FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

27. september 2013

NEW HUMMINGBIRD ILLUSTRATIONSNew illustrations for the field guide to the birds of Bolivia. Phaetornis nattered, Phaetornis subochraceus, Polytmus theresiae, all of these above. Below Amazilia versicolor kubtcheki and Amazilia viridicauda.13. september 2013

BOLIVIAN CHAETURA SWIFTS

The Bolivian Chaetura-Swifts

Here is the plate with the Bolivian Chaetura swifts.  As reference I have used specimens photographed by S. K. Herzog at the LSU as well as photographs of live birds. On the latter I have noticed, that details which are impossible to see when observing birds in the field often show well. Therefore I have chosen to show such details also on the plate - taking photographs may well prove to be one of the better ways to identify these species. Under normal field conditions you are lucky to see a pale rump. Chaetura are indeed swift.

One thing often be seen in photographs is the wing formula, eg. the difference in wing formula between Chaetura meridionalis and Chatura pelagica mentioned in Handbook of the Birds of the world.   

Wing formula of Chaetura pelagica (top) and Chaetura meridionalis, the latter showing variation.

10. september 2013

SWIFTS OVER LOMAS DE ARENA

Can anyone help identifying these swifts?
In december 2009 I photographed these swifts in Lomas de Arena. The birds were all members of the same feeding group (30+) and the number of the birds makes it impossible to tell if the same birds are featured in both photographs. As I am now illustrating Bolivian swifts I wonder if it is possible to identify the birds in these pictures, so that I can use them in my quest for learning to identify these creatures. As far as I can see the birds are Chaetura. If that is true their brown, rather than grey, hue point towards either C. meridionalis, C. pelagica or  C. viridipennis. Further a couple of features exclude C. pelagica. This leaves me with two species, C. meridionalis with a pale rump and short tail and C. viridipennis with a less pale rump and longer tail.
In fig. 1 the bird with raised wings show a well defined pale rump continuing up the lower back, passing the tertials. The tail seem very short and in my opinion both features point towards 
C. meridionalis and the pale rump out rule C. pelagica. 
Fig. 3 is the middle bird on fig. 2 enlarged. This bird is rather long tailed, seemingly longer tailed than the bird in fig. 1 and this could point towards C. viridipennis. 

fig.1


fig. 2fig. 3


5. september 2013

BOLIVIAN WOOD QUAILS DONE


Because this plate, showing bolivian wood-quails, seemed to interest a few people, when I posted it on facebook as a work in progress, I thought I would show how it turned out, and add a word to that:

The Odontophorus proved to be one of the tougher families to paint. In the end I could not resist painting a rufous male O. balliviani  from Incachaca, Bolivia (lower left) because it is so different from the individual that I had already painted, a male from Puno, Peru (lower right). In the process I also had to do some corrections on the Puno bird, as the observant reader will notice.

The Incachaca bird is not only more rufous, it also completely lacks the black margined buff colored streaks on the crissum shown by the Puno bird. Further the shape and color of the shaft streaks on the large scapulars differ in color and shape etc.

with regard to the two O. balliviani I have been using museum specimens only. I could find no photographs. I have also been looking at the illustrations in Birds of Peru and Birds of the High Andes. All in all it is a real exploration when one dives into these cryptic species, there is no end to the questions that come up.


4. september 2013

SÅ KOM HVEPSEVÅGERNE - OG GIK!


Siden augusts tidlige tyvere har jeg skævet til himlen. Efter hvepsevåger, naturligvis, og dét uden noget egentligt håb om at få lov at opleve en stor dag. Jeg skal ikke redegøre i detaljer for mine grunde til ikke at sidde hver dag i Falsterbo, men nøjes med at illustrere det med nogle bolivianske vagtler af slægten Odontophorus (se nederst i indlægget).

Men efterhånden som vejret først blev værre og siden dårligt i dagevis med hård vind og lavtryksvejr fra vest, blev det klart, at få hvepsevåger var kommet afsted. Hvepsevågesæsonen har i dette efterår simpelthen budt på en reprise af forårets tranesæson, en gedigen gang møgvejr, som har holdt trækket tilbage og akkumuleret fuglene i baglandet.

Det var efterhånden ikke så svært at gætte, at den første dag med gunstigt trækvejr ville kunne blive en stor dag ved Falsterbo, hvis vinden altså kom fra den rigtige retning, naturligvis. Efter nogle våde, blæsende dage lød vejrudsigten for 3. september 2013 på vestlig vind mellem 1 og 5 m/sek og sol fra en klar himmel.

Dagen var allerede pillet ud af kalenderen til en rekognocering af Lis Mosse og tegning af fiskeørnereden i Sandsjön, men også jeg trak i stedet mod Falsterbo og ankom kl. 09:30 til sydenden af Falsterbokanalen.

