27. marts 2012

Sol og vestenvind

Igår og idag har vinden været vestlig, højt solskin og lunt. Det er, så vidt jeg forstår, tåget længre vestpå i Skåne og i Danmark, men her er det klart og trækkorridoren ned til Nordtyskland er åben, så tranerne vælter ind sydfra. Flokkene ankommer til Pulken fra øst og sydøst og må have fulgt kysten nordpå langs Hanöbugten. Jeg sidder på terrassen og ser dem komme ind, hele tiden er der traneflokkee som ligger og gør sig klar til indflyvningen,  både småflokke og sværme på flere hundrede individer, som ligger og kredser synkront i solskinnet inden de i i lange rækker glider ned mod Pulken og lander.

Jeg forsøgte at tælle dem igår aftes. Min strategi var at gøre det efterhånden som de fløj fra matningsfältet til vandfladerne i Pulkens centrale og sydlige dele. Ofte fungerer den fremgangsmåde fint, men igår var der simpelthen for mange fugle. En del af dem snød mig ved at spadsere den korte afstand fra matningsfältet til den nordlige sø. Dem var det stort set umuligt at holde styr på. Det tiltagende mørke var heller ingen hjælp. Min tælling endte på 5700 traner, medens Nord Östra Skånes Fågelklubbs "oficielle" tal var 6900, talt ved at lægge de ankommende fugle til det antal som stod i Pulken sidst på eftermiddagen.

Specielt for dette forår erdet, at Pulken flere gange har kunnet notere flere traner end Hornborgasjön, igår f.eks. havde vi 6900 mod Hornborgasjöns 6700. Forskellen er ikke stor, men skal ses på baggrund af at de plejer at have tre-fire gange så mange traner som vi. Er det det tågede vejr længre vestpå, som sinker de fugle som skal til Hornborgasjön?

Iøvrigt er den rådende vejrsituation også fin til rovfugletræk. Idag f.eks. to rørhøge og en ung havørn og musvåger er der hele tiden i luften.


Apropos rovfugle: Der er stadigvæk vandrefalk på vandtårnet i Åhus, foruden parret på vandtårnet i Kristianstad.
1
 Fieldguide til indtrækkende traner ved Pulken: Denne billedserie (1-6) viser fugle som  med 99% sikkerhed har stået på markerne nær Linda Gård om eftermiddagen. Her flyver de ind til Pulken iaktiv flugt og lav højde (50-200m) for at overnatte. De har fulgt Helge Ås nordlige arm og kommer næsten lige over mit hus. 23.03.12 kl. 17:25

2

3

4

5

6I
Field guide til indflyvende traner ved Pulken: Denne billedseries (I-VIII) viser fugle der ankommer direkte fra Tyskland. Fuglene kommer ind fra syd, ofte lige oppe i solen eller, som her, fra øst i stor højde (vel ca 500m ?) hvor de veksler mellem velsynkroniseret kredsflugt og glideflugt i lange bånd. Enten dumper de ned "i faldskærm" med udslået landingsstel fra stor højde, eller glider ind og flyver det sidste stykke i lav højde, hvor de i aktiv flugt kæmper sig frem mod vestenvinden. Disse flokke gjorde det sidste. 26.03.12 kl. 14:56 - 15:00

II
Her ser man fire flokke. Den øverste er netop holdt op med at skrue og skal til at indlede glideflugt.  Den næstøverste ser ud til at være i en lignende situation. De to nederste glider i stor højde og i kileformation mod Pulken.
III
Forrest en lille flok i kredsflugt, bagfra kommer en større flok glidende

IV
Typisk kredsflukt

V
Her er en flok lige begyndt at glide mod Pulken, de har ikke rigtig nået at danne et bånd endnu.
VI
VII
VIII
Her er en flok næsten nået frem og flyver i aktiv flugt op mod vestenvinden med kurs direkte mod matningsfältet 26.03.12 kl. 16:56.