FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

29. marts 2015

REKORDDAGEN 28. MARTS - 8600 TRANER PÅ PULKEN!

Carl fortæller

Nu er det så 29. marts, og her er helt fyldt med traner. Det ligner samme antal som igår, og der er trukket flokke til hele dagen. Jeg har iøvrigt idag, 29/3, netop fundet et par briller ude på stakittet i min have. Hvis du mangler et par, så kontakt mig.

Mens traneskrigene gjalder inde i stuen, transmitteret ude fra haven via babyalarmen i Vigulfs barnevogn, vil jeg lige prøve, at opsummere gårsdagen, som bød på den suverænt højeste tranetælling nogensinde, nemlig 8600 fugle.

Som jeg allerede har nævnt, er det temmelig umuligt at tælle tranerne fra vores terrasse, når der er mere end et par tusinde. Flokkene bliver simpelthen for dybe, og så dækker de forreste fugle for de bageste. Men derfor kan man jo godt prøve alligevel, og ved 11-tiden om formiddagen vurderede jeg antallet til mindst 5000 (hvilket stemmer godt overens med den foregående dags 7000 traner).

En mere præcis tælling havde jeg ikke mulighed for at foretage - jeg passer udstilling, og 28/3 havde vi bl.a. besøg af 4 turistbusser: to fra Scanbird,  en dobbeltdækkerbus fra DOF, én med Zoo-vennerne - og endelig en ekskursion i privatbiler fra Danske Torpare. Dertil naturligvis en mængde gæster fra nær og fjern. Det blev en dag præget af samtaler og glædelige gensyn - ialt 350 gæster, og det må vist være dagsrekord.

I dagens løb sås bl.a. to kortnæbbede gæs, en duehøg, som forsøgte at slå en due ode på marken, og så var der ankomst af skeand. Tranerne satte deres lydelige præg på dagen, men holdt sig for det meste pænt i Pulken. Flokke, som landede fra stor højde, indikerede, at der også foregik tiltræk.

Fågelklubbens tranetælling endte på ufattelige 8600 stk. Det var ret vildt at se - fra nær fugletårnet til Helge ås bred var matningsfält og enge fuldstændig grå af traner og på et tidspunkt lettede. to sværme på totalt ca 2000 traner, da en båd ude på åen kom lidt for nær.

Scanbird på besøg kl 09:42
Scanbird på besøg, formiddag 

ZOO-vennerne på besøg, eftermiddag.
Danske Torpare

Danske Torpare

Danske Torpare langs Härnestadsvägen.


Dette og de følgende billeder danner tilsammen et panorama, med tilsammen 8000+ traner, den som vil kan jo printe og kontrollere! Dette er yderste højre billede (altså vest), nederste er yderste venstre (altså øst).


27. marts 2015

PRESSEMATERIALE


Her er to malerier af traner, en version i cmykformat og en web-version.


version i cmyk
version til web

version i cmyk

version til web
25. marts 2015

FORÅRSPLØJNING OG 4000+ TRANER DAGLIG - ÅBNINGSTIDER

VIGTIGT: IMORGEN, 26/3, HOLDER JEG LUKKET. JEG ÅBNER IGEN FREDAG. DESUDEN ER DER EN UDVIDELSE I FORHOLD TIL DET TIDLIGERE ANNONCEREDE, IDET UDSTILLINGEN HAR ÅBENT OGSÅ 11. OG 12. APRIL.

Feltnoter, 23.03.2015


Her er den herligste gang i den lige nu. Marken her udenfor er blevet forårspløjet. Hele vinteren har jeg haft udsigt til en enorm vold bestående af udskrab fra kostalden. Den blev nu spredt ud over marken med gravko og møgspredere. Så kom traktoren, og bag den flokkedes hundreder af måger: sølv-, storm- og flotte hættemåger i frisk yngledragt mod den rødbrune muld. Også glenter og storke var blandt de første til at indfinde sig. Jeg går ud fra, at eventuelle mus, som må have gemt sig i den varme mødding, må være blevet blæst til kødfars under møgspredningen - der er i hvert fald noget at hente, for i skrivende stund er marken ved at blive dækket af et gråt tæppe; traner som i en lind strøm flyver ind ovre fra Matningsfältet. Tranerne er lige en smule mere sky end storken. Traneflokken begynder ca 100 meter ude på marken, mens storken i ensom majestæt tager for sig af retterne på det nærmeste stykke. Stærene er også på pletten, når der pløjes; hvirvler over marken og opfylder det guds ord, at de sidste skal blive de første. Sådan bevæger sig nemlig en fouragerende stæreflok.