Det første som mødte mig var, at vejret vest for Höllviken var markant dårligere: diset og med lavthængende skyer. Det er dog ikke noget problem for hvepsevågerne. Jeg har tidligere oplevet samme vejrfænomen, bare værre, og da trak de ufortrødent ind i- og ind over en mur af dis lige vest for Falsterbokanalen.
Vel på plads var en armada bestående af 50 hvepsevåger det første jeg så, da jeg løftede kikkerten. De trak vest i aktiv flugt og fulgtes snart af 28 til, så af 5, så to, så 110, 49, 112 osv. De fleste gik højt nok til at passere ind og ud af de lavthængende skyer.
Frem til at den tiltagende vind og solen i forening fik bugt med disen, var hvepsevågerne absolut dominerende og de trak i aktiv flugt. Siden begyndte de at skrue og spurvehøgetrækket overgik fra at være intenst til at være uoverskueligt. Hvepsevågerne fortsatte med usvækket intensitet men trækkorridoren flyttede sig langsomt mod nord. Kl 12:40 flyttede jeg nogle hundrede meter nordpå. Da var 1505 hvepsevåger, 322 spurvehøge samt bl.a.1 hedehøg, 1 vandrefalk og 1 lærkefalk trukket vestpå - sammen med blot 3 musvåger  og 1 rød glente.

Jeg fortsatte min tælling ved Falsterbokanalen frem til 14:28. Hvepsevågetrækket fortsatte for lidt lavere blus, men stadig sådan, at der konstant var hvepsevåger på himmelen. Spurvehøgene lod til at øge i antal, det var næsten ved at være svært at overskue, nu hvor trækket gik både nord og syd for mig.
Jeg gav op før rovfuglene. Hele tiden indløb der meldinger om træktotalen på Nabben, som efterhånden kom over 4000 hvepsevåger. Jeg tillod mig at holde inde og min dagstotal af rovfugle ser således ud:

Falsterbokanalen 09:30 - 14:28
Hvepsevåge: 1764
Spurvehøg: 549
Musvåge: 12
Rød glente: 3
Fiskeørn: 9
Rørhøg: 21
Tårnfalk: 26

Så slog jeg et smut forbi Ljungen uden anden ambition end håbet om en tredie halvleg. Af vane og måske osse lidt retorisk, spurgte jeg de omkringstående, om de havde set noget idag. En dame kiggede op fra sin i-pad og sagde: "nej, det har varit rätt så lugnt". Og det er vel et udmærket sted at slutte rapportagen fra Falsterbos angiveligt største hvepsevågetrækdag siden 1973!

23. april 2013

TRANEVÅREN NÆSTEN FORBI, FORÅRET LIGE BEGYNDTNu tror jeg man kan sige, at tranevåren synger på sidste vers. Igår 190 og idag 170 traner i Pulken. Det er ved at være forbi for denne gang.
Blandt de traner som nu er tilbage, er andelen af etårige fugle høj. De leger og laver ballade. Jager stære og gæs omkring og undersøger nysgerrigt alt hvad de støder på. Det kan ikke betegnes som andet end leg, og det bidrager til, at tranevårens afslutning også rejser nye spørgsmål og byder på interessante observationer. Den 20. marts var her stadig 500 traner, ikke mange, men når alle pludselig går på vingerne på én gang og lægger sig til at kredse over haven, er det nok til et spektakulært show!

Den dag havde vi også simultan optælling af stor kobbersneppe på alle egnede lokaliteter i Vattenriket. Resultatet var nedslående, men nedgangen i forhold til sidste år svarer nogenlunde til, hvad vandrefalkeparret i Kristianstad åd! Tankevækkende. Måske kan vi simpelthen ikke forvente, at en forarmet natur (færre enge, giftigt landbrug etc.) kombineret med flere rovfugle (for vandrefalkens vedkommende støttet af et stadigt pågående udsætningsprogram), giver plads til en livskraftig vadefuglestamme? I Pulken så jeg ingen kobbersnepper, men de kan dog nå at indfinde sig endnu.

Til gengæld så jeg to tundrasædgæs. Jeg har det privilegium, at jeg ikke skal forvalte. Des mere nyder jeg, og denne uge har været et sandt festfyrværkeri.
Varmegennembruddet kom i mandags og siden da, har vi væltet os i sjældenheder! Jeg skal forsøge at rekapitulere: Mandag formiddag møder jeg, på vej ind til Åhus, en adult han steppehøg. Senere på dagen laver Rune sort glente i Pulken, en fugi jeg desværre misser, og på Sånnarna opdages hærfugl. Mandag eftermiddag sidder Christian og jeg på terrassen og mærker varmegennembruddet som en føntørrer i ansigtet og på forkanten af varmefronten ligger årets første landsvaler! Tirsdag er der stadig hærfugl på Sånnarna, suppleret  med endnu en steppehøg og sort glente, og i de følgende dage ses her desuden ringdrossel, vendehals, sortstrubet bynkefugl og rødtoppet fuglekonge. 
Et par dage med hård vestenvind sætter derpå ind, men fredag er vinden løjet af og på Isternäset opdages en damklire, jeg finder en ny ringdrossel på Sånnarna og langs kysten ses yderligere fem ringdrosler. Weekenden byder på tre rødtoppede fuglekonger og fredag aften og hele lørdagen raster en vendehals i min have. Søndag eftermiddag ser jeg så (endelig!) sort glente fra haven, mandag er der vendehals på Fjälkinge backe og i Yngsjö, samt fortsat rødtoppet fuglekonge i Äspet.

