FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

26. november 2015

ODDER "TWITCHABLE" VED NATURUM VATTENRIKET


Jeg havde egentlig afskrevet denne dag, det har været tåget. med sigt ned til 130 m (jeg ved det, for jag har målt). Mod forventning blev det alligevel en dag med en af de helt store naturoplevelser, nemlig et møde med odderen. Det behøver man ikke knytte så mange ord til.

Jeg havde fornøjelsen af en voksen odder, som sås ved fem tilfælde i løbet af ca halvanden time, den var tillidsfuld og nysgerrig - på billedet ovenfor ligger den ca 5-8 meter fra mig, under Naturum Vattenriket. Ved et tilfælde sås den i flere minutter. Den holder til i Helge Å under- og omkring Naturum, endda inde i det lille havnebassin. Tidligere idag sås to oddere, en voksen og en unge. Odderne har været stationære omkring Naturum i flere dage, så der eksisterer altså netop nu en sjældent god mulighed for at twitce odder.

Stor tak for en stor og fantastisk oplevelse til Frederik, som KRIX-larmade og til Birte og Naturums personale, som ringede mig op.

25. november 2015

NORMAL VINTERNANDSTAND OG NOGET OM GÆS

Tundrasædgæs, Härnestad idag. Særligt fuglene til venstre illustrerer tundrasædgåsens sure næb. Det er pissesvært, at tage billeder af detteher, selvom fuglene er set godt.

Det var idag virkelig spændende, at vende tilbage til Pulken efter et par dages fravær. Spændende fordi total oversvømmelse var en mulighed, pga. snesmeltning fra Linderødsåsen, som i søndags var begravet i sne. Dog, mange faktorer spiller ind i Pulkens vandstand. Ikke mindst vandstanden i Østersøen. Vinden har været en tur i sydvest og er nu i syd. Et besøg ved stranden i Yngsjö viste, at havet for nylig havde været helt oppe og kysse klitfoden. Nu var det faldet igen, og virkningen sås tydeligt, da jeg kom til Pulken. Her var der nu nogenlunde normal vintervandstand. Den nyligt oversvømmede eng nord for Graften var tør igen, med nogle søer, og i Pulken havde vandet trængt ind i det centrale bassin, mens det i syd- og vest-Pulken, hvor det står i direkte forbindelse med Helge Å, havde trukket sig tilbage.
Det er meget typisk. Det tager tid for vandet at nå Pulkens centrale og nordlige dele, men når det er der, bliver det der til foråret, mens vandstanden i syd- og vest flukturerer
Indvirkningen på fuglelivet var tydelig. Gråændernes antal var reduceret fra 850 til ca 150 og havørnene var, på nogle stykker nær, fortrukket - blot én fugl i syd-Pulken og to opstrøms ved Borrestads Ängar. En optælling i Pulken gav ca 100 krager, blot 15 stære og 15 hættemåger, mens  NUL viber kunne noteres! Desuden sås 40 ringduer, lidt sjaggere, en fed 2k han blå kærhøg, en adult vandrefalk, tre musvåger og en fjeldvåge.

Så var der mere grøde i at tjekke gæssene i det omgivende agerland. Jeg talte ca 3400 sædgæs, som fordelte sig i to hovedflokke. Den ene flok bestod af ca 1400 fugle, som stod omkring Yngsjö Kapel. Af disse bestemtes 950 til skovsædgås, mens ingen tundrasædgæs var at finde. I denne flok stod desuden 20 kortnæbbede gæs (et flot tal efter skånske forhold), samt en del bram-, kanada- og blisgæs, som jeg ikke talte op.
Den anden sædgåseflok stod på markerne umiddelbart nord for Härnestad, ca 2000 fugle - og her var det alt overvejende tundrasædgæs! Blot i størrelsesordenen 10 skovsædgæs kunne pilles ud!
Det er, i min optik, enormt interessant. Kristianstadsletten er, angiveligt, Sveriges eneste faste overvintringsområde for tundrasædgås, og pt. står en anseelig andel altså i Härnestad. I morgen tidlig forventer jeg, at kunne tælle ca 3400 sædgæs i Pulken, som har overnattet. Vi får se.