Tidligere idag var et af de lokale havørnepar forbi. En mægtig hun, med udbulet bagkant yderst i armen og brunspidsede halesider, hannen klart mindre og med parallelle for og bagkanter på vingerne. Når man lige opdager sådan et havørnepar med det blå øje, kan man godt tage dem for en ørn og en våge, således også idag.

I de aeneste dage har her været virkelig mange traner: 23/3 5900; 24/3 4600 og idag ser ikke ud til at være voldsomt anderledes - dog lader det til, at fodringen idag er noget mere effektiv, for  medens jeg igår og i forgårs har haft den ene enorme sværm efter den anden til at passere lige over haven, har trafikken idag været begrænset. Som følge af dette, har Pulken - og marken herude - været endnu mere grå af traner end de øvrige dage. Ja jeg klager ikke.


22. marts 2015

ÅRETS HIDTIL STØRSTE TRANEDAG - 4100 TIL OVERNATNING

Fem af dagens 8-11 pibesvaner. Jeg ærgrer mig lidt over pibeanden.

Gårsdagens snebyger og hårde nordøstenvind blev fulgt af en iskold nat. Her til morgen var vinden vendt 180° til SV, og så svag, at den eneste indikation af vindretningen, var de fire vindmøller.
Vandet var frosset, og mosset i græsplanen fulgte med min cykels støtteben.

I en lille våge i nord-Pulken lå andefuglene tæt pakket. Hundreder af gråænder, omkring 80 gravænder, ca 20 pibeænder, blisgæs og enkelte kanadagæs . Alle tre svanearter var repræsenteret - 14 knop-, 3 sang- og 6 adulte pibesvaner, og særlig de, faldt i min smag. Lå og nikkede ad hinanden. De har den lille ekstra detalje, at mundvigen ofte er dybt rødorange. Elegante fugle på vej mod den russiske tundra.
Lidt senere opdagedes yderligere tre adulte og to andenårspibesvaner i syd-Pulken. Arten er ikke sjælden i Vattenriket i trækperioderne, men altid fåtallig.

Tranerne har idag opført sig voldsomt dynamisk. Flokke er ankommet, andre har skruet sig op og har forladt lokaliteten. De rastende fugle har i perioder dækket Pulken fuldstændig, på andre tidspunkter, har ned til blot 300 traner gået på Matningsfältet. Det er åbenbart svært at dosere fodringen i år.
I hvert fald, udenfor mine vinduer har trafikken været tæt.
Idag har Evert og Linda stået for tællingen af de overnattende traner. Overnatningstællingerne er vores eneste let tilgængelige billede af, hvor mange traner, her faktisk er, for alle Åhusslettens traner overnatter kollektivt i Pulken. Evert og Linda var på plads fra klokken 15:00 og de fik deres sag for, da også "lokaltrafikken" var intensiv. Tællingen endte på 4100 traner. Jeg kom selv ud ved 18:30 tiden, og der var virkelig tale om en reel indflyvning, hvor traner, ofte i enorme flokke, kom ind og landede. De fleste fra sydøstlig retning, noget færre fra nordøst.
Den sidst ankomne flok kom ovenfra, ud af den mørknende himmel, sikkert fugle som netop havde krydset havet.

Selv har jeg arbejdet intensivt hele dagen, men jeg så godt nok en adult havørn, som skræmte alle Pulkens andefugle op. De som stod i fugletårnet fik den oplevelse, at se havørnen slå en blisgås, som den siden spiste på engen!


Denneher har jeg osse malet idag.

20. marts 2015

EN DUM DAG

10:39

10:39 - det venstre hak er en sky, det højre er en måne.


Idag har været en dum dag.
Den har ikke været til at finde ud af.
Kl. 10:35 fløj blisgæssene ind til overnatning, så tav tranerne.
Tranerne er ellers, fra morgen til aften, et murrende lydtapet, her i reservatet, men så kunne de altså tie stille.

