FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

6. september 2017

SPÆNDENDE VEJR OG EN ÆRGRELSE

Rigtig spændende falk, som bare ikke ville ses godt nok til en ordentlig bestemmelse. Lige til skrældespanden.


Idag blev en spændende falk smidt direkte i skraldespanden. Kedeligt. Jeg kigger fugle her på tiende år, og jeg har hidtil aldrig haft anledning til at mistænke en falk for at være en aftenfalk. Det havde jeg så i dag, hvor en mystisk falk strøg ind over Pulken, uden at kunne bestemmes. Den var så brun ovenpå, at jeg først anså den for at være en dværgfalk. Det blev dog hurtigt åbenbart, at det drejede sig om en lærke/aftenfalk. Fuglen havde brun isse i kontrast til sort maske, men jeg så intet hvidt i nakken. Fuglen sås i håndkikkert, og det var ikke nok, så jeg sled for at få skop på den. Desværre havde jeg netop kigget på en grå fluesnapper, så der skulle skrues så meget på teleskopet, at falken nåede at forsvinde før den kunne ses ordentligt. Selvom den kom tilbage et par gange i eftermiddagens løb, kunne jeg simpelthen ikke blive klog på dens identitei. Sort maske, brun isse, kontrast mellem brune overvingedækfjer og mørkere svingfjer, men jeg kunne ikke for min død se nogen hvid halsring. Jeg fik to elendige billeder, og jeg aner ikke hvad det var. Det er pisse ærgreligt. Øv!

Så begyndte regnen sådan for alvor, og det er noget jeg kan lide! Regnen var så voldsom, at vandstanden steg tydeligt. Regn og østenvind er en sikker garant for spændende fugle i Pulken og ganske rigtigt - en mængde ænder havde slået sig ned i syd-Pulken og her kunne bl.a. tælles hele 64 skeænder, 9 spidsænder, 7 knarænder og endelig hele 15 troldænder, hvilket er helt usædvanligt. Her er intet at hente for en troldand, og de må virkelig have ærgret sig over det elendige sted, de havde slået sig ned. Der var også en hel del vadefugle, men den forhøjede vandstand gjorde, at de nu kunne fouragere inde mellem tuerne, så de var umulige at tælle op. Dog var almindelig ryle, brushane, sortklire, vibe og tinksmed alle repræsenterede. Både grå-, pibe- og krikand var talrige, men vejret var simpelthen så voldsomt, at jeg ikke orkede at tælle dem.

Dagens vejr er nærmest optimatl her i Pulken. Regnbyger har vekslet med opklaring og vinden er kommet ind fra østlige retninger. Hvis alt handlede om at finde fugle, skulle jeg have siddet og overvåget syd-Pulken hele dagen, men jeg skal altså også arbejde Pulken er en dynamisk lokalitet, regnbyger bringer fugle ned, og ved opklaring stryger de hurtigt videre. Gid de der tyve græntræer ikke var der. Så ville jeg kunne overvåge syd-Pulken blot ved at løfte blikket.


Det jeg slider med nu, er portrætter af Danmarks bekkasiner plus skovsneppe.

5. september 2017

GODKENDT DAG PÅ PULKENtraner i Pulken, forårssituation.


Vi er nu på den tid af året hvor mit search image er indrettet på bl.a. tredækker, rødstrubet piber, hvidvinget korsnæb, pomeransfugl og steppehøg. Steppehøg skal findes når den går til overnatning, hvidvinget korsnæb og pomeransfugl skal trække over, så når jeg i dag foretog den helt store gennemtrampning af Pulken var målet tredækker og rødstrubet piber. Turen begyndte i nord-Pulken, og her rastede en hel del bekkasiner, dog kun de dobbelte af slagsen; 18 stk.
Det notorisk bedste sted for rødstrubet piber i Pulken er langs "kysten" af det næs, som fra vest strækker sig ud i Pulkens centrale kær. Dette er også Pulkens bedste sted for enkeltbekkasin (april/maj og medio sept.-ult. okt) og det var også her, jeg i sin tid fandt en super sjælden efterårstredækker. Netop her i overgangszonen mellem kortgræsset eng og høje tuer lettede jeg i dag en rødstrubet piber, og det blev dagens fugl. Den rødstrubede piber gik på vingerne og kaldte ivrigt, mens den hang nogle meter over hovedet på mig. Derpå slog den et slag ud over vest-Pulken, men vendte så tilbage, og landede ude mellem de høje tuer - uheldigvis meget tæt på køerne, og dem skal jeg altså ikke i nærheden af. De er livsfarlige - både nysgerrige og kåde er de, og hjertet sidder helt oppe i halsen på mig, når jeg kommer dem nær.
Syd-Pulken var smæk fuld af fugle. 38 skeænder var et rigtig godt efterårstal, men også bl.a. 32 pibeænder, ca 100 krikænder, 4 sortklirer og 15 brushøns kunne noteres.
Vinden har været svag i dag, nærmest fraværende, og vindmøllerne har på én nær været rådvilde. Den ene mølle, som kunne tage sig sammen, viste nordøstlig vind. Det er ikke nogen god vind for rovfugle - vestlige vinde er bedst her, men dog er både rastende eks. af  havørn, rød glente, rørhøg og lærkefalk kommet i bogen.
Traner er her mange af, op til 420 har rastet i dag, og dem arbejder jeg faktisk med for tiden. Derfor har jeg også benyttet lejligheden og siddet ude på terrassen og taget skitser.
Alt i alt en helt ok fugledag, det forventede sub-hit lyser naturligvis op,  men blot dét, at opleve fuglenes fordeling på engene er sådan set helt fint. Kæret i vest-Pulken var f.eks. nærmnest fugletomt; syd-Pulken var derimod rigtig god. Vandhullet i sydvest-Pulken havde blot én krebseklo oven vande; er de ved at forsvinde, eller er det årstiden?
Tranefjer over alt i engene.
Djævelsbid.
Søpryd blomstrer.
Traner - feltskitser fra i dag.

Traner - feltskitser fra i dag.