FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

27. februar 2013

UDSTILLING/PULKEN TRANEVÅREN 2013

Vi forbereder fortsat årets forårsudstilling, som kommer i år finder sted fra 20. marts - 15. april. Det er planen, at der bliver nogle små "kurser" i traneadfærd, gennemgang af adfærdssekvenser på film og feltobservationer. Mere information om dette samt åbningstider m.m. følger senere. 

Jeg kan iøvrigt fortælle, at årets første traner i Vattenriket blev set 1. marts af Thomas Lindblad, trækkende ved Furuboda. Da var Høgeuglen stadig på plads ved Sjögård, mon ikke den osse er der idag?.

"I forbindelse med årets udstilling er vi ved at udarbejde informationsmateriale om tranens adfærd, næsten en lille ordbog over tranens visuelle sprog" skrev jeg den 21 februar. Herunder er et par af mine tegninger og skitser i den forbindelse:

Location-call (Ellis et al.)Lange, vidtlydende trompetstød, vel adskilte (f.eks. 10-30 sek interval), afgivet af territoriale traner, f.eks. i forbindelse med afpatruljering af territorium eller som signal til nabopar.

Hoover-up  1


Hoover-up 2


Hoover-up (
Ellis et al.)  / Electric boogie (Tranedans CCT)
Med front mod opponent bøjer tranen sin krumme hals mod jorden og præsenterer derved sin røde isse. Vingerne kan være samlede, udbredte eller højt løftede. Tranen rejser nu sin krop til lodret i en glidende bevægelse 
med næbbet pegende mod et punkt på jorden (1fra en position, hvor brystet er hævet og kroppens akse 45°.  Vingerne føres samtidig tilbage og fuglen ender med at stå nærmest som et menneske (2). Hoover-up anvendes som trussel og magtdemonstration, men også i dans og umiddelbart efter parring. 
Skitse - en gennemtegning af agressiv interaktion mellem to traner. Fra oven: "Bill-stab" / Næbstød, nedenfor næbfægtning - altså skiftevis udveksling af Næbstød, nederst Hoover-down / Electric boogie-ned - en version af Hoover, hvor tranen med fremadkrummet hals og fra en foroverbøjet udgangspositur, blot løfter kroppen til 45°.  Her folder tranen sine vinger sammen under udførelsen, trækker dem tæt ind til kroppen, efter at have holdt dem demonstrativt løftede.  Hoover-down kan også udføres med vingerne tæt trukket ind til kroppen.

"VÅRVINTER" VED PULKEN


Området omkring Sjögård, umiddelbart vest for Pulken, er efterhånden ved at udmærke sig som en rigtig spændende fuglelokalitet. Det er her vagtel og engsnarre har nogle af deres mest stedfaste forekomster på Kristianstadsletten, hedehøg har ynglet og her raster hundredetallige hjejleflokke, hundreder af viber og hulduer samt flokke af store og små regnspover og undertiden andre vadere - f.eks. brushøns. Om vinteren raster tusinder af gæs, som tiltrækker arter som hav- og kongeørn. 

Men det er ikke mindst uglerne, som gør Sjögård interessant. Langs Everöds Ängaväg, lige vest for Sjögård, er mosehornugle en årlig vintergæst og lige nu holder en høgeugle til i området. Denne vinter har budt på en mindre høgeugleinvasion. På Sjælland er der set høgeugle ved Bagsværd, i Hareskoven og i Porsmosen og i Skåne er den bl.a. observeret ved Dalby, Riseberga, Fjällmossen, Sankt Olof, Tosteberga, Drakamöllan og nu også Sjögård.

Sjögårds høgeugle blev opdaget sidste fredag. Jeg var ikke hjemme og jeg har tænkt en del på den ugle - jeg går meget op i "tomtkryss" - matrikelarter - og tænk at få en høgeugle på listen - det ville være tungt! Hvor meget fylder en høgeugle på 2,5 km afstand? Det burde vel være muligt, med lidt held.