To grønirisker sloges som vanvittige højt over hækken.
Ca en halv time senere fløj blisgæssene fra overnatning igen.

En dag med rastløshed og aggressioner, bevares, selv har jeg haft det udmærket, men fuglene har været usædvanlig sure, og gjort underlige ting.
Der var en krage, som jeg faktisk tror efterlignede et tranekald. Den gjorde det igen og igen, mens den sad i toppen af et birketræ - "drrruu". Så sagde den igen som en krage (og det havde IKKE noget med nogen solformørkelse at gøre).
Tranerne har været meget rastløse. De har taget store masseudflugter ud i området, forklaringen må næsten være, at Ulf Börjesson stadig er ved at skyde sig ind på at tilpasse fodermængden. Det er mildest talt ikke let, da der jo ankommer traner i løbet af dagen.
Sidst på eftermiddagen var tranerne på Matningsfältet i hvert fald stik tossede. Aldrig har jeg set så mange næbfægtninger - og de var ikke kærligt ment. Det var krig på kniven, tydeligvis ikke foretaget af fugle som dannede par med hinanden. Næbfægtningen endte iøvrigt ofte med Trusselbuk-rejsning fra den ene part, så vidt jeg husker udført af den fugl, som ikke måtte fortrække (se www.grusgrus.tofte-hjort.com). Optog en video, som jeg skal tjekke.Næbfægtning

Traner, som holder kæft.

Pludselige masseopflyvninger har præget dagen. Traner over Pyramideengen, Pulken19. marts 2015

2090 TRANER PÅ PULKEN
Landende traner, Pulken 19/3 2015. Akvarel.

Talt fra haven står der lige nu, kl. 17:30, den 19/3 2015, 1870 traner på Pulken. Jeg har havedøren åben, og lyden af deres råb fylder huset.
Det har ellers været triste dage, hvor østenvinden har drevet mig til København. Der har jeg, selv sagt også en del at passe.
Når man gennem tre måneder har slidt med at forberede udstilling, researchet på traneadfærd, som den opleves i Pulken, og har malet, konkluderet og forberedt sig til årets ornitologiske højdepunkt - skabt en ny hjemmeside om traneadfærd, trykt koldnålsraderinger, stregætsninger og træsnit af traner, traner, traner, så bliver man ikke glad, når man på vej til skole med Solveig og ingeborg, og med Vigulf, som straks efter skal afleveres i vuggestuen, siddende i barnevognen, pludselig bliver overhalet på cykel af vores ven Christian - og: "Hvordan går det med tranerne?", råber han, og "Det går skidt - det er et dårligt tegn, at se mig i København på denne årstid", svarer jeg - og i det samme trækker 20 traner nordøstpå over Tranehavegårdsvej. "Der har du de skide traner!", råber jeg.
Det synes Solveig og Ingeborg ikke om. Sådan skal man ikke sige, og derfor løber de også ind i skolen, til kammerater og lærere. "OG VED DU HVAD MIN FAR LIGE SAGDE?". Det turde nu være alment kendt, hvad jeg sagde.

For de traner som, drevet af østenvinden, trækker over Sjælland, ser vi tidligst i Pulken til september.
Det kan jeg ikke bruge til så meget, i forhold til alt mit slid.

Derfor var det en gevaldig opkvikker, at Evert i forgårs kunne melde 760 overnattende traner i Pulken.
Jeg drog et lettelsens suk, og nu er jeg her igen. Tranerne fortsætter med at flyve ind, nu er her 1950. Det ligner- og lyder som tranevår. Jeg har skilte, påskefjer og et skilt om at der kan holde 4 biler i min have. Nu glæder jeg mig til at vise alt det, jeg har malet og trykt - og først og fremmest til at komme ud imorgen tidlig og tjekke, om jeg har ordentlig fat i adfærdsformer som Vingespredning-hold, Paradeflugt og Sommerfugl.


Traner lander i Pulken 19/3 2015

Dagens højdepunkt var nok, da ca 500 traner i samlet trop fløj over haven

Dagens tælling endte på 2090 rastende traner 18:40

16. marts 2015

HVORNÅR KOMMER TRANERNE TIL PULKEN?