Jeg gad ellers godt have været med til at opdage tundrasædgåsens svenske overvintringsområde, men jeg har været meget forsigtig med at bestemme arten/racen. Som man jo skal. Bestemmelsen kræver, at man vier den koncentreret opmærksomhed. Det er enormt svært. Bestemmelsen kræver fordybelse og gode observationsforhold. Det har man sjældent på en vintermorgen i Pulken, hvor gæssene flyver bort før det er blevet rigtig lyst.
Når jeg nu erfarer, at folk både noterer 500 og 1000+ tundrasædgås, bliver jeg nødt til at lægge tid i at finde gåseflokkene, se dem ordentligt og bestemme så mange individer som muligt. Vist har jeg set tundrasædgås jævnligt, men jeg må sgu indrømme, at jeg har været skeptisk, når der har været efterhåndsrapporter om store flokke. Dagens noteringer tyder dog på, at folk har haft ret i deres påstande.
Tundrasædgæs nord for Härnestad, idag.

Flok af overvejende tundrasædgæs, nord for Härnestad - i baggrunden "Härnestads Bil"

Udsigt mod nord fra min hoveddør. Som man ser er vandstanden faldet betragteligt, siden seneste opdatering.

Pulken set fra haven. Der er trængt vand ind i det centrale bassin i Pulken,mens vandstanden i vest-Pulken er faldet.

24. november 2015

ØRNE, ÆNDER OG OVERSVØMMELSE - MASSER AF FUGLE I PULKEN

Havørnene bruger megen tid på at sidde
og tørre vinger op mod vinden
Der forekommer vinterdage i Pulken, hvor der stort set ikke er andre fugle i engen end vandrefalken på sin pæl og en flok kragefugle, som søger føde i vandkanten og hvor gæssene kun ses morgen og aften. Men der er også dramatiske vinterdage, hvor her koger af fugle, og sådan er det lige nu!

I løbet af weekenden kom der for alvor vand på Pulken igen. Søndagen bød på et ualmindeligt råt vejr: hård nordøstenvind med slud- og haglbyger gjorde fuglekigningen til en udfordring, og i dagens løb steg vandstanden synligt fra time til time. Blandt årets omskiftelser er vandstandsændringerne markante begivenheder. Særlig de pludselige vandstandsstigninger er spektakulære. Når jeg noterer fugle i Pulken noterer jeg også vejrforhold og vandstand. Til det sidste opererer jeg med to "normalsituationer" - normal sommervandstand og normal vintervandstand, som noterne referer i forhold til (f.eks. "lidt over normal…" osv.). Visse år kommer efterårets vandstandsstigning gradvis; i år kom den lige så pludseligt som nogen vårflod. Søndagens vandstandsstigning falder sammen med et kæmpe snefald, som har begravet store dele af Danmark og Skåneland. Ude hos os kom nedbøren imidlertid i form af regn, slud og hagl. Pulken ligger lunt, og snedækket begyndte først halvvejs inde mod Lyngby - ca 7 km fra østersøkysten.

Søndag var jeg ude fra det blev lyst, og der var mængder af fugle, som fordelte sig lidt ejendommeligt, om det så var den høje vandstand, eller de mange ørne, som havde ansvaret for dén ejendommelighed. Sædgæssene havde overnattet både i syd-Pulken, i Helge Å og på den oversvømmede eng ude i vest, så de var svære at tælle. Mindst 500 sædgæs kom i bogen, og udflyvningen begyndte kl. 07:13, da en af havørnene tog morgenens første flyvetur. Der var mindst syv havørne i Pulken fra den tidligste morgenstund og i dagens løb var den højeste tælling 18 stk, alle yngre fugle, omkring søen i syd-Pulken. Blandt de øvrige overnattende fugle var to blå kærhøge, 9 pibesvaner og 29 sangsvaner. Der var skyer af ænder i luften, hundreder af viber og efterhånden begyndte musvåger, glenter, måger og kragefugle at indfinde sig, for at søge føde i det stigende vand.

I dagens løb lagde jeg en del kræfter i at få en slags overblik over de tusinder af bl.a. vandfugle, som opholder sig i- og omkring Pulken-Yngsjön-Egesidereservatet netop nu. Især var jeg interesseret i racefordelingen mellem skov- og tundrasædgås samt i at få et indblik i, hvor mange ænder der egentlig er i området. Nedenfor ses nogle tal:

