FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

12. april 2015

TRANEVÅR 2015

Nord-Pulken, kl. ca 07:00 12. april 2015

Billedet ovenfor viser hvad jeg så, da jeg i morges smækkede skopet op ude ved Pulkens Utmuseum - Det er uden sminke, dog gjort firkantet. Jeg synes det siger alt om, hvor fed en naturoplevelse et forår i Vattenriket er. Idag var der blot én sølvhejre (den er her endnu i skrivende stund - fløj lige en runde og landede nede i sydøsthjørnet) - igår 9. Her er lidt over 1000 traner, 5 knarænder…

Inden åbningstid på denne den 25. udstillingsdag under tranevåren 2015, kørte jeg en lille tur, for at se lidt nyt. På Furuboda Kursgård sang en næsten selvlysende gulirisk og bagefter tog jeg en tur i skoven, nemlig ved Höge Vägen, Maltesholm. Her er en (af vore efterhånden mange!) rødtoppede fuglekonger blevet rapporteret i en periode og den var hjemme, da jeg mødte op. Den havde endda fået en kone, hvad jeg ret hurtigt fik færten af - men det blev først endelig bekræftet, da begge satte sig sammen på en bar lærkegren.

Idag er sidste dag på årets forårsudstilling, men husk, at jeg ikke forsvinder af den grund - man er velkommen til at ringe eller skrive; så laver vi en aftale. Ligesådan er naturen stadig derude, og selvom tranerne nu blot bliver færre, bliver det ikke mindre spændende; jeg synes Vattenrikets hitliste fra de seneste dage giver et meget udmærket billede af, at det forholder sig som jeg siger: Ringdrossel, sølvhejre 9 stk, rødtoppet fuglekonge minimum 8 stk, plettet mudderklire, gulirisk. Læg dertil enge med vadefugle, paukende rørdrummer samt spurve- og perleugle i skoven og urfugle i moserne.
Og så videre.

Vi ses!

Carl Christian Tofte

Igår - traner flyver ind til overnatning.

Sølvhejre - øver mig på digiscoping og bliver bedre og bedre.

Atlingand fra imorges.

Godt man osse kan male...

Sølvhejren flyver over syd-Pulken.

Nord-Pulkens bedste hjørne.

Tranerne har været på rov i udsæden. Så er de blevet skræmt væk, og nu er de ved at lande i Pulken igen.

Storken på sin yndlingsplads ved kæret. I lufte ravn.

Og flere traner. Bemærk at engene grønnes! I baggrunden fiske- og sølvhejre.

11. april 2015

PULKEN STYRE VIDERE

Rödspovsinventeringen gav et rundt nul i Pulken. Den fugl som var her igår, var forsvundet igen, da jeg mellem 06:20 og 08:40 søgte engene igennem. Og det er egentlig i orden - jeg håber den nu hævder territorium på Isternäset eller Håslövs enge. Inventeringen foregår simultant og omfatter udover Pulken tillige Långängarna, Vramsåns munding, Isternäset, Håslövs Ängar, Viby Äng, Vinnö Ängar, Hovby Ängar  m.m. så alle mand var af huse.

Kobbersnepper var her altså ingen af, men til gengæld bød morgenen på noget af en overraskelse, da en enorm flok på fem sølvhejrer pludselig landede i syd-Pulken. Sølvhejrerne blev i dagens løb først syv og siden ni - og det er muligvis den største flok af arten, som nogensinde er set i Skåne.

I Pulken rastede i morges 180 krikænder og 22 skeænder. Det sidste er mange. Atlingænderne er på plads, havørnen har været forbi og været så nærgående, at de nærmeste traner samlede sig i en tæt klump ude i vandet, hvor de så stod og kiggede op. Den adfærd har jeg også set i forbindelse med en nærgående kongeørn. Det hævdes, at her skal være 1200 traner, men jeg synes det ser ud af mere.
Det har kort sagt været en spændende fugledag i Pulken. Det er apri. Der er chance for alt! Hold øje med steppehøg, sort glente, amerikansk krikand og -pibeand! Og skal vi ikke snart se en ringdrossel i Pulken? Der var én på Sånnarna idag. rødtoppede fuglekonger kan pt. opleves bl.a. ved Höga Vägen samt flere steder i Kronoskogen (Äspet).


9. april 2015

MOD VARMEGENNEMBRUD?

Jeg har sat tranefjer op i vores birkehæk. De sidder der sammen med de kulørte påskefjer vi har købt - påskefjer - det er noget man har i Sverige. Tranefjerene er sværere at få fat i; jeg sætter dem op efterhånden som jeg finder dem. Evert har talt 1400 traner midt på dagen, idag. Nu begynder man at genkende nogle af fuglene, f.eks. den halte, som sætter sig på hælene. Den er nok gammel, men fjerdragten er slidt. Det ser man ofte hos fugle, som har problemer. De har ikke haft overskud til at fælde ordentligt - er "retarderede" i fældningen.

Stor regnspove er kommet. Den synger i natten, men lod sig ikke se, selvom jeg ledte efter den idag. Stæren efterligner vagtel - hvor har den lært det? Her? Eller i vinterkvarteret?

Sydvestenvind og varme, snart venter jeg svalen. Selvom sommerfuglene for længst er vågnet, flyver de først idag. Hvor har de været, siden jeg lukkede dem ud af kældervinduet for en uge siden?

Humlebien, en dronning, flyver i haven. Søger ned i markmusens bo. Her er nok af gemmesteder.

Sådan er foråret ved at være etableret. Martsviol, vorterod, vårgæslingeblomst. Noget nyt: Guldstjerne i græsplænen!

Solveig, Ingeborg, Vigulf og Jessica er i København.


