FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

24. marts 2016

KORT OPDATERING, TRANEVÅREN ER I FULD GANG

Tranor ved Ripavägen

En kort opdatering fra Pulken:
Der er smækfuldt af traner på matningsfältet og hundredetallige flokke vælter nu ind til overnatning. Igår aftes talte fågelklubben 3900 traner til overnatning og jeg vil ikke tro, at der er færre idag. Også stære i stort tal flyver forbi mod overnatningspladsen - i Hammarsjön? 1050 stære er foreløbig noteret.

I dagens løb har jeg set lille flagspætte hun, som søgte føde i de syge asketræer langs Graften, stor tornskade, som rastede nede ved Pyramiderne, tre spidsænder og en nordtrækkende rørhøg. Årets første rørhøg, for mit vedkommende, var iøvrigt en adult hun, som igår aftes trak ØNØ.  En havørn var forbi idag og den skræmte alle ænder og gæs på vingerne.

Blandt vaderne gør viberne sig bemærket med deres smukke sang. De markerer redepladser rundt om i engen. Dobbeltbekkasinerne gypper og idag sang en han stor regnspove. Hunnen har været her i et par dage.

Svømmeænderne er efterhånden ved at indfinde sig. De første knarænder i Pulken i dette forår så jeg i forgårs. Idag har 26 pibeænder græsset i engen, mens krikænderne stadig er ret fåtallige. Ca 140 bramgæs og ca 100 blisgæs græsser…mange sjaggere er her også - og så er jeg vist også ved at have været rundt om det meste.

Efter en periode med skiftende vind, og tendens til en streg i øst, får vi i den kommende uge vind fra syd og sydvest. Det er godt for tiltræk af traner. Antallet kan snart kulminere - f.eks. ser 26. marts rigtig fornuftig ud...