FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

12. juni 2014

KØD VS. KLIMA - LØSNINGEN PÅ ET PROBLEM

Jeg hører igen og igen, at vi af hensyn til klimaet skal spise mindre kød. Nogle siger endda, at vi skal holde op med at spise kød, det er jo noget vrøvl. For det første har jeg ikke tænkt mig at holde op med at spise kød, det har vel de færreste, og for det andet er græssende dyr en helt nødvendig faktor, for opretholdelsen af ikke alene Danmarks, men hele verdens biodiversitet. Kødproduktionen skal blot foregå på en anden måde, som garanteret også vil få kødpriserne til at stige.

Jeg har simpelthen løsningen på problemet, og vi kommer til at slå to fluer med ét smæk:
Køer, får, heste, geder mfl. skal blot sættes til at afgræsse vedvarende, ugødede græsarealer og med hensyn til vinterfoder skal høslæt og produktion af løvhø genoptages. Dette vil med garanti gøre køddet så dyrt, at forbruget falder. Samtidig kommer vi så til at udfylde den rolle i naturen, som, i hvert fald i Europa, har været menneskets siden sidste istid - nemlig at skabe lysåbne arealer som enge, overdrev og heder. Denne rolle i naturen blev tidligere varetaget af store vilddyr. i Nordeuropa drejede det sig bl.a. om flere arter af næsehorn, om skovelefanter, flodheste,  heste, urokser og steppebisoner.

Disse store planteædere var, sammen med bævere og en mængde hjortearter, nøglearter i skabelsen af de lysåbne miljøer, som tusinder af andre arter er afhængige af. Dét arbejde som disse vilddyr udførte, har været overtaget af mennesket, i hvert fald siden opfindelsen af landbruget, som sjovt nok falder nogenlunde sammen med udryddelsen af en mængde af de ovennævnte nøglearter.

Hvad vi gør ved svineproduktionen overvejer jeg stadig, men jeg skal nok komme op med ét eller andet. Flæskestegen vil jeg i hvert fald ikke undvære.

Skovelefanter, et af de store dyr, som holdt Danmark lysåbent før i tiden.