8. marts 2015

TRANEVÅREN ER OVER OS - FÆNOLOGIREKORD!

Sådan dér! Plettet mudderklire, Terraholmen 2015.03.08


Det har været en rigtig god fugledag i Pulken og Vattenriket. En rigtig forårsdag. Stæren er kommet, viben er kommet, dobbeltbekkasinen synger. Vi har haft op til 14° C idag. Vandrefalken har hele dagen opholdt sig i Pulken, den unge kongeørn har været forbi og fået tranerne til at samle sig i en klump ude i det lave vand, mens gæs og svaner gik til vejrs.

Ja, tranen er kommet. Igår gik 43 traner til overnatning i Pulken, sammen med sædgæs, blisgæs og sangsvaner. Traner har dagen igennem rastet i Pulken, mens adskillige flokke er trukket over, er andre landet - der har været termik - og tranetrafiktrafik, helt enkelt.

Idag holdt jeg foredrag om traneadfærd i Naturum Vattenriket. Jessica og jeg har netop idag, på kvindernes internationale kampdag - og dét i hundredeåret for indførelsen af kvinders valgret i Danmark! - lanceret hjemmesiden www.grusgrus.tofte-hjort.com, hvor vi fortæller om tranens adfærd. Med den som udgangspunkt gennemgik jeg nogle af de mest karakteristiske traneadfærdsformer, med fokus på de adfærdsformer som man, under tranevåren, daglig kan opleve i Pulken. Med Jessicas videooptagelser af traneadfærd fra Pulken, suppleret med mine illustrationer, gik det sådan set nogenlunde af sig selv, for emnet er selv sagt spændende. Det blev, trods strålende forårssol, til 1 1/2 times foredrag for et næsten fuldsat auditorium. Tak til Vattenriket og alle som mødte op!

Efter foredraget undte jeg mig selv en lille udflugt. Jeg har vinteren igennem haft et lille smertepunkt, noget som har naget mig og sat lus i skindpelsen. Det hele er Linda Niklassons skyld. Spørgsmålet er, om den plettede mudderklire, som har overvintret på Östra- og Västra Hammaren, nogensinde var blevet opdaget, hvis ikke Linda, der, som en af de eneste, gider birde denne noget svært tilgængelige lokalitet i vinterhalvåret, havde opdaget den, den 28. november sidste år.
Jeg har forsøgt, at finde den fire gange forud. Jeg har oplevet vejr derude af vekslende karakter. Jeg har set de 7 overvintrende snespurve og de 14 bogfinker i vandret regn, jeg har iagttaget fuldstændig fugletomme stenrev i timer og jeg har IKKE set nogen plettet mudderklire. På svensk hedder den fläck- drillsnäppa, som, i en Dirch Passer-inspireret oversættelse, let kan blive til "fræk drillesneppe". Fuglen er nærmest latterligt sky, og har en forkærlighed for at opholde sig på ydersiden af Terraholmen og Måseskär, to småøer ud for Hamrarna, og dermed udenfor synsvidde fra landsiden.

Den plettede mudderklire er en nordamerikansk ynglefugl, som overvintrer i Sydamerika, hvor jeg har set hundreder af eksemplarer. I Sverige er den derimod en MEGA, en super sjælden tilfældig gæst, og at én af vinterens sjældneste fugle i Sverige skal opholde sig i mit lokalområde, uden at jeg ser den, er næsten ikke til at bære. Idag havde Britta set den på Terraholmen, og da vejret for en gangs skyld var godt, tog jeg ud til Hamrarna.

Ved Måseskær stod en lystfisker i vand til livet, og mudderklirens skyhed taget i betragtning, gik jeg derfor direkte videre til Terraholmen. En håndfuld lokale birdere var forsamlede her, og knapt var jeg ankommet, før det lød: "Den är framme!"

Og endelig fik jeg set den. Det betyder meget for oplevelsen, om fuglen står på yder- eller indersiden af et skær. Det betyder, hvor vidt man ser den eller ej.

Solen var allerede nede, da jeg svingede ind på Allebodavägen og nærmede mig Härnestad. Pludselig får jeg inde til venstre, på en brun pløjemark, øje på et gråt bånd. Standser bilen og tæller 122 traner, som går og æder Ulf Börjessons udsæd. Så ved jeg den er ved at være gal - 122 traner er en meget stor flok den 8. marts!

Snart er jeg fremme ved Pulken. Mens traner hele tiden kommer ind, forsøger jeg at danne mig et overblik i det svindende lys - der står mindst 370 traner på engen!
Den 16. marts for et par år siden stod Evert Valfridsson og jeg og talte 400 traner, mens Ulf Börjesson kørte årets første ladning tranemad ud i sin grønne traktor. Vi kunne næsten ikke kapere så mange traner allerede den 16. marts. Men idag, den 8. marts 2015, kom, på alle punkter, til at overgå denne oplevelse, idet der til aften overnattede hele 450 traner. Et svimlende antal, så tidligt på året.

Og hermed kan jeg erklære, at tranevåren 2015 uafviseligt er igang. Det betyder også, at jeg, endnu en gang, er blevet taget på sengen. Jeg er igang med at gøre hovedrent i huset, så her kan være fint når jeg åbner min udstilling, og som sagerne står, er jeg nødt til at holde fernisering på lørdag - men derfor kan jeg jo godt holde åbent et par dage i forvejen... Jeg holder åbent fra 11-18, så længe her er traner nok!


Traner flyver mod Pulken for at overnatte. 8. marts 2015.

Traner flyver ind over Pulken. 8. marts 2015.

Den bagerste vandflade er søen i Syd-Pulken, tranernes favori overnatningsplads. 8. marts 2015

Traner på vej mod Pulken. 8. marts 2015.

Pulken, solnedgang. 8. marts 2015.