FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

2. august 2016

BIRDS OF BOLIVIA ABOUT TO GO IN PRINT

Illustration of Heliactin bilopha, Birds of Bolivia.
I am excited to discover that the book Birds of Bolivia is about to go in print. The first writer is dr. Sebastian Konrad Herzog and the book is released by Ascociación Armonía, the Bolivian BirdLife partner. I participate in this project as one out of a team of a dozen illustrators. Previews of plates has been dripping during the months passed, and it looks not only promising - It looks fantastic.

Sketches from field studies in the cerrado, here i PN das Emas in central Brazil.1. august 2016

DENNEHER VIL JEG KALDE EN HEDEHØG FORDI...
I formiddags opdagede Frederik Rydhagen en formodet hedehøg i Härnestad, hvor den jagede nord for Ripavägen og Härnestadsgård. Samme sted genfandt jeg sidst på eftermiddagen hvad der formodentlig er den samme fugl. Fuglen lignede i mine øjne en hedehøg, let, langhåndet og slank med lang og tynd hale. Jeg tog en serie fotos til hjælp for efterbestemmelse og jeg synes stadig det ligner en hedehøg. Jeg mener steppehøg kan udelukkes pga. rødbrun bånding i armhulen, stort hvidt felt omkring øjet, udbulende bagkant på hånd og lang p1. Jeg synes heller ikke jeg kan se halskrave.
Blå kærhøg synes jeg ikke det ligner; bare formen på hele fuglen - den er alt for tynd og langhåndet. Jeg mener heller ikke, at de rødbrune bånd i armhulen passer særlig godt på blå kærhøg. Fuglen har et ret tydeligt vingebånd på oversidens greater coverts og armsvingfjerene er mørke i bundfarven, så mit bedste bud er hedehøg 2k - jeg har straks sværere ved at se, om det er en hun eller en han. Det må da for katten være en hun, men hvorfor er den så så lys på bugen?

Efter hedehøgen holdt op med at yngle i Härnestad for snart en del år siden, har den kun optrådt yderst sporadisk her. Dette er faktisk blot den anden hedehøg jeg har set i området, efter ynglebestanden forsvandt.