FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

22. februar 2014

ÅRETS FØRSTE TRANE ER ANKOMMET TIL PULKEN

I år kunne jeg notere årets første trane i Pulken den 19. februar. Det er for mit vedkommende den tidligste ankomst nogensinde, idet den hidtil tidligste ankomst, som jeg har noteret, var 23. februar 2008. I år er der desuden et "andenhåndsclaim" allerede den 12. februar og under alle omstændigheder er det den milde vinter, som spiller ind. Der er allerede rapporteret tusinder af traner fra nordtyske Diepholzer Moorniederung og flere er på vej sydfra. Der er således lagt i kakkelovnen til en tidlig tranevår i år 2014!

Årets første trane flyver over haven...
...og lander nede i bunden af marken. I forgrunden ses toppen af min indianerteltformede kvasbunke.

Jeg har ellers været hjemmefra længere tid end nogensinde før - over en måned, og hvorfor nu det? Jo, vi har fået en søn, en fin lille fyr, som blev født den 18. januar. Han blev født på Rigshospitalet i København og i 24 dage var han indlagt på Neonatalafdelingen - og det er han sådan set stadig, nu blot med "udgangstilladelse". Det har været en hård omgang, jeg vil ikke gå i detaljer, men blot nævne, at han blev født i Rigshospitalets forhal med mig som jordemoder. 
Derpå er det fortsat i samme dur. 
Men 18. februar vendte jeg tilbage til Pulken. Et forårsklædt Pulken, isfrit og med masser af vand, som jeg håber bliver liggende længe i år. I sådan en mild februar véd jeg jo, at der garanteret overnatter mange sangsvaner, og det kunne jeg også konstatere var tilfældet allerede samme aften, hvor jeg i tusmørketimen kunne notere 57 indflyvende til nattekvarteret i nord-Pulken. 
Den 19. var jeg oppe ved daggry og da kunne jeg tælle hele 158 sangsvaner.
Senere noteredes også forårsbebudere som gravand og pibeand og så, kl. 10:45 lød der noget, som mindede stærkt om traneskrig fra nord øst. Man tvivler altid første gang, men snart var der intet at tvivle på - en trane fløj ind over haven, slog et slag over marken, hvorpå den landede nede i sydenden af marken, hvor den fouragerede sammen med grågæs i nogle timer.
Om eftermiddagen græssede 250 sædgæs ude i vest-Pulken, sammen med en enkelt kortnæbbet gås, mens det havørnepar, som jeg har observeret jævnligt i vinterens løb, holdt vagt i et elletræ nede ved Helge Å.

Vinteren har ellers i høj grad stået i rovfuglenes tegn. Som nogle vil vide, er jeg igang med at skrive og illustrere en bog om rovfugle, som pt. har planlagt udgivelsesdato til august. Nedenfor ses en vandrefalk, som rastede i Pulken i en længere periode omkring årsskiftet, samt en planche med havørne, som kommer til at indgå i udstillingen i det nyrenoverede fugletårn på Åsums Ängar.


Vandrefalk i vest-Pulken, januar 2014

Havørne