FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

25. november 2015

NORMAL VINTERNANDSTAND OG NOGET OM GÆS

Tundrasædgæs, Härnestad idag. Særligt fuglene til venstre illustrerer tundrasædgåsens sure næb. Det er pissesvært, at tage billeder af detteher, selvom fuglene er set godt.

Det var idag virkelig spændende, at vende tilbage til Pulken efter et par dages fravær. Spændende fordi total oversvømmelse var en mulighed, pga. snesmeltning fra Linderødsåsen, som i søndags var begravet i sne. Dog, mange faktorer spiller ind i Pulkens vandstand. Ikke mindst vandstanden i Østersøen. Vinden har været en tur i sydvest og er nu i syd. Et besøg ved stranden i Yngsjö viste, at havet for nylig havde været helt oppe og kysse klitfoden. Nu var det faldet igen, og virkningen sås tydeligt, da jeg kom til Pulken. Her var der nu nogenlunde normal vintervandstand. Den nyligt oversvømmede eng nord for Graften var tør igen, med nogle søer, og i Pulken havde vandet trængt ind i det centrale bassin, mens det i syd- og vest-Pulken, hvor det står i direkte forbindelse med Helge Å, havde trukket sig tilbage.
Det er meget typisk. Det tager tid for vandet at nå Pulkens centrale og nordlige dele, men når det er der, bliver det der til foråret, mens vandstanden i syd- og vest flukturerer
Indvirkningen på fuglelivet var tydelig. Gråændernes antal var reduceret fra 850 til ca 150 og havørnene var, på nogle stykker nær, fortrukket - blot én fugl i syd-Pulken og to opstrøms ved Borrestads Ängar. En optælling i Pulken gav ca 100 krager, blot 15 stære og 15 hættemåger, mens  NUL viber kunne noteres! Desuden sås 40 ringduer, lidt sjaggere, en fed 2k han blå kærhøg, en adult vandrefalk, tre musvåger og en fjeldvåge.

Så var der mere grøde i at tjekke gæssene i det omgivende agerland. Jeg talte ca 3400 sædgæs, som fordelte sig i to hovedflokke. Den ene flok bestod af ca 1400 fugle, som stod omkring Yngsjö Kapel. Af disse bestemtes 950 til skovsædgås, mens ingen tundrasædgæs var at finde. I denne flok stod desuden 20 kortnæbbede gæs (et flot tal efter skånske forhold), samt en del bram-, kanada- og blisgæs, som jeg ikke talte op.
Den anden sædgåseflok stod på markerne umiddelbart nord for Härnestad, ca 2000 fugle - og her var det alt overvejende tundrasædgæs! Blot i størrelsesordenen 10 skovsædgæs kunne pilles ud!
Det er, i min optik, enormt interessant. Kristianstadsletten er, angiveligt, Sveriges eneste faste overvintringsområde for tundrasædgås, og pt. står en anseelig andel altså i Härnestad. I morgen tidlig forventer jeg, at kunne tælle ca 3400 sædgæs i Pulken, som har overnattet. Vi får se.

Jeg gad ellers godt have været med til at opdage tundrasædgåsens svenske overvintringsområde, men jeg har været meget forsigtig med at bestemme arten/racen. Som man jo skal. Bestemmelsen kræver, at man vier den koncentreret opmærksomhed. Det er enormt svært. Bestemmelsen kræver fordybelse og gode observationsforhold. Det har man sjældent på en vintermorgen i Pulken, hvor gæssene flyver bort før det er blevet rigtig lyst.
Når jeg nu erfarer, at folk både noterer 500 og 1000+ tundrasædgås, bliver jeg nødt til at lægge tid i at finde gåseflokkene, se dem ordentligt og bestemme så mange individer som muligt. Vist har jeg set tundrasædgås jævnligt, men jeg må sgu indrømme, at jeg har været skeptisk, når der har været efterhåndsrapporter om store flokke. Dagens noteringer tyder dog på, at folk har haft ret i deres påstande.
Tundrasædgæs nord for Härnestad, idag.

Flok af overvejende tundrasædgæs, nord for Härnestad - i baggrunden "Härnestads Bil"

Udsigt mod nord fra min hoveddør. Som man ser er vandstanden faldet betragteligt, siden seneste opdatering.

Pulken set fra haven. Der er trængt vand ind i det centrale bassin i Pulken,mens vandstanden i vest-Pulken er faldet.