Idag er det tirsdag og det blæser friskt fra sydvest. Der sker ikke så meget - dog begyndte jeg dagen med gråspurv i haven, en syngende han, og kun tredie fund her. Jeg har arbejdet hele dagen, men til aften var jeg ude for at lede efter traner i Egeside Träsk og Yngsjön. Vandstanden er lav og det lykkedes mig, for første gang, at trænge gennem rørskoven og se Yngsjön. Det var endda en oplevelse. 

Men det kommer til at blive et problem at finde de lokale tranepar. Egeside träsk er et morads, som holder på sine hemmeligheder. Jeg prøvede flere angrebsvinkler, uden resultat, men havde dog en fin oplevelse med en trommende lille flagspætte nede ved Tolebäcken.

Blandt de sjove småobs fra den seneste uge, vil jeg fremhæve en ny måde at luske enkeltbekkasin: Jeg sidder på terrassen og følger rørhøgen, som flyver ude over Pulken. Den flyver langsomt, søgende, og står næsten stille ind imellem - og dér, flyver så pludselig enkeltbekkasinen op. Nu har jeg set det to gange og Evert har set det én gang. Det spiller! Foråret ligner stadig marts, men lyset er april... snart er det maj!

I løbet af tranevåren har vi haft 990 gæster. Tak til alle som kom forbi og delte oplevelsen med os!


Tundrasædgås, Pulken 20.04.13
Her er min grenbunke, incl. vendehals. 20.04.13
Vendehals på græsplænen - eller hvad man nu skal kalde dét, som dækker jorden i min have.
20.04.13
Dette er vendehalselort. Dagen igennem sad den og hyggede sig på muldvarpeskuddene og man kunne tydeligt se dens kamæleontunge i aktion, når en lækker myre kom forbi. 23.04.13
Traner over haven, skræmt op af et eller andet. 20.04.13
Traner over haven 20.04.13
Traner over haven 20.04.13
Flere traner over haven. 20.04.13
Endnu flere traner over haven. 20.04.13
Traner over haven - her kan man endda SE haven, i form af en af birkene ud mod vejen. Bemærk i øvrigt de flotte heksekoste, som definitivt bestemmer min birk til dun-birk Betula pubescens. 20.04.13


Og her er min vestgavl kommet med; bemærk svalereden.
20.04.13
Samme aften var der spotlight på dansen ved Matningsfältet.
20.04.13

Yngsjön. Nu har jeg boet her i seks år og det er første gang jeg ser den!
23.04.13


Yngsjön 23.04.13

Jægerinfrastruktur ved Tolebäcken 23.04.13

Sandflugt mellem Kärrfästorna og Yngsjö Kapell. Her findes indlandsklitter, som ligger som et tydeligt hvidt bånd gennem markerne. Jeg håber virkelig, at det betaler sig godt, at opdyrke jord af denne bonitet.


Sort og rød glente, et sammenlignende studie i progression.
21.04.13

Et hedelærkepar Sånnarna, 22.04.13. Hedelærke er, sammen med stenpikker, Sånnarnas karakterfugl. Misteldrossel er et andet typisk indslag.

19. april 2013

LIGE NU I VATTENRIKET: STADIG TRANER OG HITS

Ringdrossel han, Sånnarna i eftermiddags.

Vinden er gået i vest og dét så det forslår. Igår blæste det så kraftigt, at man ikke kunne se Sjögård fra Pulken pga. sandfygning. Sådan er det ikke idag, men det blæser stadigvæk fra vest og om det nu er derfor, så har vi i hvert fald stort fald af ringdrosler. Jeg stødte selv på en ved Sånnarna. Den sad der hvor jeg havde forventet at sådan én ville sidde, nemlig i pilekrattet på læsiden nede i den lille grusgrav ved p-pladsen. Sortstrubet bynkefugl og hærfugl kunne jeg ikke finde, men derimod årets første bynkefugl - og så en mængde hedelærker og stenpikkere, naturligvis. De to er Sånnarnas karakterfugle.

Ringdrosler er osse set ved Miklagården (3) og på Landön (2).

På Isternäset, engene lige nord for Kristianstad, var vi en del som mødtes for at se på en damklire, som fouragerede i kanten af søen ude i engen, sammen med brushaner og rødben. Den blev opdaget i morges og er set dagen igennem. Angående de seneste dages regn af sjældenheder i Vattenriket henviser jeg til mit seneste indlæg.

I Pulken stod i eftermiddag fortsat 450 traner og rundt om i landskabet støder man på flokke, som plyndrer i udsæden, f.eks. langs Hammarsjöns sydbred omkring Hovby. Igår aftes taltes 750 i Pulken.

Vinden skal tage af imorgen og dreje mod nordvest. Vi får se, om der stadig er traner længre sydpå, som vil lægge vejen forbi Pulken. Hordvestenvind er godt for rov- og småfugletræk langs den skånske østkyst.

16. april 2013

FORTSAT TRANER, HÆRFUGL OG GIFTIGT VEJR

Björns hærfugl på Sånnarna udløste en større tilvandring af folk.
Under normale forhold er Björn stort set den eneste som birder på Sånnarna - det sandsteppereservat, som ligger lige vest for Åhus. Det kan jeg vist godt tillade mig at sige. Sidst jeg f.eks. selv var der, havde jeg syngende pirol og så er det afsløret, at det i hvert fald var sommer sidst jeg besøgte lokaliteten.

