FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

11. april 2018

TRANEOPTÆLLING OG LUKKEDAGE

Jeg er simpelthen gået hen og blevet syg, og holder derfor lukket til og med fredag.

Jeg var ellers rundt i området her til morgen for at få et overblik over situationen. Der var traner på følgende steder:
Pulken - ca 30
Yngsjö Kapell - 283
Frisebodavägen - ca 150
Ripavägen, Härnestad - 308

Ruten var Härnestadsvägen - väg 118 - Frisebodavägen. Derfra via Söderäng til Vittskövle, videre til Sjögård og derfra Ripavägen og videre op til Hovby. Endelig tilbage til Pulken via Åhus og vej 118.

Det giver i alt ca 770 traner i området. Stänkeryggen og Everöds Ängaväg besøgtes ikke, og der kan der eventuelt stå traner.

Venlig hilsen

Carl Christian Tofte


9. april 2018

Pulken 20:40
Elgen vandrer lige nu frem over marken og gør sig til gode med vinterrapsen. Elgens sorte silhouet i skumringen er snart det eneste man kan regne med her.

Tranesituationen, derimod, er uoverskuelig. Vist er her traner, men hvor mange - og hvor?

Midt på eftermiddagen tonede himmelen pludselig fuld af traneråb, i det op mod 200 traner landede.

Det har været en varm dag. Ved en hver lejlighed har jeg kigget himmelen igennem for trækkende fugle, for det er klart, at en dag som i dag, hvor vi har varmegennembrud fra sydøst, giver mulighed for snart sagt alt. Jeg har dog ikke formået at pille noget estraordinært ud. Et par fiskeørne og en fjeldvåge markerer dagens højdepunkt på trækfronten.

I år er Pulkens vandflader usædvanlig store. De rastende svømmeænder er nu fuldtallige, inklusive atlingand, som ankom i går. Ænderne ligger herrude og gantes. Hannerne er i deres smukkeste skrud,
Også de vadefugle, som yngler her, er ved at ankomme. Rødben optræder lydeligt, strandskaderne skælder ud, og dobbeltbekkasinen bræger nu over Pulken.
 

8. april 2018

UOVERSKUELIG TRANESITUATION

Jeg var i går aftes omkring kl. 20 nede på Frisebodavägen for at se, om tranerne var ved at flyve ind til overnatning. Til min overraskelse så jeg blot fire traner! Tidspunktet var faktisk noget senere, end da jeg sidst besøgte stedet om aftenen og så tusindvis af traner, så nu må jeg erklære, at jeg intet overblik har over hvor mange traner vi har i området, og jeg ved heller ikke hvor de befinder sig. Det vil samtidig sige, at jeg heller ikke ved, om antallet af traner er på vej op, eller ned.

I Pulken overnattede i nat mindst 1000 traner, ikke talt grundigt, men et kvalificeret skøn foretaget af Jessica kl. 06:05. Deres antal reduceredes i løbet af den næste time til ca 100.

Samtidig med at jeg skriver dette står mindst 92 fuglekiggere og spejder ud over Pulken - hvor 15 traner raster.

Det er situationen nu. Jeg modtager daglig op imod 50 forespørgsler om hvor tranerne kan ses, så jeg modtager meget gerne meldinger på tlf. +45 31 69 47 26 /+46 (0) 705229726

Og nu vil jeg gå ud og spørge en af Vattenrikets Tranvärder, om de har nogle idéer om, hvad jeg skal sige til folk.

6. april 2018

NY TRANEOVERNANTNINGSPLADS VED ÅHUS KÄRR! (MED SVENSK RESUMÉ)


Denne akvarel kan meget godt illustrere tranernes indflyvning til den nye overnatningsplads syd for Åhus Kärr i går aftes.Klokken 19:15 i går aftes: Der står nul traner i Pulken. Til gengæld kommer småflokke flyvende fra vest, lavt over Pulken, hvor de så drejer, og fortsætter mod syd. På dette tidspunkt skal indflyvningen til overnatning i Pulken være i fuld gang, men disse her traner flyver bare forbi. Hvad er i gære?

Dette må opklares, og jeg sætter efter - i bilen, sydpå ad vej 118. Lige nord for Yngsjö Kapell står nogle hundrede traner på en spirende mark, men der må være mange flere traner i området, Evert talte 4500+ i Pulken i går. Hvor er de nu?
Først syd for Åhus Kärr støder jeg igen på traner, og her er mange! Tusinder. Jeg holder på Frisebodavägen og kan se ud over en stor markoversvømmelse, hvor det grangiveligt ser ud som om tranerne er ved at gå til overnatning! Samtidig kommer store flokke flyvende til fra nord og vest. Også disse lander. Det bliver efterhånden mørkt, men jeg har allerede besluttet, at jeg i morgen tidlig skal have opklaret om en ny overnatningsplads virkelig er opstået.

