FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

27. februar 2020

PULKEN 26. OG 27. FEBRUAR 2020

Fugletårnet ved Pulken i dag.

Fra Graften mod syd i dag.
Fortsat meget høj vandstand i hele Pulken-Yngsjön-Egeside-reservatet. I dag mindst 110 cm over normal. 220 viber flokkes på markerne ovre langs Everöds Ängaväg; de venter vel på, at der skal dukke nogle enge frem af vandmasserne. De kommer nok til at vente lidt endnu.

Her er lidt fuglenoter fra i dag og igår:

26/2 2020
Pulken
Vandrefalk: 1 adult rastende
Havørn: 1 adult
Rød glente: 3
Blå kærhøg: 1 ung
Trane: 7
Gravand: 29

Af pattedyr sås i reservatet:
Hare: 4
Elg: 4

27/2 2020
Pulken
 Skovhornugle: 1 - permanent revir, kan høres hver aften, hvis det ikke blæser for meget.
Sjagger: 32
Sangsvane: 118 
Grønsisken: en flok på ca 30-40 stk.
Gravand: ca 25

Yngsjön
Skeand: 8; det er tidligt.
Krikand: 5 n
Grågås: 213
Kanadagås: 2
Trane: 2


Udsigt mod syd fra vores terrasse 26. februar 2020. En regnbyge er netop passeret, den ses i venstre side.

Engene øst for Yngsøen i dag, set fra vej 118. Her ligger en del gråænder, og det var også her skeænderne lå.


25. februar 2020

VANDET STIGER

Vandstanden i Pulken og Yngsjösjön i dag, 24. februar 2020. Kortet viser kun Pulken og Yngsjösjön, men vandet strækker sig videre sydover ind i Egeside Träsk


Til sammenligning har jeg også tegnet dette kort, som viser dét, som man kunne kalde normal vinter-vandstand. Fugletårnet er den røde prik, vores hus er den orange prik.

 24. februar.
Vandstanden i Graften er 85 cm over normal. Den gamle Yngsø er genopstået i den våde februar 2020, og vores hus ligger på en ø. Af Pulkens enge er nu kun et par småholme oven vande. Jeg var en tur oppe på skorstenen, for at overskue oversvømmelsen. Kystlinjen må stort set svare til forholdene før 1775 - ligesom de svarer nogenlunde til det, som er i vente i fremtiden. Det er godt, at få forstand af. Der er klass 1 varning - i morgen får vi vind over 20 m/s og vandstanden forventes først at kulminere sidst på ugen vi er inde i. Længere oppe ad Helge Å er der klass 2 varning - ekstremt højvande, og det vand ved jeg jo godt skal en tur til Pulken før eller siden. Jeg begynder at spekulere på, om det er noget jeg skal gøre noget ved.

Der er ikke meget plads til traner, men de første er dog ankommet. 13  stk. stod på overnatningspladsen kl. 17:50. Også gravand er ankommet, 15, og en mængde sølvmåger fouragerer i søen, men ellers ingen svømmefugle. Det er lige tidligt nok til at gråænderne rykker ind i oversvømmelsen; hundreder tilbringer vinteren i Graften og Helge Å, men at se fouragerende gråænder i Pulken er et sikkert forårstegn, som endnu lader vente på sig.

Den høje vandstand kan jo ikke andet end påvirke de mange vildsvin, rådyr m.m, som lever i Egeside. Elgene har også fundet et alternativ til marken syd for huset her, hvor de ellers plejer at holde til på denne årstid; en af naboerne gav mig et tip, og da jeg tjekkede tidligt på aftenen var tre elge fremme. En ko med en lille kalv fra sidste år og en tyr, som mærkeligt nok stadig havde gevir - blot to spidser, men alligevel. Man bør vel kunne aldersbestemme sådan én. Mon ikke den er født i 2018?

Det tegner til at blive en lige lovlig spændende uge.