Af og til får tranerne for sig, at de skal stå på marken lige syd for huset. Måske skal de have lidt orm og rødder som supplement til deres byg-diæt? Hvad ved jeg.

6. april 2015

FORTSAT OVER 6000 TRANER I PULKEN


Tranerne strækker hals og ænderne flyver op - en ung havørn flyver lavt over Pulken. 05.04.2015


Jeg kan ikke lige huske det præcise tal, men der står stadig over 6000 traner i Pulke. Vandrefalk, kongeørn og havørn bliver set næsten daglig, igår så jeg f.eks. selv to unge havørne (2k) samt en fireårig fugl - en stor hun, sandsynligvis.
Blandt de trækfugle som i denne tid daglig ankommer til Pulken, var igår atlingand - et par som også idag har kunnet nydes mellem nord-Pulkens traneben. Dermed er alle de almindelige svømmeænder repræsenteret i Pulken. Blandt vadefuglene er stor præstekrave og svaleklire de nyest tilkomne. I den kommende uge håber jeg på arter som brushane, stor regnspove og stor kobbersneppe.

Jeg bliver ofte spurgt, hvor længe tranerne bliver. Jeg er ikke overrasket over at de stadig er her, men jeg er sgu overrasket over, at her stadig er 6000+. Jeg er sikker på, at der mindst en uge frem vil være mange traner i Pulken. Man kan jo f.eks. gætte på, at lørdag d. 11/4, hvor temperaturen vil komme op på 16° C midt på eftermiddagen, vil udløse kraftigt tranetræk - det må jo så blive søndag. Men alt dette er gætteværk. Her er mange traner lige nu, og det har har været i snart et par uger - og jeg har aldrig oplevet noget lignende!

Atlingand han i nord-Pulken. Gråvejr. 06.04.15

3. april 2015

FORTSAT TRANEFRENZY OG ET BESØG

Traner foran Gamla Fåran 30.03.2015


Årets tranevår udmærker sig fortsat. Her har været traner i uhørte mængder - i omkring en uges tid, har antallet ligget på 7000+. Dagens sydvestenvind har medført et vist borttræk og til aften talte Nils Waldemarsson således 5850 overnattende traner i Pulken - et tal som ellers til hver en tid kunne accepteres som en fantastisk kulmination på tranevåren. Man bedes erindre, at folk i fem årtier valfartede til Hornborgasjön for at se traner i antal som ofte lå LANGT under halvdelen af det vi oplever i Pulken i disse uger. Toppen er røget ud af skalaen og man ser måbende til, f.eks. når et par tusinde traner slår sig ned på marken bag huset, så udsigten ned mod elletræerne bliver grå.

Vi har haft besøg af Else Bering og Jon Fjeldså i et par dage og jeg har fået lov til at vise nogle af de mange skitser som Jon fik lavet (31/3 - 2/4) :

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Traner og ænder i nord-Pulken set fra härnestadsvägen 127

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Regnbyge - Pyramideengen og elleskoven i SV-Pulken set fra N.

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Traner og kanadagås

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Traner

Jon Fjeldså, bic-kuglepen på papir; Traner

Selvfølgelig blev jeg inspireret og skulle osse prøve at skitsere, noget jeg gør alt for sjældent. Fik lavet nedenstående, som jeg nu er igang med at farvelægge:


Tranernes toilette i nord-Pulken, 2. april
Nedenfor ses lidt af dagenes aktiviteter. Der males traner (og kruseduller), skitseres og tages dna-prøve af den døde trane, som nu har fyldt halvdelen af fryseren op i et par år. Ud over traneprøven fik Jon også et par karmindompapper med til ZMUC's samling.


Solveig Maler en stoltserende trane

Vigulf Maler en krusedulle

Tranevårudstilling Backstage; fra venstre: Jon Fjeldså, Carl Christian, Vigulf, Solveig, Else Bering Fjeldså og Ingeborg.

Der tages dna-prøve af tranen

Det kræver en del mas, da fuglen er dybfrossen

Prøven ned i glasset...

Tranens ansigt…...

Jon skitserer tranens hoved...

mens jeg holder fjer tilside.


1. april 2015

31.03.15 - 7000

Idag var hele familien ude i solopgangen med madpakke, skitseblokke og videokamera. Tranerne taltes, der var 7000, talt 10 og 10. Ulf Börjesson, som kører byg ud til tranerne, kom forbi med traktor og fuldlastet foderspreder, og han mener, at der fortsat er over 8000 traner i Pulkens nærområde - bl.a. fordi en del traner står skjult for observatører i Utemuseet, nede i en lavning mod Helge å.

Udover tranerne taltes de fleste af Pulkens vandfugle - bl.a. 153 krikænder, 91 gravænder og 332 gråænder kom i bogen. Der er absolut tale om minimumantal, da særligt syd-Pulken er svært overskuelig set fra Utemuseet.

Solopgangen var fin; 3/8 skydække og let vestlig vind. Midt på morgenen begyndte et regnvejr, som i dagens løb blev mere og mere vedholdende. Vinden er nu drejet om i øst. Alt i alt dårligt trækvejr for traner, men det gør jo ikke noget, for nu er de i Pulken, og antallet er for femte dag i træk rekord højt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Dagene har iøvrigt været meget forskellige. Der har været dage præget af hidsighed og kamp, dage hvor tranerne har fløjet hid og did i lokalområdet, og så idag, en meget rolig dag, hvor fuglene har opholdt sig mestendels i Pulken. Det er, trods dagens relativt rolige helhedsbillede, alligevel lykkedes Jessica at fange nogle spændende adfærdssekvenser på video. Specielt interessant er en meget dynamisk kampsekvens, som vi har diskuteret en del, samt en helt klassisk parring, filmet på nært hold.