Jeg kom sent hjem fra Lund igår og naturligvis var det første jeg gjorde idag, at lede efter høgeuglen. Det blev til en times forgæves søgen, så tog jeg hjem igen. 
Inden jeg nåede ind ad døren, blev min opmærksomhed dog fanget af lyden af spættehakken fra fyrretræerne i skellet ind mod naboen. Intervallet var meget langsomt, slet ikke som "min" flagspætte, og da jeg rettede kikkerten mod lydkilden, viste det sig at være en sortspættehun, som sad blot ca otte meter borte. Den var i gang med systematisk at hakke barken af "torrrakan" af det døde fyrretræ, hvis øvre halvdel nu ligger i min have efter at det væltede i en vinterstorm. 
Sortspætte er en art som forekommer almindeligt i elleskovene omkring Pulken fra august til marts. De yngler i fyrreplantagen nede ved Vittskövle, men udenfor yngletiden forekommer de almindeligt i Egesides sumpskove - det er til gengæld ret usædvanligt at opleve dem på nært hold, som jeg gjorde idag.

En times tid senere var jeg ude i haven igen. For skams skyld ville jeg lige tjekke, om der var en høgeugle at se og for bedre at kunne se Sjögård, satte jeg mig ud i markskellet. BANG! Der sad den. Jeg var lynhurtig til at rykke en meter baglæns, ind på toften, så jeg kunne notere mit "tomtkryss" nr 166!

Da dét var på plads, var jeg hurtigt tilbage ved Sjögård, hvor jeg fik lavet et par feltskitser af høgeuglen på nærmeste hold. I eftermiddagens løb var jeg flere gange ude i haven, hvorfra uglen sås fint i teleskop. Den var meget aktiv og sås bl.a. i luftkamp med diverse kragefugle.
Hawk-Owl, Sjögård 26.02.2013


Hawk-Owl, field sketch, Sjögård 26.02.2013


Black Woodpecker, Härnestadsvägen 127, Pulken, 26.02.2013

21. februar 2013

FORÅRSUDSTILLING I PULKEN 2013

Vi er nu igang med at forberede forårsudstillingen, som i år kommer til at ligge omtrent fra 20. marts - 15. april. Mere information følger.

I forbindelse med årets udstilling er vi ved at udarbejde informationsmateriale om tranens adfærd, næsten en lille ordbog over tranens visuelle sprog. Præcis hvad det bliver til ligger ikke helt fast endnu, men jeg kan da afsløre, at jeg lige nu er igang med at gennemmale de forskellige adfærdsformer man ser i forbindelse med tranernes parringsspil.

For bedre at kunne opleve tranedansen - og endda måske få en idé om dens indhold - er det en god hjælp at kende de forskellige "dansetrin". Som ved al anden fuglekigning er det min erfaring, at man får øje på mere, når man ved hvad man skal kigge efter. I år har vi til hensigt at gå mere målrettet til værks med formidlingen af Pulkens traner og øvrige natur.

Traner er her ingen af endnu, men de er på trapperne og sandsynligvis vil den næste mildning som indtræffer føre de første traner med sig.

I mellemtiden er Pulken tilfrossen, vandfuglene holder sig borte, men overflyvende sædgæs og sangsvaner liver op. I dagens løb er havørnene et stadigt indslag. En ungfugl glider ind fra sydøst, roder med vingerne og slår sig ned i en grantop. Senere forsøger to havørne, en hun og en han, kendelige på størrelsesforskellen, at slå en ravn i flugten. En udmattelseskrig, som gælder ravnens liv, men som for havørnene kun må koste en smule overskud. Ravnen slipper efter ti minutters angreb.

HØGEUGLE VED PULKEN
I de sidste to dage har en høgeugle holdt til ved Sjögård, umiddelbart vest for Härnestads bro.