16. marts 2012

SÅ ER TRANEVÅREN OVER OS
Ulf Börjesson kører  årets første ladning byg ud til tranerne på matningsfältet i Pulken. 16.03.12  kl. 18:00

Eftermiddagen igennem har Pulken ligget badet i et mildt, diset solskin og traneråb har lydt fra himlen. I dagens løb voksede antallet af rastende traner fra nogle og tyve ved middagstid til 142 ved halv tretiden og nye flokke fortsatte med at ankomme. Det stod klart, at aftenen ville byde på årets første større tranetælling i Pulken, så kl 18:00 gik jeg ud for at tælle op og mødte nogle af de andre trane-rotter, som allerede var ankommet.
Evert kunne fortælle, at Ulf Börjesson netop skulle til at køre ud på "matningsfältet" (tranefoderpladsen i Pulken) med korn til tranerne  for første gang i år. Det er absurd tidligt! Grunden er, at bønderne i år har sået markerne til allerede for en uge siden, tre uger tidligere end de plejer!
Lidt efter rullede Ulfs grønne traktor ud på matningsfältet. Traneflokken gik lidt tøvende på vingerne og fuglene landede for størstedelens vedkommende på engen nærved. Da jeg forlod scenen stod 292 traner i Pulken.