FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

14. november 2021

BLANDSKOV MED BL.A. SMÅBLADET LIND, NAVR OG VEDBEND

 


Frejlev Skov, Lolland, 29. september 2021. Billedet er tegnet op i tiltagende regn. Da jeg begyndte at male (med akvarel) fandt jeg hurtigt ud af, at farven regnede bort næsten lige så hurtigt, som jeg kunne male; paraplyen var ikke til megen hjælp. Jeg markerede derfor blot nogle farveprøver og malede billedet færdig hjemme. 

Det man ser her er skovbrynet mod strandengen set inde fra skoven. Da jeg nærmede mig stedet skræmte jeg en flok dådyr. Skoven bar da også. netop lige her, tydelige spor af hjortenes fouragering. De havde bidt træernes kviste af i "nippehøjde" og der var optrampede partier i skovbunden, muligvis sølepladser? Det er dét man ser nederst til højre. Her i skovbrynet var småbladet lind, i forskellige aldre, det hyppigste træ og der var en del navr, en specialitet for "Sydhavsøerne". Man ser blade af navr øverst til venstre. Det mest spektakulære, og det jeg valgte som hovedmotiv, var imidlertid en velvoksen vedbend. Den havde groet op ad et træ, som nu var dødt og væltet - dets stamme var ikke meget tykkere end vedbendstammen. Vedbenden levede, trods stramt udspændte rødder (de ses i forgrunden), og var nu på vej over i kronen af en småbladet lind, op af hvilken det døde træ lænede sig. I skovbrynet voksede endvidere eg sp. (bladene syntes intermediære mellem stilk- og vintereg, men det kunne jeg godt have studeret lidt nøjere), tjørn sp. samt bøg og enkelte meget flotte avnbøge. Jeg havde gerne fået alt dette med på ét billede, men da jeg ikke kunne finde en vinkel hvor alle elementer var synlige, valgte jeg alligevel den væltede vedbend, hvor både navr og småbladet lind - samt et flygtende dådyr - kunne komme med. Det var mig magtpåliggende at male et konkret sted i skoven, uden digteri.

Billedet er malet på bestilling af Verdens Skove, som for nylig har købt parceller i Frejlev Skov, med henblik på at bevare skovens specielle karakter - jeg vil karakterisere den næsten som en "stenalderskov" - og fremme- og bevare dens biodiversitet. Billedet kan nu købes som "skovcertifilat", det foregår i Verdens Skoves Webshop.