner på aftenhimlen

27. marts 2012

Sol og vestenvind

Igår og idag har vinden været vestlig, højt solskin og lunt. Det er, så vidt jeg forstår, tåget længre vestpå i Skåne og i Danmark, men her er det klart og trækkorridoren ned til Nordtyskland er åben, så tranerne vælter ind sydfra. Flokkene ankommer til Pulken fra øst og sydøst og må have fulgt kysten nordpå langs Hanöbugten. Jeg sidder på terrassen og ser dem komme ind, hele tiden er der traneflokkee som ligger og gør sig klar til indflyvningen,  både småflokke og sværme på flere hundrede individer, som ligger og kredser synkront i solskinnet inden de i i lange rækker glider ned mod Pulken og lander.

Jeg forsøgte at tælle dem igår aftes. Min strategi var at gøre det efterhånden som de fløj fra matningsfältet til vandfladerne i Pulkens centrale og sydlige dele. Ofte fungerer den fremgangsmåde fint, men igår var der simpelthen for mange fugle. En del af dem snød mig ved at spadsere den korte afstand fra matningsfältet til den nordlige sø. Dem var det stort set umuligt at holde styr på. Det tiltagende mørke var heller ingen hjælp. Min tælling endte på 5700 traner, medens Nord Östra Skånes Fågelklubbs "oficielle" tal var 6900, talt ved at lægge de ankommende fugle til det antal som stod i Pulken sidst på eftermiddagen.

Specielt for dette forår erdet, at Pulken flere gange har kunnet notere flere traner end Hornborgasjön, igår f.eks. havde vi 6900 mod Hornborgasjöns 6700. Forskellen er ikke stor, men skal ses på baggrund af at de plejer at have tre-fire gange så mange traner som vi. Er det det tågede vejr længre vestpå, som sinker de fugle som skal til Hornborgasjön?

Iøvrigt er den rådende vejrsituation også fin til rovfugletræk. Idag f.eks. to rørhøge og en ung havørn og musvåger er der hele tiden i luften.


Apropos rovfugle: Der er stadigvæk vandrefalk på vandtårnet i Åhus, foruden parret på vandtårnet i Kristianstad.
1
 Fieldguide til indtrækkende traner ved Pulken: Denne billedserie (1-6) viser fugle som  med 99% sikkerhed har stået på markerne nær Linda Gård om eftermiddagen. Her flyver de ind til Pulken iaktiv flugt og lav højde (50-200m) for at overnatte. De har fulgt Helge Ås nordlige arm og kommer næsten lige over mit hus. 23.03.12 kl. 17:25

2

3

4

5

6I
Field guide til indflyvende traner ved Pulken: Denne billedseries (I-VIII) viser fugle der ankommer direkte fra Tyskland. Fuglene kommer ind fra syd, ofte lige oppe i solen eller, som her, fra øst i stor højde (vel ca 500m ?) hvor de veksler mellem velsynkroniseret kredsflugt og glideflugt i lange bånd. Enten dumper de ned "i faldskærm" med udslået landingsstel fra stor højde, eller glider ind og flyver det sidste stykke i lav højde, hvor de i aktiv flugt kæmper sig frem mod vestenvinden. Disse flokke gjorde det sidste. 26.03.12 kl. 14:56 - 15:00

II
Her ser man fire flokke. Den øverste er netop holdt op med at skrue og skal til at indlede glideflugt.  Den næstøverste ser ud til at være i en lignende situation. De to nederste glider i stor højde og i kileformation mod Pulken.
III
Forrest en lille flok i kredsflugt, bagfra kommer en større flok glidende

IV
Typisk kredsflukt

V
Her er en flok lige begyndt at glide mod Pulken, de har ikke rigtig nået at danne et bånd endnu.
VI
VII
VIII
Her er en flok næsten nået frem og flyver i aktiv flugt op mod vestenvinden med kurs direkte mod matningsfältet 26.03.12 kl. 16:56.

24. marts 2012

Dagens program

Kl. 14 åbningstale og mousserende vin/vand; bagefter koncert med Nasa Dude. I løbet af dagen er der kaffe og mulighed for at se på traner fra haven.

23. marts 2012

Optælling af tranerne ved daggry

Var ude fra daggry for at forsøge at få et overblik over tranerne. Der var mange. Når sådan en tælling skal gennemføres er der ingen tid til at nyde naturen. Det er ben hårdt arbejde. I min søvndrukne tilstand havde jeg glemt at putte en blyant i lommen, og uden blyant går det ikke, men heldigvis fandt jeg én i rygsækken.
Tranerne sprøjter forbi og alle fugle lander omkring matningsfältet, hvilket betyder, at de er i luften i under et minut. I løbet af det tidsvindue skal de tælles. Tællingen stoppede på 4759 fugle. Jeg kan have misset nogle, da det ikke kan lade sig gøre at holde øje med om nogle fugle forlader Pulken i østlig retning, når hovedparten af fuglene flyver mod vest i lav højde, men indimellem tjekkede jeg horizonten rundt og udflyvningen mod øst var minimal - et par fugle i ny og næ, så tællingen var så præcis som den kan blive, når man er ene mand på pinden.

