FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

16. marts 2014

TRANER, STÆRE, VANDREFALK

Jeg har ikke haft tid til at tælle tranerne idag, for jeg er igang med at male plancher for Vattenriket, som skal hænge i det nyrenoverede Åsum-utemuseum. Men her er i al fald mange.
Hen over weekenden har vinden været for kraftig til, at traner i nævneværdigt antal er ankommet - modsat hvad jeg havde håbet på. Men det ser ud til, at majoriteten af de fugle som ankom 14.-15. marts stadig befinder sig i området. Det vil sige, at her for tiden raster i omegnen af 1400 traner. Et ekstremt højt antal, så tidligt på året. Det bør slå den hidtil højeste medio-marts-tælling med 1000 fugle. Tranerne står det meste af dagen på "matningsfältet" i Pulken, men drager af og til ud i det omkringliggende agerland, hvor de plyndrer udsæden.
Vandrefalken er stadig på plads. Den tilbringer hovedparten af dagen i Pulken, og idag så jeg den endelig give en flyveopvisning. En anden fugl, som gør sig bemærket for tiden, er stæren. Hver aften oplever man et impornerende overnatningstræk af stære over Pulken, og til aften gav en flok på ikke mindre end 3850 stære en flot opvisning.

Härnestad 8:19 set fra Helge Ås sydbred.  Jeg bor under det røde tegltag.


Traner lander med mit hus i baggrunden. Says it all!

Det går stærkt, når en enorm stæreflok er i luften, og jeg var nødt til at tage et billede, og så tælle dem, 10 ad gangen. Når de flyver over én, giver deres vingeslag et mægtigt brus.
Min egen stær, den som yngler oppe under tagryggen, underholder med efterligninger af diverse fuglearter. I de seneste dage har jeg noteret efterligning af gulirisk, stor regnspove, vibe, rødben, rød glente og musvåge.
Gransanger og sangdrossel er ankommet. Det konstaterede jeg, da jeg i formiddag var nede ved Egeside Gård, for at tage et par billeder af mit hus, med traner i forgrunden - iøvrigt totalt inspireret af et billede, som min ven Birte tog sidste år.


3850 stære laver "Sods". Det er vist endnu en rekord.Det meste af dagen har jeg siddet med næsen rettet mod disse 1,75x 0,3 m