Tilvandringen af folk med lyst til at se på hærfugl fik den følge, som man så ofte har set: Der bliver fundet flere sjældne fugle på lokaliteten. Idag er der på Sånnarna, ud over hærfugl, således set adult han steppehøg, sort glente og rødtoppet Fuglekonge. Sådan en dagsliste kan ingen fuglelokalitet skamme sig over.

Tænk engang hvor mange spændende fugle man ville se, hvis man var lidt mere aktiv, hvis flere så på fugle, hvis lokaliteterne var bedre dækket.

Inspireret af de spændende meldinger fra Sånnarna og min generelle optur efter oplevelsen med steppehøgen igår, har jeg selv kigget en del idag. Et besøg ved Yngsjö Strand gav 21 nordiske lappedykkere i sommerdragt, som med ødsel hånd var spredt rundt over havet. Det er et usædvanligt højt tal for Yngsjö strand, men ret normalt for Friseboda få km længre sydpa langs Ålakusten. Dét syn kan godt anbefales.  Og hvor i verden ser man ellers dét? Havlitterne var nu i deres sorte sommerdragt og der var rigeligt med sortænder på havet.

Det meste af dagen har jeg tilbragt på terrassen, spejdende efter spændende fugle. Pludselig fik en lavtflyvende rørhøg over Pulken en bekkasin til at gå på vingerne - enkeltbekkasin! Det er faktisk anden gang, at jeg ser denne art fra toften, men jeg synes stadig, at det er utroligt, at det overhovedet kan lade sig gøre.
Blandt de mange oplevelser fra terrassen vil jeg osse fremhæve den lille flagspætte, som pludselig lod sit skrig gjalde fra toppen af birketræet.

Det er ret magisk lige nu. Man tror på at alt kan ske - det spiller!

Blandt de mere almindelige fugle i Pulken kan jeg fra idag nævne massiv ankomst af stenpikker, de første landsvaler, trækkende fiskeørne, rastende spidsænder og en spillende stor kobbersneppe, som fløj i sangflugt over nord-Pulken. Det er vist i øvrigt en tilsnigelse, at kalde den art almindelig.

Traner står her stadig i nogenlunde uændret antal, men de har det i år med at stikke af og plyndre på de nysåede marker. Det er jo ikke så godt, men jeg må sige, at det ser flot ud, når 2-300 traner, som er blevet skræmt op langs Härnestadsvägen, pludselig kommer ind over haven i 20 meters højde.

15. april 2013

SANDSTEPPEHØG

Så ekstremt og unødvendigt smuk er steppehøgehannen. Åhus 15.04.2013.

VARMEGENNEMBRUD

Diset, svag sydøstenvind og varmegennembrud.

Blandt formiddagens ærinder var indkøb i Åhus. Jeg kører ad vej 118, det er et giftigt vejr og jeg tænker ringdrossel og spejder ivrigt. Spotter en sort drossel på en sandet hesteeng og jeg standser, bakker ind til siden og konstaterer solsort. Jeg passerer Helge Ås nordlige gren, straks efter åbner landskabet sig igen - sandede brakmarker, hvor de blå kærhøge holder af at jage. Pludselig får jeg øje på en kærhøg, som flyver lige over rabatten i den modsatte side af vejen, så lavt, at jeg ser ned på dens overside. Ikke meget sort på de vingespidser. Sekundet efter er jeg oppe på siden af den, og kører nu parllelt med en adult han steppehøg i øjenhøjde på 10 meters afstand!

Jeg får lavet det, som på svensk hedder en "fulparkering" og kaster kikkerten til øjnene - et gyldent syn. Helt lys og kontrastløs med gult, stikkende øje og sorte håndkiler, så pisset i sne som noget vejskilt og med den frostsvedne sandsteppe som baggrund. Sandsteppehøg!

Steppehøgen tog højde og røg ind over poplerne ved den sydlige indfart til Åhus. Den fortsatte nordøst på, langs åens ledelinie og var borte.

Hvor heldig kan man være. Hvis jeg ikke havde tjekket den solsort, havde jeg passeret høgen mens den var skjult bag Helge ås ellegalleri.

Hit på hit
Hjemme igen dukker så Rune op, det er hans første besøg ved Pulken i tranetiden, mens jeg kører på sjette år. Rune går ud til fugletårnet. Desværre ser jeg ingen af hans sms-beskeder om at der ligger en sort glente og kredser over mit hus. Jeg har nemlig telefonen liggende inde i stuen og står selv i haven og fremviser  en gammel havørn, som finder det for godt, at slå et sving over mit birketræ - og jeg har, for at komplettere billedet, lånt min kikkert ud.

Til aften melder Björn hærfugl fra Sånnarna, der er rødhalset gås på Isternäset og i Pulken står der stadigvæk 1000+ traner. Der gik en bølgende dans i syd-Pulken til aften.

Tranevåren i år bliver bare ved - der har ikke været nævneværdigt tiltræk idag, men igår kom en hel del traner ind fra stik vest, hvilked var en overraskelse for mig. Jeg havde spejdet en del fra haven uden at se en eneste - men de kom så også fra netop den vinkel, som jeg har dårligst udsyn til.
Jeg har holdt åbent idag og kommer også til at have åbent imorgen og næste weekend. Overvejer om jeg skal ta hele ugen med. Jeg har ikke haft så mange gæster idag - måske ville det hjælpe, hvis jeg fik ændret min udstillings slutdato på plakaten henne på Pulkens p-plads. Dér står, at jeg lukkede igår.