Det lader til, at det er misteldroslernes dag, idag

Nord-Pulken, mod øst.

De er lige landet ved Matningsfältet.

Indflyvning til Matningsfältet.

Tranerne skal tælles når man ser dem sådanher; nemlig inden de når at lande.

Næsset i nord-Pulken med traner.

Det berømte danseudbrud er igang.

Traner på engen i daggryet.

Munkegribbe.

Tja.

Så kom solen op; nord-Pulken mod øst.

22. marts 2012

Tretusinde traner og travlhed


Pulken er fuldstændig oversået med traner. Deres trompeteren lyder ind gennem terrassedøren - til mig som sidder og sender pressemeddelelser ud! Jeg har forberedt mig til tranernes ankomst siden januar og nu hvor de er her, er det næsten gået for stærkt. Hele tiden trænger noget til at blive gjort, det er næsten svært at huske hvor man er kommet til. Igår aftes gik det op for mig, at det var dagen for deadline på annoncer til Kristianstadsbladets konstrunda-bilag, så naturligvis måtte jeg spytte i næverne og klaske noget sammen - klask, klask - det blev sandelig ikke det flotteste grafik jeg har præsteret - men min annonce blev sendt afsted kl. 23:59. 

Som man ser på billederne der ledsager dette indlæg er jeg ikke klar endnu. Gulvet flyder af fugle og der er en laplandsugle som stadig mangler sin hale.

Kl. 16:30 idag talte jeg tranerne ret sjusket, ti og ti, og fik 3000.  Jeg gætter på, at det var en undervurdering. Traner blev ved med at ankomme til det var mørkt. I morgen tidlig er det min hensigt at tælle Pulken op.
En stribe traner over syd-Pulken

Traner lander i aftensolen

Traner lander i aftensolen

Indflyvning til overnatningspladsen; traner over syd-Pulken

Traner på engen og i søen i nord-Pulken

forberedelser til fernisering. Rod på gulvet!

laplandsugle på vej...


16. marts 2012

SÅ ER TRANEVÅREN OVER OS
Ulf Börjesson kører  årets første ladning byg ud til tranerne på matningsfältet i Pulken. 16.03.12  kl. 18:00

Eftermiddagen igennem har Pulken ligget badet i et mildt, diset solskin og traneråb har lydt fra himlen. I dagens løb voksede antallet af rastende traner fra nogle og tyve ved middagstid til 142 ved halv tretiden og nye flokke fortsatte med at ankomme. Det stod klart, at aftenen ville byde på årets første større tranetælling i Pulken, så kl 18:00 gik jeg ud for at tælle op og mødte nogle af de andre trane-rotter, som allerede var ankommet.
Evert kunne fortælle, at Ulf Börjesson netop skulle til at køre ud på "matningsfältet" (tranefoderpladsen i Pulken) med korn til tranerne  for første gang i år. Det er absurd tidligt! Grunden er, at bønderne i år har sået markerne til allerede for en uge siden, tre uger tidligere end de plejer!
Lidt efter rullede Ulfs grønne traktor ud på matningsfältet. Traneflokken gik lidt tøvende på vingerne og fuglene landede for størstedelens vedkommende på engen nærved. Da jeg forlod scenen stod 292 traner i Pulken.

14. marts 2012

20 TRANER

Natten genlyder af sangsvaner. Jeg vil være ude hele tiden, hedelærke og lille flagspætte, men jeg skal osse arbejde. Jeg sover fire timer ad gangen. Natten er god til at arbejde i, men der er sangsvanerne.
I aftes stod 20 traner i Pulken.
10 traner

Så er vi oppe på 10 traner, det er som det skal være. Det er fugle fra den skånske ynglepopulation, som ankommer nu. De enorme flokke, som kan forventes at raste her i Pulken om ca 10 dage, består af fugle som skal til Midt- og Nordsverige og deres træk ligger lidt senere.

Fordi jeg syntes det var så hyggeligt at lytte til Jens Valo på radioen igår nat kom jeg her til morgen først ud kl. 06:10 og da var svanerne og gæssene allerede igang med at forlade nattekvarteret. Den tælling jeg alligevel foretog gav bl.a. 107 sangsvaner, 17 blisgæs, 22 sædgæs, en 3k havørn, en dværgfalk og, som sagt, 10 traner.  Gik så en runde for at samle affald i Pulken, især har jeg haft kig på en hvid plasticdunk, men på vej ud til den opdagede jeg, at hele øen i nordpulken er flydende - med elletræer og det hele! - så den plasticdunk får lov at blive hvor den er.