Sangsvane: 29
Pibesvane: 9 adulte i syd-Pulken om morgenen samt 8 adulte + 2 1k ved Sjögård kl 14:13, hvoraf en halsmærket adult.
Knopsvane: 9
Sædgås ssp: bl.a. minimum 500 overnattende i Pulken, minimum 800 ved Yngsjö Kapel 09:30, ca 300 i Pulken 12:00-14:00. Væsentlig flere i området - konstant flokke i luften overalt.
Tundrasædgås: Ved Yngsjö Kapel kunne 20 tundrasædgæs pilles ud af flokken, når haglbygerne tillod det.
Skovsædgås: 20 ved Yngsjö Kapel, incl. en halsmærket - RØD N1. Af de 300 sædgæs, som græssede i Pulken om eftermiddagen kunne ca 40 bestemmes til skovsædgås.
Bramgås: ca 50
Kanadagås: ca 10
Pibeand: 3 Pulken
Krikand: 50 Pulken
Gråand: 650 i Helge Å og dens oversvømmelse ind over vest-Pulken, minimum 200 Helge å ved Yngsjö.
Knarand: 6 i Helge Å og dens oversvømmelse ind over vest-Pulken
Havørn: minimum 18 rastende immature fugle i Pulken
Rød glente: minimum 3 Pulken
Musvåge: minimum 3 Pulken
Fjeldvåge: 1 1k Allebodavägen
Blå kærhæg: 2 1k morgen og 1 ad han eftermiddag, Pulken
Vibe: 210 langs Helge Ås oversvømmelse ind over vest-Pulken
Måge sp: 70 Pulken
Ringdue: ca 100 Pulken
Sjagger: 80 Pulken
Blåmejse: 15 Pulken
Stær: minimum 50 Pulken
Krage: 93 Pulken

Weekendens masseforekomst af havørne kræver lidt fundering. Det er ikke usædvanligt, at se fem rastende havørne i syd-Pulken, men 26 fugle, som i lørdags, er meget specielt. Jeg talte med en gut, som havde været ved Tosteberga Bodar lørdag, og der havde der blot været fire havørne. Jeg tænker, at det kan være vejrets fortjeneste. Det er et velkendt fænomen, at mågerne søger ind i landet i østenvind - altså pålandsvind. Måske gælder det samme for de havørne, som ellers holder til på skærgårdskysten?
Ellers er det normalt i vestenvind, at man ser flest rovfugle i Pulken-Yngsjön-Egesidereservatet, men det kan jo være, at havørnene har det mere som mågerne. Det skal jeg holde øje med.
En anden faktor er naturligvis, at der simpelthen var masser af føde at finde i det stigende vand. Det har ikke været sjovt at være regnorm, markmus eller muldvarp under de herskende forhold og jeg så også en havørn, som snuppede en fisk i syd-Pulken, som nu for første gang siden foråret står i forbindelse med Helge å, så der kan komme fisk ind.

Vue mod sydvest over skjallerengen i Pulkens sydøsthjørne. Risbunken er de opvoksende elletræer, som blev klippet af i foråret. Nu er de såmænd på vej op igen. Lad os håbe, de drukner i oversvømmelsen, så engens rige urteflora ikke bliver skygget ihjel. Havørnene sidder især i de døende elletræer midt i baggrunden.

Syd-Pulken set fra øst, nær stenten…..

Stenten ses her; i baggrunden skjallerengen og Pyramiderne - de opvoksende tjørnekegler. Mågerne er på rov i engen. 
Dette er udsigten mod nord fra min hoveddør. Graften svulmer, og bag den er engen totalt oversvømmet.


21. november 2015

KÆMPE HAVØRNEFLOK I PULKEN

18 havørne, ravne mm.
Hele dagen har mange havørne opholdt sig i Pulken. De har siddet på engen og i træerne i syd-Pulken samt langs Helge Å. Højeste tælling løb op i 26 havørne på én gang, langt de fleste immature fugle (både 1k, 3k og 4-5k set), men også tre adulte fugle. Flokformationen er ret tæt - op til 6 fugle i en tynd, udgået el fylder godt. På billedet kan man tælle til 18 stk.

Det meste af dagen har en adult vandrefalk siddet på en pæl i engen og en ung blå kærhøg har jaget. Ca kl 14 var der desuden en yngre kongeørn i luften. Mens 1800 tundrasædgæs idag har stået ovre ved Vittskövle, har der kun været én i Pulken. Den opholdt sig i en flok på 190 sædgæs, hvor alle øvrige, som lod sig bestemme, var skovsædgæs (ca 50). På den våde eng ude i vest-Pulken har 230 viber, ca 200 stære, samt en mængde måger fourageret hele dagen.

Altså endnu en spektakulær dag i Pulken. 26 havørne i flok ville selv ved Hammarsjön og skærgårdskysten være en super god notering, og væk fra de to områder, er det faktisk helt vildt.