FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

21. marts 2016

STORT TRANETRÆK IGANG, FORVENTET ANKOMST TIL PULKEN OMKRING KL. 13 IDAG

Ny Pulken-art for mig, fundet i forgårs: Brud.

Indtrækkende traner 16. marts 

Indflyvning til overnatning 19. marts


Vejret er mildt med temperaturer omkring 8°C. Vinden har i de forudgående dage blæst fra retninger mellem SV og NNV. Det har været meget småt med nedbør og dette har tilsammen betydet, at vandstanden i Helge Å er sunket markant. Der er en blottet mudderstrand langs Graften, men det har ikke påvirket vandstanden centralt i Pulken endnu. Der er vandet så dybt, at der endda har ligget dykænder, nemlig tre troldænder og to små skalleslugere,  samt to små lappedykkere. Det er ikke noget man nødvendigvis oplever hvert år.

Den slags vejr vi har haft, er gunstigt for nordtræk af traner. 13. marts var her 34 traner, 15. marts overnattede 250, dagen efter kom et stort rykind og antallet steg til 1050. Igår kl. 08:50 talte jeg 1500, og her er både et stadigt tiltræk og borttræk.  Fodringen i Pulken begyndte om eftermiddagen den 19. marts og det har i nogen grad koncentreret tranernes dagsaktivitet omkring Matningsfältet. Dog ser man hver aften temmelig stor indflyvning til Pulken fra oplandet.

Idag er vinden jævn VSV, solen skinner og det er lunt. Jeg var lige oppe ved Härnestads Gård, ca kl. 09:00, for at tjekke, om der stod traner på majsmarken fra i fjor. Det gjorde der ikke, til gengæld var der et stort nordgående tranetræk igang, 130 traner fordelt på ca ti flokke i løbet af 10 minutter. Det må være fugle, som netop har forladt Pulken. På baggrund af dette, samt det optimale trækvejr, forventer jeg at se et stort tiltræk af traner direkte fra Tyskland/Polen i løbet af eftermiddagen.
Trækbevægelsen ved Härnestads Gård inkluderede iøvrigt 13 skarver N og 60 sangsvaner N. Der er altså gang i den og det skal blive spændende at se, hvor mange traner som ankommer i eftermiddag, når de er nået over Østersøen.