TRANE- OG VEJRUDSIGT FREM TIL ONSDAG D. 25/3
Hvornår kommer tranerne til Pulken? Det spørgsmål bliver jeg ofte stillet i denne tid, så derfor kommer her et forsøg på at give et kvalificeret svar.

Mængden af traner, og tiden for deres ankomst i Pulken, er styret af vejret. Tranernes trækkorridor går, som udgangspunkt, sådan ca midt igennem skåne. Det vil sige, at de fleste traner passerer mod nord inde midt over skåne. En hel del flyver lidt østligere, og kommer derved ind over Pulken, hvor de raster. Ret få traner vælger, stadig som udgangspunkt, en noget vestligere kurs, over Østsjælland.

Dette er, som sagt blot udgangspunktet, for vinden har meget at sige. I østenvind bliver trækkorridoren presset mod vest, altså bort fra Pulken. Vestenvind presser derimod trækkorridoren mod øst, samtidig med at trækket koncentreres langs Skånes østkyst. Når det sidste sker oplever man de helt store tranedage i Pulken, med trækkende- og rastende traner i tusindvis.

Den optimale vejrsituation i Pulken er sol, lunt vejr og jævn sydvestlig vind, men blot vinden er vestlig, kan det blive interessant. Traner kan trække i overskyet vejr så vel som i solskin. De vil gerne have god sigt, men de er ikke bange for regn og blæst.

Når jeg derfor ser på 10-døgnsoversigterne for hhv. Malmø og Härnestad på smhi.se, så ser det således ud - interessante dage fremhævet i bold:

Tirsdag d. 17/3 østenvind, intet tiltræk af traner.
Onsdag d. 18/3 østenvind, intet tiltræk af traner.
Torsdag d. 19/3 svag vestenvind. solrigt, lunt - fint tiltræk af traner
Fredag d. 20/3 let vestenvind, lunt og overskyet vejr - fint tiltræk af traner

De traner som kommer til Pulken 19. og 20 bliver i Pulken weekenden over, for se nu her:

Lørdag d. 21/3 jævn - frisk nordøstenvind, koldt - ingen traner forlader derfor pulken (men fint vejr til tranedans).
Søndag d.22/3 jævn nordøstenvind, koldt - ingen traner forlader derfor pulken (men fint vejr til tranedans).

Mandag-onsdag i næste uge går vinden igen i sydvest, og selvom vejret vil være køligt, er vi da så langt inde i sæsonen, at der vil blive fyldt yderligere på.

Vi ses torsdag (19/3)
eftermiddag, og kigger på indtrækkende traner!

14. marts 2015

MELLANDAGAR

Med ornitologiske briller har det været en ret jævn dag. Men det har også været min åbningsdag, hvor dét, som jeg har arbejdet på i måneder, endelig har mødt sit publikum. Ikke fordi her har været så mange, 7 gæster har jeg haft, men blot dét, at folk kommer og ser - at vi har samtaler om kunsten, om tranerne, det gør meget.

Så længe her er så relativt få traner, ser man ikke megen spektakulær adfærd. Det lader til, at fuglene har plads nok, og derfor ikke udfolder deres spektrum af agonistiske, gensidige fornærmelser. Det bliver anderledes, når her snart står nogle tusinder, og det ser jeg frem til. I mellemtiden er her andet at kigge på - vandrefalken giver mange fine oplevelser, og det samme gør en ung duehøg.

Jeg gik ud til aften, for at tælle de overnattende traner. Det var hurtigt gjort, idet ca 150 traner i samlet flok fløj ind fra nordøst og landede i syd-Pulken. Selv var jeg ikke nået længere end til p-pladsen, før indtrækket var overstået.

Tranerne ved, lige så vel som jeg, at det endnu er tidligt på sæsonen. Den østenvind, som vi har for tiden, kan muligvis give lidt tranetræk over Sjælland, men for langt de fleste traner vil vejret være et signal til at blive hvor de er - og det vil sige i Tyskland eller Frankrig. Det tror i hvert fald jeg, så jeg regner bestemt ikke med noget større tiltræk til Pulken, før vinden vender. Det gør den på torsdag, og til den tid vil foråret være så fremskredent, at der kan forventes et influx af traner. Især når man tager i betragtning, at vi sidste søndag kunne notere det helt vilde antal 450, blot pga. perfekt trækvejr.