13. april 2013

SENESTE NYT - RYD BAGSIDEN! ÅRETS REKORDTÆLLING ER IGANG
Så. Så, for pokker. Det vælter ind med traner nu. Som forudsagt har vestenvinden udløst massivt tranetræk og mens jeg sidder og skriver toner en ny flok frem over Ulf Børjessons ramponerede golf, som holder derude i vinterrapsen og agerer fugleskræmsel.
Det er med at være på pletten. For et øjeblik siden var jeg ude i haven for at se, om der skete noget. Selvfølgelig gjorde der dét. En mosehornugle passerede direkte over mig i ti meters højde. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg laver i haven uden kamera og kikkert på en dag som denne.

Lille flagspætte skriger fra Gamla fåran, der er fald af drosler og rødhalse. Forårets tidlige trækfugle ankommer nu i mængde, igår var her massivt fald af jernspurve - det må jeg vel have lov at kalde det, når jeg får den som årsart i form af en flok på fire i en kvalkved ved Graften.

Vi har sat en fuglekasse op, en fluesnapper/rødstjertekasse, som har stået i kælderen i snart tre år. Nu var pigerne med til at slå søm i - det gik uden ulykker!
Vi læste brugsanvisningen. Mellem en og tre meter oppe skulle den sidde. Ingeborg tænkte sig lidt om og sagde så; "Far, hvordan læser fugle? - Læser de med sin stemme?". Jeg forstod først ikke hvad hun mente, "fugle kan slet ikke læse", sagde jeg. "Hvordan ved de så, at det er en kasse til dem?" undrede hun sig. Naturligvis gik hun ud fra, at brugsanvisningen var rettet til fuglene. Jeg håber virkelig, at jeg ikke grinede for meget. Jeg forklarede, at fuglene selv kunne se, at det var en kasse med det rette hul, som passede til dem. Jeg bliver igen og igen overrasket over børnenes fuldstændig logiske sans. Hvordan fanden skal de vide, at fugle ikke kan læse, når Ariel er ven med en fisk og en krebs og askepot taler med mus og fugle? Jeg er glad for deres spørgsmål, som viser mig hvor bundet til antagelser jeg selv er.

Hvor vil verden hen, med sine fire fjerdedele?

SENESTE NYT - RYD BAGSIDEN!
MINE UDSTILLINGSGÆSTER SIGER, AT DE NU ER OPPE I 2300 TRANER PÅ PULKEN, DE SOM HAR TID AT TÆLLE. DET ER ÅRETS HØJESTE TAL.


Traner lander ,på typisk vis, med "svanehals" og udslået landingsstel. Dette er fugle som har været på langfart.Som man ser, er det ikke sol og høj himmel, som nødvendigvis skal til, for at se tranerne ankomme til Pulken. Det er vestenvinden, som bringer dem hertil. Det har været solskin og østenvind siden i søndags, bortset fra tågedagen fredag den 12. På jorden ses Ulf Børjessons gåseskræmsel, vi regner med, at den er rustet bort om nogle år.Tåget aften i Pulken i torsdags.Ulf kører ud med tranemad, torsdag morgen.

Ingeborg ser på indtrækkende traner - det var for en uge siden, sidst de ankom.

11. april 2013

Notbok med fågelnotat uphittat

Notbok med fågelnotat uphittat nära där väg 118 stöder till väg 19, alltså nära Olseröd.

Kontakta Lars Torstensson 0733 96 49 36

9. april 2013

TRANEPROGNOSE FOR DEN KOMMENDE UGE M.M.

Her til morgen talte jeg 1900 traner på Pulken, et tal som nok skal tages med et gran salt. Umiddelbart syntes jeg det var let undervurderet (talte 10 og 10) men jeg kan se, at gårsdagens højeste tælling er 1400 og vinden har siden igår formiddags været ugunstig for indtræk - østlig. Det er, kort sagt svært at tælle traner som står på jorden, det bedste er at tælle udflyvning fra- eller indflyvning til overnatningspladsen og lige dét, har jeg i år næsten ikke orket. Der er SÅ meget andet interessant ved tranen end flokstørrelsen og i år er jeg mest af alt interesseret i at se på tranernes adfærd.

Jessica og jeg har i løbet af vinteren og det tidlige forår lavet en folder som beskriver og illustrerer de adfærdsformer som man ser almindeligt blandt de forårsrastende traner i Pulken. Denne folder bygger på fem års iagttagelser af traner i (blandt andet) Pulken, sammenholdt med videnskabelige artikler om emnet, analyse af film og fotoserier m.m.  Nu er det interessant at konstatere, om de adfærdsformer vi har valgt ud er de rigtige. Det lader de til at være, men det er alligevel muligt at se flere og flere detaljer og variationer. Jeg har også set adfærd, som jeg ikke umiddelbart kan forklare ud fra den videnskabelige litteratur. Det er som om, at flere og flere spørgsmål melder sig, jo mere man iagttager og for mig som feltornitolog er dét at iagttage tranernes adfærd blevet fuldt så spændende som at kunne se forskel på en brun- og schwarz løvsanger.

