FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

27. juni 2012

Sibirisk hjejle

Pludselig midt i aftensmaden lyder det bip bip. Det er Björn Svärd som har väret på spil og lavet sibirisk hjejle i Äspet. Du må hellere køre med det samme, siger Jessica, som godt ved hvordan jeg vil pibe, hvis jeg dypper ud på denneher. Jeg ankommer meget kort efter til Äspet og løber det medte af vejen ud til fugletårnet. Standser dog op - og dér, en blændende tundrahjejle i den mest sublime sommerdragt mellem hættemågernes nyklækkede dununger. Et absolut smash hit til at indlede det arktiske vadefugletræk.

Vadefuglene er en af årets højdepunkter. Returtrækket har sådanset været igang i det meste af juni og syd-Pulken har været fænomenal i år på grund af det tørre vejr, som har blotlagt store mudderbanker. Her myldrer brushaner, hver og en i sin egen farvestrålende dragt, mellem tinksmede, rødben og svaleklirer, medens hvid- og sortklirer søger føde ude i det flade vand. Ude i Äspet er de almindelige ryler allerede at finde og i løbet af de næste uger vil deres antal stige og suppleres med krumnæbbede ryler,islandske ryler, dværgryler og kærløbere. Men, Q.E.D. kan alt dukke op. Sidste år var det store trækplaster en hvidryfgget ryle og i år står så på præcis samme sted den sibiriske hjejle - nemlig lige ved udløbet fra Korran, hvor iøvrigt også en ung damklire stod for et par år siden.

Lige nu er der et leben overalt. I sandsteppen lurer myreløver, edderkopurterne blomstrer og snart følger sandvedel m.m.fl.
I Herculesdammarna er sortternerne i fuld gang med yngelen. De ses her på rede på 30 m afstand og nærmere når de tager et hvil på en pæl eller fouragerer på dammenes talrige guldsmede og vandinsekter. Herculesdammene er muligvis et af verdens bedste steder at se sortterner - vi taler om langtids-nærobservationer, i modsætning til f.eks. Vejlerne, hvor man ser dem på en halv kilometers afstand. Altså sådan som jeg er vant til at se sortterne.

I engene blomstrer pukkellæbe, flueblomst, langakset trådspore, salep gøgeurt, riddergøgeurt, vibefedt, stor og tidlig skjaller. De vadefugle vi endnu har varsler over æg og unger altimens havørn, rørhøg, musväge og ravn patruljerer og i Egesides sumpskove er sangernes kor ved at klinge af.

Hjemme i Pulken synger karmindompap og pirol endnu et par uger og når kirsebærrene i naboens træ modner skal jeg sørge for at være opmærksom på gule og røde bærtyve.

Og måske på lyserøde; idag er der rapporteret rosenstær oppe ved råbelövssjön, hvor 7500 stære overnatter for tiden.23. juni 2012

SKÅDARTIPS - SYD-PULKENI år kan vattenpölen i Pulkens sydliga del, längst ner mot Helge Å, inte spanas av för ofta. Här rastar gott om vadare när det finns exponerade dybanker och där är stor utskiftning, även inom samma dag. Vattennivån är avgörande för utdelningen, förra sommar var ganska regnig och då var syd-Pulken en sjö med vegetation helt till vattenbrynet och då förekom, så klart, väldigt få vadare. Men i år är det på det närmsta optimalt: Stora dybankar runt en inntorkande vattenpöl. Senast jag var där (i förgår morse) sågs blad annat 8 svartsnäppor, 10 grönbenor, 2 skogssnäppor och 4 väldigt fina brushanar. Lokalen är bra för alla Tringa-arter och längre fram på sommaren bruker bl.a. kärr-, spov- och mosnäppor, större- och mindre strandpipare med flera rasta. Även damsnäppa, småsnäppa, smalnäbbad simmsnäppa och kustpipare har förekommit.

Lokalen ser bra ut för rariteter i kategorin tuvsnäppa, spetsstjärtad snäppa och sumpvipa liksom diversa hägrar kunne vara en möjlighet.

Man tar sig dit genom att från Pulkens parkering gå söderut via grusvägen strax öster om Pulken. Man kommer då ner till en liten sommarstuga där först en stenta och sedan en mer leder över hägnen så att man kan ta sig inn på ängarna. En annan fördel med att komma ner i syd-Pulken är, att man då kan höra fåglar som det kan vara svårt att höra från fågeltornet. I aldungarna här nere sjunger rosenfink och ofta sommargylling och mindre hackspett.

Komm ihåg att visa Pulkens häckfåglar hänsyn!

Carl Christian Tofte

20. juni 2012

Kobbersnepperne

Karmindompappen synger i et træ ovre ved graften, en rød han, som flyver bort da jeg nærmer mig. Følger den i kikkerten og fanger en kredsende stork, som lige skal tjekkes. Hvid, selvfølgelig.
Kobbersneppesang fra Pulken, men ikke ren idyl. Kobbersneppeparret angriber rasende en lavtflyvende ravn. Så urolige de er, må de næsten have unger nede i engen. Viberne går op og følger til dørs. Dette kobbersneppepar er i år det eneste, i hele nedre Helge Å, udenfor Isternæset. Jeg under ravnen en kugle. Engene er for små, vadefuglene for få, men Vattenriket gør hvad de forår; de opvoksende tjørne i vest-Pulken samt Pyramiderne, er fældet, så kragefuglene ikke kan sidde dér og holde udkig efter vadefugleunger. Jeg var egentlig meget glad for det lille tjørneoverdrev, men jeg kan godt se fidusen i at fjerne det.