13. marts 2015

UDSTILLING ÅBNER IMORGEN LØRDAG D. 14. MARTS.

Udstilling og tranestatus
Efter den forgangne weekends vanvittigt høje traneantal, er vi tilbage på det for årstiden mere normale. Da der endnu ikke fodres i Pulken, har det højeste antal traner i dagens løb været 9 rastende fugle. Derfor var det en overraskelse, at hele 146 traner fløj ind til overnatning. Alle kom ind fra nordøst i dagens røde time.
Vinden er gået over i den østlige sektor, og det presser altid tranetrækket vestover. Derfor har jeg heller ikke noteret tiltræk idag og 146 overnattende fugle var langt over hvad jeg havde forventet - nogle traner må altså alligevel være trukket til.
At foråret er en realitet, er tydeligt. Svømmeænderne er begyndt at ankomme, og idag har Pulken haft premiæredag for krikand (11), pibeand (4) og knarand (2). Gæs og svaner er stadig igang med deres gennemtræk. 3 pibesvaner i syd-Pulken var et spændende indslag og ca et halvt hundrede blisgæs har græsset hele dagen.

Imorgen åbner jeg min udstilling, den er i første omgang åben lørdag og søndag fra 11-18. Yderligere oplysninger om åbningstider følger her på bloggen. Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. +45 31 69 47 26, eller +46 70 52 29 726.

Ugler og andre fugle
At 2014 var et stort museår, ved vist de fleste. Det betyder også, at en mængde ugler har overlevet vinteren, og det kan mærkes! Nord for Kristianstad er der lige nu rigtig gode muligheder for at opleve spurve- og perleugler. Særligt området omkring Skärsnäs har været produktivt for uglestudier; langs Västerviksvägen er der f.eks. rapporteret adskillige syngende spurve- og perleugler. De opsøges bedst fra kl. ca 17, hvor spurveuglerne begynder at synge, fulgt af perleuglerne, som først begynder at synge fra solnedgang.

Den plettede mudderklire er stadig på plads. Idag er den rapporteret på Terraholmen, og hvis man gerne vil se den, skal man tænke på hvor man helst selv ville sidde, hvis man var den. I dagens nordøstenvind har den således opholdt sig på vest- og dermed læsiden, af Terraholmen. Fugle kan lide sol og læ. Den plettede mudderklire er sky, så derfor undgår den også lystfiskere. Altsammen godt at have i baghovedet, hvis man vil se denne super sjældne gæst.

8. marts 2015

TRANEVÅREN ER OVER OS - FÆNOLOGIREKORD!

Sådan dér! Plettet mudderklire, Terraholmen 2015.03.08


Det har været en rigtig god fugledag i Pulken og Vattenriket. En rigtig forårsdag. Stæren er kommet, viben er kommet, dobbeltbekkasinen synger. Vi har haft op til 14° C idag. Vandrefalken har hele dagen opholdt sig i Pulken, den unge kongeørn har været forbi og fået tranerne til at samle sig i en klump ude i det lave vand, mens gæs og svaner gik til vejrs.

Ja, tranen er kommet. Igår gik 43 traner til overnatning i Pulken, sammen med sædgæs, blisgæs og sangsvaner. Traner har dagen igennem rastet i Pulken, mens adskillige flokke er trukket over, er andre landet - der har været termik - og tranetrafiktrafik, helt enkelt.

Idag holdt jeg foredrag om traneadfærd i Naturum Vattenriket. Jessica og jeg har netop idag, på kvindernes internationale kampdag - og dét i hundredeåret for indførelsen af kvinders valgret i Danmark! - lanceret hjemmesiden www.grusgrus.tofte-hjort.com, hvor vi fortæller om tranens adfærd. Med den som udgangspunkt gennemgik jeg nogle af de mest karakteristiske traneadfærdsformer, med fokus på de adfærdsformer som man, under tranevåren, daglig kan opleve i Pulken. Med Jessicas videooptagelser af traneadfærd fra Pulken, suppleret med mine illustrationer, gik det sådan set nogenlunde af sig selv, for emnet er selv sagt spændende. Det blev, trods strålende forårssol, til 1 1/2 times foredrag for et næsten fuldsat auditorium. Tak til Vattenriket og alle som mødte op!

