14. marts 2013

TRÆKGÆSTER OG SNEVEJR


Mosehornugle 1 km øst for Hommentorp, 14.03.2013.
Sneen falder igen, men foråret er alligevel i anmarch, det er der ingen tvivl om. Hver dag ses nye tegn, som peger mod forår: Trækkende lærker, syngende bogfinke, trommende flagspætte og også det tidlige forårstræk af en række andre arter afslører sig, diskret men afgjort. En stor tornskade f.eks. Den art har jeg ikke set i Pulken i vinterens løb, så når en tornskade pludselig sidder og spejder ude i kæret, må det være en trækgæst, som har slået sig ned i Pulken.

En anden ting man bemærker i denne tid, er den tiltagende mængde af trafikdræbte ildere og skov/mosehornugler. Ilderne er forårskåde og det koster mange af dem livet, at fjolle rundt på vejene. Man ser ikke meget til ilderen i øvrigt, men at det er en ret almindelig art får man bekræftet hvert forår, når man kører en tur.
Forårstrækket af skov- og mosehornugle ser man også afspejlet langs vejene, hvor trafikdræbte skov/mosehornugler er et almindeligt syn nu. De to arter er svære at adskille med 110 km/t på E22, men idag var jeg heldig også at støde på en levende ugle. En fugl som sad i toppen af en ensom eg 1km øst for Hommentorp lignede umiddelbart en tårnfalk, men farven var forkert. Det viste sig at være en flot og bistert udseende mosehornugle, som havde sat sig på et for arten ret atypisk sted. Den lod mig komme nær, før den lettede og gled om bag bakken.

Pulken er nu fourageringsområde for en hel del gæs - 800 sædgæs er rapporteret for et par dage siden og også grågæssene er rigeligt repræsenterede. De grå går parvis i engen og er sikkert allerede grundigt i stødet til ynglesæson 2013.

Havørnene er tyndet noget ud i antal, på det seneste, men i forgårs rastede alligevel tre havørne i syd-Pulken, da Solveig, Ingeborg og jeg var på opdagerfærd. Havørn er en almindelig vintergæst i Pulken fra oktober til primo marts, hvorefter de stationære fugles antal dajer mærkbart. Forårstrækkende havørne ses regelmæssigt til begyndelsen af april.

English summary:
Snow is falling, again, but the coming of spring is evident in subtle ways. Singing chaffinches, migrating sky larks, drumming woodpeckers and the sudden occurense of species not seen for long: A roosting great grey shrike in Pulken, a species which I have not seen during winter, must be a roosting migrant. The northward migration of long-eared- and short-eared owl is also evident, judging from the roadkills along highway E22, but today I also chanced upon a live owl 1 km east of Hommentorp. A bird, first thought to be a kestrel, did not show the rufous upperparts of that species, so I pulled over and had fine views of a short-eared owl, rather oddly perched in the top of a lone oak tree.

On Pulken foraging bean geese are a common sight just now - up to 800 have been counted, along with fewer greylag geese. White-tailed sea-eagles are still present, three roosting birds were seen on the 12 March.  These eagles are common winter guests here, but around this time of year stationary birds are getting fewer. Migrants occur regularly until early april. 


Trane, 12.03.2013

Stor tornskade, feltskitse fra Pulken 12.03.2013