Her til morgen begynder jeg med at tælle hvad der står af traner i Pulken. I det første lys - kl. 05:55 - 05:59 tæller jeg 930 rastende, langt hovedparten i syd-Pulken. Så kører jeg til Frisebodavägen, hvor jeg ankommer 06:10. Ganske rigtigt. Traner i tusindvis har i nat overnattet syd for Åhus Kärr. Udflyvning var begyndt, men med mit kendskab til tranens døgnrytme vil jeg mene, at den næppe havde stået på i mere end et par minutter. Jeg talte minimum 3000 traner. Imens holdt Jessica Pulken under opsyn og talte 1000 traner rastende der. Det kan altså konkluderes, at der  ingen udveksling af traner har været mellem Pulken og Åhus Kärr her til morgen. En ny traneovernatningsplads er opstået!

Her et svensk resumé:

3000 rastande tranor på övernattningsplats söder om Åhus Kärr.  Jag bevakade lokalen kl. 06:10 - 06:29. Räknade från mötesplats strax nord om Frisebodavägen 268. Efter kl. 05:59 att hava räknat 930 tranor stående på övernattningsplats i Pulkens vattenytor åkte jag till området mellan Åhus Kärr och Friseboda. Jag anlände 06:10 och såg tranor flyga lågt mot NNW medan min. 3000 tranor fortfarande stod på översvämmade fält (sydväst om Frisebodavägen 257-8 och 257-14), där de utan någon tvekan hade övernattat. Medan jag räknade vid Åhus Kärr höll Jessica Lee Hjort Pulken under bevakning och räknade oavhängigt av mig 1000 tranor där, räknade när de flög från nattesätet till matningsfältet, där alla landade för en stund innan de flög bort från Pulken. Kl 06:30 var ca hälften av dom kvar där och 06:35 var bara ca 100 stk. kvar på Pulken."

4. april 2018

INTENSIVT TRÆK


Jeg er lidt bagud på billedsiden. Dette er svaner på marken for et par dage siden, da det stadig var vinter!
I dag vælter trækket op over Skåne, med ankomst af flere arter til følge, godt hjulpet af en jævn sydvestenvind og det solskin, som vi har haft det meste af dagen.

Småfugletrækket begyndte allerede i nat. Her til morgen var haven fuld af rastende trækgæster, bl.a. 6 rødhalse, en misteldrossel samt ankomst af sangdrossel (2). Rødben høres ude fra engene og det er også årets første her. I løbet af morgenen og formiddagen lettede mængder af traner, som har rastet i området, og stak nordover. Fra kl. 10:40 til 11:30 talte jeg 1385 nordtrækkende. Så kom der en melding om en nordøsttrækkende stor skrigeørn fra et sted ca. 15 km syd for Pulken, og dermed  vendtes min opmærksomhed 100% mod trækkende rovfugle. Selvom skrigeørnen ikke sås, var der fint rovfugletræk at se, og det stod sådan set på til sidst på eftermiddagen. Mindst to havørne og 21 spurvehøge er det blandt andet blevet til. Musvåger og rørhøge er helt sikkert også trukket, men de er meget svære at notere som sikkert trækkende, fordi så mange yngler i området. Særlig de lokale rørhøge har det med at gå på vingerne og flyve op til overtrækkende rovfugle - blot for at hilse dem "uvelkommen".

Også ringduer og finker stryger forbi i dag, årets første jernspurv er noteret, og siden først på eftermiddagen er nye traner begyndt at ankomme. Jeg har talt lidt nu og da, og foreløbig er 1172 kommet i bogen i løbet af eftermiddagen. Jeg har dog overset mange, da jeg jo har mange jern i ilden, så dét tal fortæller blot, at rigtig mange traner er ankommet i dag.

Det leder mig hen til, at jeg nok bør fortælle lidt om forholdene i Pulken her i foråret 2018, for de adskiller sig markant fra det, som har været normen hidtil. Besøgende i Pulken har været vant til, at kunne ankomme midt på formiddagen, og finde Pulken dækket af traner, som har stået tæt på fugletårnet ("Utemuseet"). Når dette har været tilfældet, var det på grund af, at tranerne blev fodret med byg netop der. Fodringen af traner i Pulken er noget som foregår for at holde dem borte fra bøndernes nytilsåede marker - og da dette forår har været ekstraordinært koldt, har bønderne endnu ikke sået markerne til. Derfor bliver der heller ikke fodret traner i Pulken endnu, og dette gør, at tranerne i år primært opholder sig i Pulken fra sidst på eftermiddagen, omtrent kl. ca 17:00, til kl. 09:00 den følgende morgen. Natten tilbringer tranerne i Pulkens åbne vandflader. Man får altså  bedst udbytte af et besøg morgen eller aften. Resten af dagen står fuglene spredt rundt i et stort område - mange kan f.eks. ses langs vej 118 fra Yngsjö og sydpå, samt langs Everöds Ängaväg vest for Pulken.

