FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

27. december 2016

OVERVINTRENDE TRANE

Pulken lige nu
Rigtig god, og ret normal, vinterbirding, er hvad vi oplever i Pulken i disse dage. I går var en dag, hvor en panorering gav vandrefalk, fjeldvåge og stor tornskade. Havørn ses daglig, men dagen idag har skilt sig ud, idet hele 10 havørne opholdt sig på Pyramideengen hele formiddagen, sammen med årets overraskelse, en trane, som gør overvintringsforsøg. Tranen så jeg første gang den 18. december og den hænger altså ved endnu, i det milde vejr.
Og mildt er det, men kun hvad angår temperaturen. Natten bød, også her, på storm. Stormen medførte en strømafbrydelse, som varede hele natten frem til kl. 07:50. Den omfattede tilsyneladende hele Åhus og flot var det, hele horisonten rundt, kun at se mørke.
Af fugle, som er i spil i Pulken for tiden, kan fremhæves følgende liste:

Havørn: mindst 9 immature og en adult
Fjeldvåge: 1 adult
Blå kærhøg: 1 adult han, 1 1k, 1 hun/1k
Vandrefalk: 1 adult
Trane: 1 adult
Isfugl: 1 (i Graften, særlig omkring ”Brovalla”)
Sortspætte:1
Stor tornskade: 2

Dertil overnatter hver nat en mængde sædgæs, grågæs og sangsvaner. De ankommer hver aften, når det nærmest er mørkt, og forlader Pulken i det første morgengry. Da vandstanden, i hvert fald indtil i dag, har været meget lav, overnatter de udelukkende nede i Syd-Pulken. Med stormen er vandstanden imidlertid steget, og her til aften synes jeg det lød som om, at de omsider også har indtaget Pulkens centrale bassin – og det er noget jeg har savnet, for det er en udsøgt fornøjelse, at åbne terrassedøren om morgenen og se direkte ud på hundreder af gæs og svaner. Vi får se i morgen tidlig.

Vattenriket i øvrigt
Vandstanden i Äspets lagunesø, Korran, er meget høj i år. Her ligger hundreder af dykænder, især troldænder, men også rigtig mange bjergænder. Da jeg besøgte Äspet i forgårs (den 25. dec) lå også 18 knarænder i Korran, samt en hel del krikænder og en meget sen skeand. En gråmåge, som var rapporteret rastende på Karet, skæret ud for Äspet, den 24. december, så jeg derimod ikke noget til. Det passer meget godt med, at en gråmåge blev set ved Gislöv den 25.
Ved Åhus Golfbane er en høgeugle blevet rapporteret i snart et par måneder. Jeg har ikke set den endnu, men har dog heller ikke gjort nogen større indsats for at finde den. Den kan sagtens være på plads.

 I går var jeg et smut forbi Friseboda. Stormen var under opsejling, og den kraftige fralandsvind gav en underlig, urolig havoverflade. Fugle var der ikke mange af, kun en flok på syv sortstrubede lommer, to fløjlsænder, to sortænder og en toppet lappedykker. At det var så ringe må tilskrives vejret. Det er lidt usædvanligt at besøge Friseboda uden at se nordisk lappedykker.