27. december 2011

Mild vinter i Pulken

Endelig kom der vand i Pulken igen. Vinterstormene har smidt en masse regn, og nu er hele nord-Pulken, hele syd-Pulken og en ordentlig bid af vest-Pulken vandfyldte. Det betyder, at jeg nu igen kan stå på terrassen og se gæs og svaner på nært hold, når de om morgenen ligger i nord-Pulken og strækker sig før de flyver ud til dagens fouragering. Jeg nyder gæssenes fine dragter og svanernes "dans", og lydbilledet er fantastisk når sæd-, blis- og bramgæs snakker i munden på sang- og pibesvaner.
I et par uger har gæssene været ret glade for at græsse i Pulken og op til seks arter har kunnet ses på én gang. Foruden de ovennævnte arter har osse grågås, kortnæbbet gås, kanadagås og endelig den super sjældne knortegås optrådt  - det var blot anden gang siden jeg flyttede hertil, at jeg har set knortegås  rastende i Pulken. Gæssene tiltrækker en del rovtøj: havørn ser jeg daglig, men også kongeørn har optrådt (en gammel og en ung) og én dag sad en ung vandrefalk det meste af dagen i vest-Pulken.
Pibesvanerne lader til stadigvæk at passere igennem. Måske er det det det milde vejr, som gør, at vekslende antal stadigvæk noteres - f.eks. ni i forgårs og fem igår.