Efter foredraget undte jeg mig selv en lille udflugt. Jeg har vinteren igennem haft et lille smertepunkt, noget som har naget mig og sat lus i skindpelsen. Det hele er Linda Niklassons skyld. Spørgsmålet er, om den plettede mudderklire, som har overvintret på Östra- og Västra Hammaren, nogensinde var blevet opdaget, hvis ikke Linda, der, som en af de eneste, gider birde denne noget svært tilgængelige lokalitet i vinterhalvåret, havde opdaget den, den 28. november sidste år.
Jeg har forsøgt, at finde den fire gange forud. Jeg har oplevet vejr derude af vekslende karakter. Jeg har set de 7 overvintrende snespurve og de 14 bogfinker i vandret regn, jeg har iagttaget fuldstændig fugletomme stenrev i timer og jeg har IKKE set nogen plettet mudderklire. På svensk hedder den fläck- drillsnäppa, som, i en Dirch Passer-inspireret oversættelse, let kan blive til "fræk drillesneppe". Fuglen er nærmest latterligt sky, og har en forkærlighed for at opholde sig på ydersiden af Terraholmen og Måseskär, to småøer ud for Hamrarna, og dermed udenfor synsvidde fra landsiden.

Den plettede mudderklire er en nordamerikansk ynglefugl, som overvintrer i Sydamerika, hvor jeg har set hundreder af eksemplarer. I Sverige er den derimod en MEGA, en super sjælden tilfældig gæst, og at én af vinterens sjældneste fugle i Sverige skal opholde sig i mit lokalområde, uden at jeg ser den, er næsten ikke til at bære. Idag havde Britta set den på Terraholmen, og da vejret for en gangs skyld var godt, tog jeg ud til Hamrarna.

Ved Måseskær stod en lystfisker i vand til livet, og mudderklirens skyhed taget i betragtning, gik jeg derfor direkte videre til Terraholmen. En håndfuld lokale birdere var forsamlede her, og knapt var jeg ankommet, før det lød: "Den är framme!"

Og endelig fik jeg set den. Det betyder meget for oplevelsen, om fuglen står på yder- eller indersiden af et skær. Det betyder, hvor vidt man ser den eller ej.

Solen var allerede nede, da jeg svingede ind på Allebodavägen og nærmede mig Härnestad. Pludselig får jeg inde til venstre, på en brun pløjemark, øje på et gråt bånd. Standser bilen og tæller 122 traner, som går og æder Ulf Börjessons udsæd. Så ved jeg den er ved at være gal - 122 traner er en meget stor flok den 8. marts!

Snart er jeg fremme ved Pulken. Mens traner hele tiden kommer ind, forsøger jeg at danne mig et overblik i det svindende lys - der står mindst 370 traner på engen!
Den 16. marts for et par år siden stod Evert Valfridsson og jeg og talte 400 traner, mens Ulf Börjesson kørte årets første ladning tranemad ud i sin grønne traktor. Vi kunne næsten ikke kapere så mange traner allerede den 16. marts. Men idag, den 8. marts 2015, kom, på alle punkter, til at overgå denne oplevelse, idet der til aften overnattede hele 450 traner. Et svimlende antal, så tidligt på året.

Og hermed kan jeg erklære, at tranevåren 2015 uafviseligt er igang. Det betyder også, at jeg, endnu en gang, er blevet taget på sengen. Jeg er igang med at gøre hovedrent i huset, så her kan være fint når jeg åbner min udstilling, og som sagerne står, er jeg nødt til at holde fernisering på lørdag - men derfor kan jeg jo godt holde åbent et par dage i forvejen... Jeg holder åbent fra 11-18, så længe her er traner nok!


Traner flyver mod Pulken for at overnatte. 8. marts 2015.

Traner flyver ind over Pulken. 8. marts 2015.

Den bagerste vandflade er søen i Syd-Pulken, tranernes favori overnatningsplads. 8. marts 2015

Traner på vej mod Pulken. 8. marts 2015.

Pulken, solnedgang. 8. marts 2015.