FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

1. april 2014

PULKEN 1. APRIL 2014

Gravænder i solnedgangstimen, hvor de bliver turkisblå mod Pulkens lyserøde vandflade.


Lige nu står ca 2500 traner i Pulken. På grund af den rådende østenvind er der ikke meget tiltræk, men til gengæld raster tranerne længe her. F.eks. har den, nok så famøse, "prærietrane" nu været her i omegnen af 10 dage. Jeg forventer derfor, at her vil være en del traner ugen ud. Tranerne er for tiden meget trofaste mod matningsfältet, og de står der dagen igennem.
Vandrefalken bliver stadig set regelmæssigt, f.eks. sås den i forgårs, ædende et bytte meget tæt på "Pulkens Utemuseum" (fugletårnet). Også havørn ses regelmæssigt, og det drejer sig næsten altid om adulte fugle, som sandsynligvis yngler i den nærmeste omegn. Når havørnen passerer, går de lokale røde glenter på vingerne, og markerer territorium.
Storken er en anden art, som vækker begejstring blandt Pulkens gæster. Der yngler to par i Härnestad, og de søger bl.a. føde i Pulken.

Igår aftes talte jeg 518 rastende krikænder, som alle lå i syd-Pulken. Det er et meget højt tal, og også andre svømmeandearter raster her nu: Skeænder, spidsænder og pibeænder - pibeænderne nu i faldende antal; de er raskt på vej nordpå. Gravænderne sætter også deres præg på stedet, ca 200 fugle gantes og løber omkring mellem benene på tranerne.

Nede på kysten har man lige nu chancen for at opleve noget, i hvert fald efter danske forhold, helt specielt, nemlig nordiske lappedykkere. Nordisk lappedykker er en sjælden fugl i Danmark, men her, på Ålakusten, er den en almindelig vintergæst. Lige nu ligger mange af dem i komplet, blændende smuk sommerdragt, ofte helt inde under land. Det varer ikke længe, før de trækker nordpå til ynglepladserne i tajgaens søer - det er sikkert et spørgsmål om et par uger - så et besøg ved Pulken, bør helt sikkert kombineres med et besøg på Ålakusten, et sted mellem Yngsjö og Juleboda. På hele denne strækning ligger de nordiske lappedykkere jævnt fordeltt, typisk ser man en 4-7 fugle ved et besøg på kyststrækningen, men fornylig lå 65 samlet på ét sted. På denne strækning kan det desuden betale sig at holde øje med arter som sortand, fløjlsand, havlit, sortstrubet lom, og endelig islom. Den sidste blev set igår, af flere observatører, fra Rigeleje.Pissedårligt billede af nordisk lappedykker, her ved Rigeleje. I virkeligheden så jeg fuglen utrolig godt.


Orthosia gothica. Nu er sommerfuglesæsonen ved at gå igang, og jeg har fået en ny art i haven.

Igår kom en koldfront ind fra øst. Temperaturen faldt mærkbart i løbet af et par minutter, og pludselig sendte Pulken en sky af mosekonebryg i luften!


Her er første eksempel fra en ny serie,  jeg er igang med. Forårsblomster. Her er det violer, ude fra haven.