Lige nu, kl. 19:52, kan jeg tælle til 1300 traner i Pulken, nede fra min havestol ved legehuset. Hvor mange traner, som har været igennem i løbet af dette forår må bero på et skøn. Et slag på tasken kunne være 3000-5000 og jeg er ret overbevist om, at der endnu er mange traner i vente - et eller andet sted har jeg set det samlede skøn over det antal traner, som skal passere Pulken i løbet af et forår, sat til ca 15.000.

TRANEPROGNOSE
Kraniche.de brillerer stadig med deres langsomme opdateringer, intet er sket fra den kant siden sidst - bortset fra nye opdateringer fra Vattenriket og Hornborgasjön, som de har ført ind! Det er næsten morsomt. Derfor er min traneprognose baseret på en antagelse om, at der stadig står tusinder af traner syd for Østersøen. Der må simpelthen være traner i Tyskland stadigvæk. Hvor er de 26000 traner, som stod i Hornborgasjön en dag sidste forår? Hvor er de 7000 traner som stod i Pulken en dag sidste forår? Jeg tror på et seriøst influx med næste vejrskifte.Vejrudsigten for Ostseebad Prerow siger, at vinden drejer om i vest fredag. Frem til torsdag i næste uge holder vinden sig, stort set, i retninger mellem vest og syd. Dette er meget gunstigt for tranetræk, Fredag kommer et regnområde som aftager i løbet af lørdagen. Hvis traner når at komme afsted lørdag, kan lørdag aften blive god, præget af indtrækkende traner. Hvis tranerne, som det var tilfældet i forgårs, føler at de har travlt, kan hele søndagen (sol og vestlige vinde) blive aldeles fantastisk.

I mellemtiden iagttager jeg traner. Der bliver filmet og analyseret og andet oplag af vores tranefolder er allerede i trykken!

Jeg har i de seneste dage interesseret mig særligt for den positur, som vi har valgt at kalde næb mod bryst (Hoved ned-næb op, Holger Poulsen, DOFT 1975). Denne positur findes hos tranen dels som en adfærd som kan stå alene, dels som inkorporeret afslutningspositur i den agonistiske adfærd som vi har valgt at kalde rituel fjerrystning (Ruffle-bow D.H. Ellis et al. 1998).  Ellis et al. skelner mellem Ruffle-bow-up og Ruffle-bow-down og vores trane viser begge typer.


1. version, her er det røde felt på hovedet for lille.


2. og 3. version. På den nederste illustration har jeg tilføjet mere rødt på issen. Den øverste viser , sådan ca, forskellen på slutpositionen i Ruffle-bow-up og Ruffle-bow-down. I Ruffle-bow-down går den fremstrakte halsposition umiddelbart forud for den nedstrakte halsposition (øverste illustration). Nederst ses næb mod bryst. Der er nok ingen evident forskel på afslutningsposituren i Ruffle-bow-down og næb mod bryst. Forskellen på tertialerne er ikke noget konstant, det har mere at gøre med slid. 

PULKEN OG VATTENRIKET
I disse dage raster der rødhalset gås på Håslövs Ängar, høgeugle i Fjällmossen og i Pulken ses nærmest daglig stor tornskade, kongeørn og lille flagspætte. De fleste tidlige trækfugle er ankommet til Pulken: Stor regnspove, stær, vibe, gravand, blisgås, rørhøg etc.
En del havørne ses endnu - 4 forskellige individer sås i forgårs.

6. april 2013

NU, IGEN!

Idag er vinden gået i vest og det gav jo allerede fra morgenstunden anledning til forventning om indtrækkende traneflokke sydfra. I dagens løb kom dog kun enkelte smågrupper ind, tre her og der. Mit gæt var, at det ville begynde for alvor fra omkring kl. 15, men fortsat skete næsten intet. Så kl. 17:50 kom den første gruppe på 10 fugle ind sydfra og siden er det gået slag. Kl. 18:14 talte jeg Pulken op, for at have et udgangs tal at lægge indtrækkende fugle til. Da stod 371 fugle i Pulken og siden er en gevaldig flok på 102 fugle landet og flokkene fortsætter med at komme ind. Det er med andre ord lige nu det sker. Ankomst!

5. april 2013

SORTLÆRKE CLAIMER SORTKRAGE!

Der sker meget og det er på tide med en opdatering. Poesi blir det ikke denne gang, men kontant brugeroplysning: Allerede for nogle dage siden begyndte man at bemærke, at rene flokke af blisgæs passerede. I de seneste dage har omkring 1000 blisgæs så rastet på Håsløvs Ängar og idag har de haft selskab af en rødhalset gås! Den blev fundet af to danskere, som IKKE ringede til undertegnede straks, men dog fortalte om fundet til Josse, da de var nået frem til Pulken senere på dagen. Josse sendte fuglen ud, så mange fik glæde af den sjældne og smukke gæst.
Den rødhalsede fløj nordpå 16:37, evt. trækkende, men da gæs jo kan skifte mellem flere fourageringsområder i dagens løb, er det absolut værd at eftersøge den imorgen.