En særlig attraktion i år er, at tre elge optræder meget synligt langs Härnestadsvägen. De er meget glade for at spise vinterraps på marken umiddelbart syd for mit hus, Härnestadsvägen 127, og her ser jeg elg nærmest daglig. Især i skumringen, men under tiden også i fuldt dagslys sidst på eftermiddagen. Dette betyder i øvrigt, at:
JEG OPFORDRER PÅ DET KRAFTIGSTE TIL AT MAN KØRER LANGSOMT PÅ HÄRNESTADSVÄGEN! Et sammenstød med en elg er ingen spøg og risikoen er absolut reel. Sidst elge færdedes på denne måde i området, endte det med en ulykke.2. april 2018

DRAMATISK TRANESÆSON - 4150 TRANER FØR FODRINGSSTART!
Tranerne har væltet ind i dag

Tranevåren i Pulken udvikler sig dramatisk. I går sneede det atter konstant fra om formiddagen. Sigtbarheden var blot ca 500 meter, og ud over at det var flot, var her ikke meget andet at se end en elg og en flok tillidsfulde gæs ude på marken.

I dag er vinden slået om i vest, og solen og sneen har strålet om kap. Som man kan se i den seneste traneprognose, havde jeg en vis tiltro til dagen i dag. Vejret så endda bedre ud end lovet. Spørgsmålet var så, i hvilket omfang dette ville betyde tranetræk.
Ved middagstid, dukkede de første flokke op sydfra. En stadig strøm af traneflokke kom ind hele eftermiddagen, men da der jo ikke bliver fodret i Pulken endnu, øgedes antallet af rastende fugle her blot langsomt. Jeg regnede med, at de indtrækkende fugle ville fordele sig på markerne i området, men det kan jo ikke konstateres fra min have. Det har desuden været en travl og hyggelig dag i "galleriet", så jeg var klar over, at et overblik over hvor mange rastende traner dagens træk havde resulteret i, først kunne opgøres i forbindelse med fuglenes aftenindflyvning til overnatningspladsen.

Da en sølvhejre kl. 17:20 fløj sydpå over Pulken ringede jeg til Evert, som for en gangs skyld ikke var på plads i Utemuseet. Så kunne jeg godt se, at jeg selv måtte der ud, for at være sikker på, at dagens vigtige tælling kom i hus. Kl. 18:15, da jeg havde lukket for dagen, så man mig i det luntetrav af et løb, som jeg nu en gang kan præstere, på vej mod Utemuseet. Grunden til mit "løb" var dog ikke tranerne, men den omstændighed, at elgkoen og kalven stod frit fremme på marken i flot lavt solskin, og det ville jeg gerne vise de mange besøgende i Utemuseet. "Älg på fältet bort om p-platsen!", råbte jeg, og så så man ellers alle kikkerter, teleskoper og kameralinser dreje 180° - væk fra de nu ca 1700 rastende traner og over mod marken bag vores hus. Alle fik set elg - alle var glade, danskerne endda vist endnu gladere.

4150 traner!
Traneindflyvningen stod på til kl. 19:54. Jeg talte først fra Utemuseet, men på hjemvejen kom så endnu et kæmpelæs traner ind, som taltes fra p-pladsen. Vel hjemme igen talte jeg de traner som stod og skjulte sig nederst på marken. Så troede jeg, at jeg skulle spise aftensmad, men tranerne tog fat igen. Sidste ryk var 250 fugle. Tællingen endte på 4150 traner til overnatning i Pulken, og som man kunne forvente ved antal i den størrelsesorden, var begge de store vandflader i brug.

Nu spørger jeg mig selv, hvad der vil ske i de kommende dage. I morgen er her lovet østenvind, 6 m/s, 2°C og sne eller slud. Er der mad i området til 4150 rastende traner?! Onsdag går vinden i sydvest med vekslende skydække og op til 12°C! Det kommer til at give et yderligere influx sydfra. Om de traner som allerede er her, har energi til at bruge denne dag til at fortsætte deres træk, er noget vi vil få at se. Det er en meget, meget ejendommelig tranevår og den udvikler sig dramatisk!