Spurveuglen var på plads ved Tolebäcken i går aftes, ca 100 meter øst for asfaltvejen nedstrøms langs bækken. Jeg syntes jeg havde generet den nok med playback, så jeg satsede på at spotte den, hvilket også lykkedes - jeg spottede ret snart dens silhouet i krattet på nordsiden af bækken. I den blæsende aften holdt den sig lavt, ca 2m over jorden, og var meget aktiv, flaksede fra udkigspost til udkigspost og roterede med hovedet.
Skitser af mosehornugle og spurveugle 13.03.12

13. marts 2012

Ugleaften i Egeside

Spurveugle ved Tolebäcken 12.03.2012

Jeg har gjort hele huset rent idag, så inden jeg kom afsted for at købe ind var klokken blevet så mange, at jeg liiige ville se til uglerne her omkring Pulken-Yngsjön-Egeside-reservatet, som det så tungeflænsende hedder. Jeg havde knapt så meget som parkeret vest for Sjögård før mosehornuglen lettede fra et sted nærved på engen og gav sig til at jage vældigt aktivt langs de levende hegn, lydløst og suverænt. Da dette nu var gået så godt, blev jeg nødt til også at prøve spurveuglen ved Tolebäcken én gang til.

Jeg havde lidt bange anelser da jeg gik ud langs Tolebäcken. Sidst hørte jeg kun spurveuglen - og kun dens "dompapkald", som godt nok lød præcis som det skulle, men der var bare dét ved det, at vandrikserne havde reageret kraftigt på mit playback af spurveuglesang sidst og et eller andet sted var jeg lidt nervøs for, om en vandrikse mon kan sige præcis som en spurveugle. Det er selvfølgelig en skør tanke, men jeg kunne lige se det for mig: En fyr tager ud og stringer en dompap til at være en spurveugle, hvorefter jeg ugen efter tager ud og hører noget som i virkeligheden er en vandrikse, præcis som invasionen der blev væk (april-invasionen af hvidvinget terne i 2008 som nu lader til at have været en massepsykose, hvor folk fejlbestemte fjordterner til hvidvingede terner). Skandale, skam og ansigtstab, ville det være; i hvert fald lovede jeg mig selv at jeg idag ikke ville rapportere en spurveugle som jeg kun havde hørt kalde.

Første alarm var solsorte og sjaggere som varslede kraftigt i et pilekrat. Jeg masede mig derind og trådte en skovsneppe op, men fandt ingen spurveugle. Et nyt forsøg med playback fik igen vandrikserne til at reagere, men fra en anden retning, inde fra ellesumpen, lød også et par fløjt, nøjagtigt som spurveuglens lidt spidse og langtrukne version af et dompapfløjt. Da imidlertid ingen ugle dukkede frem, bestemte jeg mig for at holde de par fløjt for mig selv.

Spejdende mod trætoppene gik jeg tilbage langs bækken, næsten helt tilbage til vejbroen kom jeg, og regnede ikke længre med at få nogen spurveugle at se, da jeg pludselig fik øje på en umiskendelig spurveuglesilhouet:, en lille snemand, som en mandarin ovenpå en appelsin, og med bagudstrittende hale, siddende på en død, vandret gren lige over stien. Jeg nåede lige at få kikkerten på og drikke indtrykket af spurveugle mod gul himmel, inden den lettede og i spætteagtig flugt fløj over bækken, hvor den forsvandt i pilekrattet. Den var god nok!
Uhyre lettet og tilfreds spejdede jeg en stund efter uglen, men fik i det tiltagende mørke kun hørt en enkelt stigende, lidt flagrende trille.
Nu har spurveuglen efterhånden holdt til ved Tolebäcken i mindst 14 dage, pudsigt, at den har slået sig ned her i Egesides ellesumpskov. De talløse fuglekasser som er sat op langs bækken, er nok en del af forklaringen. 

7. marts 2012

Tranerne er ankommet til Pulken

Kl. 11:26 ankom årets tre første traner til Pulken. I frisk sydøstenvind og blændende sol gled de ind over engen, vendte op mod vinden og indledte et langt fladt glid. De landede i syd-Pulken, bukkede og lagde vingerne helt tilbage inden de rettede sig op; så stod de der.

6. marts 2012

Tranen er kommet

Jeg bliver næsten glad, nu er de her. I den sidste lyse time drog jeg ud efter ugler og havde held. Først en mosehornugle ved den berømmelige våde ager lige vest for Sjögård og siden drog jeg videre til Tolebäcken, hvor en spurveugle kaldte i sumpskoven. Det var her jeg hørte et fjernt tranepar trompetere inde i träsket og mod den blå aftenhimmel kom så en trane flyvende, orange, farvet af det lave lys. Jeg fulgte den i kikkerten og fik fuldmånen at se et smukt øjeblik til akompagnement af spurveugle og traneråb. Der er dejligt ude; viberne synger nu, solsorten synger. Det tidlige forår er her og foråret er langt.   Hver dag bringer nyt, gravanden har jeg allerede vænnet mig til