På Pulken har 224 sædgæs græsset idag og tranefodringen fortsætter. Tranernes antal øges blot langsomt - nu raster omkring 350 i Pulken, men jeg forventer et influx sydfra med næste vejrskifte. Det forlyder von hören sagen, at mængder af traner stadig står og venter på bedre vejr i Tyskland. Jeg ville gerne kunne referere hvor og hvor mange, men tysk effektivitet gælder åbenbart ikke for rapportering af fugle - seneste opdatering fra Rygen på kraniche.de er stadigvæk 2050 den 22/3. På den hjemmeside har Vattenriket opdateret til og med igår, så webmasteren på kraniche.de ER åbenbart levende. Hvis nogen, som læser dette, gider ta' en smut til Tyskland og tælle traner, hører jeg gerne lidt nyt fra den store fodboldnation.

Isen er langt om længe tøet bort og arter som dobbeltbekkasin, rødben og gravand har reageret prompte.  Idag gantedes 71 gravænder på Pulken og indenfor de seneste dage er rørhøg og fiskeørn ankommet. En 4K havørn og mindst én kongeørn holder osse til i området og ses dagligt.

Hver aften i den seneste tid har en mosehornugle jaget over Pulken, den store tornskade er på plads på 11. dag lige syd for p-pladsen og i de sidste to dage har en yderst vokal lille flagspætte holdt til i elletræerne langs Graften.

Og så er der set sortkrage i Pulken. Det var Poul Holm som producerede og jeg har spejdet på livet løs efter en potentiel tomt-art nr. 167, men det er endnu ikke lykkedes mig at spotte den.

Bum bum bum... hvad mere?
Jo: Høgeuglen er set i Fjällmossen også idag.

Slut på kort nyt fra Pulken 5/4 2013.


Jeg kan på tredie uge ikke finde min svenske mobiltelefon og får ingen birdcalls. Derfor missede jeg rødhalset gås idag. DERFOR: HVIS DU SER NOGET SPÆNDENDE: RING TIL MIG PÅ +45 31 69 47 26 - så ringer jeg nok osse til dig, når jeg finder et hit.

2. april 2013

TRANERNE ER HER - 220 TIL AFTEN.

Trækkende traner over Pulken 01.04.13, malet 02.04.13.Dagen begyndte med let nordvestlig vind og solskin. Jeg havde egentlig regnet med, at der ville komme en del traner ind fra syd. Det gjorde der ikke, men nogle få har trods alt vovet turen over havet og de rastende traners antal er vokset noget i dagens løb. Til aften var ca 220 fugle på overnatningspladsen kl. 20:30.

Fodringen på Matningsfältet er nu begyndt, hvilket nok vil berolige mange, som har planlagt tranetur til Pulken.

Her er stadigvæk utroligt få traner, tidspunktet taget i betragtning. Det gode ved det er, at vi efter al sandsynlighed har en fantastisk dag i vente, nemlig den dag hvor tusinder af traner ankommer sydfra og slår sig ned i Pulken.

Idag har Evert Valfridsson set mosehornugle og den store tornskade huserer stadigvæk på pælene syd for P-pladsen. Viberne har sunget, det er første gang i år jeg hører dét, og stærene er glade for at fouragere i den optøende eng.
Men her er gudsjammerligt tørt! Vandstanden på Pulken ligner mest af alt noget man ville forvente i juli måned. Jeg håber, at voldsomme mængder af sne ligger og venter på at smelte oppe i Småland, så vi kan få noget vand ind på engene. Tørre enge er ikke min livret, der er ikke megen plads til ænder og vadefugle som det ser ud nu og hvis intet sker, vil her være knas tørt om en måneds tid.

At en del traner nu er synlige i Pulken dagen igennem giver lejlighed til at kigge på traneadfærd. At jeg nu har læst lidt på det, gør det meget mere spændende at kigge på fuglene. Jeg genkender mange forskellige displays umiddelbart og bemærker også nye, mindre iøjenfaldende, som jeg genkender fra  beskrivelser i litteraturen. Idag har jeg f.eks. set næb-mod-brysttrusselbuk-rejsning, rituel rygpudsning, præsentation af rødt felt m.m. Desuden mener jeg, at jeg har set noget, som Ellis et al. kalder for Horisontal-strut (så vidt jeg husker). Jeg har tegnet det - se nedenfor. Det foregik som en synkroniseret stoltseren, udført af to mager, den ene i typisk stoltseren, den anden havde en lignende gangart og højt løftede tertialer, men holdt hals og hoved horisontalt fremad, uden den vinkling af nakken, som er karakteristisk for stoltseren - se fuglen til højre.

Denne adfærd (fuglen til venstre) er muligvis Horisontal-strut (Ellis et al.) eller horisontal threat walk (Yuncker/Happ). Set og malet om formiddagen 02.04.13 


Jeg maler trækkende traner 02.04.13

1. april 2013

NU! with Swedish and English summaries

Jeg elsker disse dage i tranevårens begyndelse, hvor man ser flok efter flok komme ind sydfra, direkte fra rastepladserne syd for Østersøen. Man kan med 100% sikkerhed vide, at dén flok som kommer dér, har været timer undervejs, man oplever fugletrækkets store bevægelse og dét er stort.

Syv traner noteredes rastende i Pulken kl. 12:05 og det antal stemmer godt overens med mit skøn over antallet af traner som overnattede i Pulken natten mellem 31. marts og 1. april.

