FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

27. juni 2012

Sibirisk hjejle

Pludselig midt i aftensmaden lyder det bip bip. Det er Björn Svärd som har väret på spil og lavet sibirisk hjejle i Äspet. Du må hellere køre med det samme, siger Jessica, som godt ved hvordan jeg vil pibe, hvis jeg dypper ud på denneher. Jeg ankommer meget kort efter til Äspet og løber det medte af vejen ud til fugletårnet. Standser dog op - og dér, en blændende tundrahjejle i den mest sublime sommerdragt mellem hættemågernes nyklækkede dununger. Et absolut smash hit til at indlede det arktiske vadefugletræk.

Vadefuglene er en af årets højdepunkter. Returtrækket har sådanset været igang i det meste af juni og syd-Pulken har været fænomenal i år på grund af det tørre vejr, som har blotlagt store mudderbanker. Her myldrer brushaner, hver og en i sin egen farvestrålende dragt, mellem tinksmede, rødben og svaleklirer, medens hvid- og sortklirer søger føde ude i det flade vand. Ude i Äspet er de almindelige ryler allerede at finde og i løbet af de næste uger vil deres antal stige og suppleres med krumnæbbede ryler,islandske ryler, dværgryler og kærløbere. Men, Q.E.D. kan alt dukke op. Sidste år var det store trækplaster en hvidryfgget ryle og i år står så på præcis samme sted den sibiriske hjejle - nemlig lige ved udløbet fra Korran, hvor iøvrigt også en ung damklire stod for et par år siden.

Lige nu er der et leben overalt. I sandsteppen lurer myreløver, edderkopurterne blomstrer og snart følger sandvedel m.m.fl.
I Herculesdammarna er sortternerne i fuld gang med yngelen. De ses her på rede på 30 m afstand og nærmere når de tager et hvil på en pæl eller fouragerer på dammenes talrige guldsmede og vandinsekter. Herculesdammene er muligvis et af verdens bedste steder at se sortterner - vi taler om langtids-nærobservationer, i modsætning til f.eks. Vejlerne, hvor man ser dem på en halv kilometers afstand. Altså sådan som jeg er vant til at se sortterne.

I engene blomstrer pukkellæbe, flueblomst, langakset trådspore, salep gøgeurt, riddergøgeurt, vibefedt, stor og tidlig skjaller. De vadefugle vi endnu har varsler over æg og unger altimens havørn, rørhøg, musväge og ravn patruljerer og i Egesides sumpskove er sangernes kor ved at klinge af.

Hjemme i Pulken synger karmindompap og pirol endnu et par uger og når kirsebærrene i naboens træ modner skal jeg sørge for at være opmærksom på gule og røde bærtyve.

Og måske på lyserøde; idag er der rapporteret rosenstær oppe ved råbelövssjön, hvor 7500 stære overnatter for tiden.