FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

21. november 2015

KÆMPE HAVØRNEFLOK I PULKEN

18 havørne, ravne mm.
Hele dagen har mange havørne opholdt sig i Pulken. De har siddet på engen og i træerne i syd-Pulken samt langs Helge Å. Højeste tælling løb op i 26 havørne på én gang, langt de fleste immature fugle (både 1k, 3k og 4-5k set), men også tre adulte fugle. Flokformationen er ret tæt - op til 6 fugle i en tynd, udgået el fylder godt. På billedet kan man tælle til 18 stk.

Det meste af dagen har en adult vandrefalk siddet på en pæl i engen og en ung blå kærhøg har jaget. Ca kl 14 var der desuden en yngre kongeørn i luften. Mens 1800 tundrasædgæs idag har stået ovre ved Vittskövle, har der kun været én i Pulken. Den opholdt sig i en flok på 190 sædgæs, hvor alle øvrige, som lod sig bestemme, var skovsædgæs (ca 50). På den våde eng ude i vest-Pulken har 230 viber, ca 200 stære, samt en mængde måger fourageret hele dagen.

Altså endnu en spektakulær dag i Pulken. 26 havørne i flok ville selv ved Hammarsjön og skærgårdskysten være en super god notering, og væk fra de to områder, er det faktisk helt vildt.