Kl. 12:30 noteredes den første nordtrækkende flok, 6 N, og eftermiddagen igennem trak flok efter flok ind sydfra. Intensiteten i trækket steg markant efter kl. 17. Mellem 12:30 og 20:07 noteredes 360 trækkende fugle, fordelt på 285 NØ, 56 N, 8 NV og 11 indtrækkende til rast. 

Fra kl. 18:40 holdt jeg tillige øje med tilvæksten i antallet af traner som rastede i Pulken for at overnatte her. Kl. 20:15 afsluttedes denne overvågning og da stod 132 traner på isen i syd-Pulken, hvor de i skrivende stund overnatter lydeligt!

Hvis jeg skal komme med et bud på et skøn over antallet af traner, som idag krydsede Østersøen og lagde vejen forbi Pulken kommer jeg frem til minimum 417 fugle, idet jeg ikke regner med at nogle af de nordøsttrækkende fugle indgår i de 132 fugle, som nu overnatter i Pulken. De nord- og nordvesttrækkende traner kan snarere indgå, da der nord og nordvest for Pulken findes gode dagrastepladser fot traner: Hovby og Köpinge Enge.

Men i virkeligheden er sådan et minimumsantal ret omsonst. Sagen er den, at jeg dagen igennem, ud over at kigge på træk, OGSÅ har haft masser af udstillingsgæster og jeg har fortalt om traner, så jeg er helt tør i halsen! Jeg har kigget på træk så meget som muligt og mine noteringer afspejler trækkets forløb over dagen, men jeg har utvivlsomt misset adskillige traneflokke. Derfor kan det være værd at nævne, at 488 traner er kommet i notesbogen idag og det kan man så gange med sit skonummer. Det har kort sagt været en skøn fugledag. Hvis nogen er kommet ind og har sagt, at "der vist ikke sker så meget idag", er de hurtigt blevet hevet med ud i haven, hvor vi har set flok efter flok af indtrækkende traner tone frem af himmelen - der er forhåbentlig ingen, som har fået lov at forlade Härnestadsvägen 127 uden at vide, at dette var en super spændende dag!

Resumé på svenska:
13-04-01 20:15 Pulken Kl.12:05 rastede 7 tranor i Pulken, ett antal som stämmer bra överens med det antalet, som verkade stanna kvar i området, ur de fåglar som kom sträckande söderifrån under gårdagen. Också Annandag Påsk bjöd på bra termik och svag nordlig vind. Ovan på gårdagens trannoteringar var det att vänta, att det även idag skulle komma nya tranor sträckande från söder.

Dagens första flock, 6 stycken sträckande mot nord, noterades 12:30. Sträcket tog till i intensitet ut på eftermiddagen, speciellt efter kl. 17:00. Sträcktotalen mellan kl. 12:30 och 20:07 blev 360 tranor fördelade på 285 mot NO, 56 mot N, 8 mot NV och 11 tranor, som kom sträckande och som sen landade i Pulken-Egeside-området. Från kl. 18:40 räknades tranor som rastede inför övernattning i Pulken. Bevakningen av detta avslutades kl. 20:15, där 132 tranor stod på isen i södra Pulken inför övernattning.

Ett försök på en uppsummering av dagens total: Nord Ost-sträckande tranor ingår, efter min bedömmning, knappast i de fåglar, som rastade inför övernattning senare på kvällen. Nord- och Nord-väst sträckande fåglar kan snarare ingå bland dessa (det ligger bra fourageringsområden för tranor runt södra Hammarsjön och Köpinge Ängar nord och nordväster om Pulken). Om man utgår från detta kommer man fram till, att minnst 132+285=417 tranor idag korsade Östersjön och passerade/anlände till Pulken med närmsta omnejd.

English summary:
Today flock after flock of migrating cranes have passed Pulken. 360 migrating cranes were noted between 12:30 and 20:07 and in the evening 132 cranes stood gathered at the night roost in southern Pulken 20:15. Now, early in the crane season, it is a real thrill knowing that the flocks you are watching are arriving directly from roosting sites south of the Baltic Sea - this is rather more difficult to determine later in the season, when crane flocks constantly fill the sky above Pulken. Then the flock you are watching may simply be travelling between different feeding grounds in Pulkens immidiate surroundings.

The total of birds registered today were 488. If the possibility that cranes seen migrating north and north-west may have landed to feed at Köpinge Änger or Hovby is taken to account - and that some of these may be included in the 132 birds counted at the evening roost - the minimum number of cranes arriving at-/crossing Pulken today is 417.  This said, I have not at all ben concentrating exclusively on counting cranes today; We have had lots of visitors and I  have today held a continuous lecture on crane migration and crane behavior!


01.04.13 indtrækkende traneflok 14:49

01.04.13 Traner på vej mod nordøst.

01.04.13 Nogen gange passer de lige over haven!

01.04.13

Lige over hovedet!

SÅDAN DÉR!

01.04.13 Flok lander på overnatningspladsen i syd-Pulken.

01.04.13 Tranepar flyver nordpå over Graften, ca. 20:05.

01.04.13 Sangsvaner flyver mod Köpinge over Pulken, ca. 20:05

Rød glente over haven, eftermiddag 01.04.13

ditto.