27. marts 2015

PRESSEMATERIALE


Her er to malerier af traner, en version i cmykformat og en web-version.


version i cmyk
version til web

version i cmyk

version til web