FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

29. juli 2017

BIULVEN KOMMER!Deilephila porcellus, Gö Kalv


I denne sommer har blikket været vendt nedad en stor del af tiden. Det er selvfølgelig ikke noget ganske nyt, men i år er det blevet dyrket - med sommerfuglenet, ketcher og indsamlingsbakker, og det har medført nogle fantastiske oplevelser med nogle af Skandinaviens mest spektakulære dyr.
Ikke mindst Sånnarna har været en givtig lokalitet. Lige nu er sandsteppen dækket af blomstrende timian. Den tidligere losseplads lige nord for sandsteppen er også en del af reservatet, og her er der altid et utroligt blomsterflor. Almindelig knopurt gør landskabet violet og her og der gløder store tykninger af agerkohvede og gul evighedsblomst. Lige ved parkeringspladsen ligger en gammel grusgrav med et par fladvandede damme og her kunne mindst 500 (og snarere 2000+) små bitte strandtudser og lige så mange skruptudser noteres. Fra de åbne sandflader lettede brune sandspringere i mængde når man gik frem. Et nærmere eftersyn af et lille piletræ nede i grusgraven afslørede en larve af aftenpåfugleøje og to larver af gaffelhale (Cerura vinula). Den ene var sur, vendte resolut hovedet imod mig, og skød sine to rødviolette piskesnerte frem. Den opvisning fås vist ikke bedre på noget andet kontinent.
En af Sånnarnas virkelig tunge arter er sortplettet blåfugl - jeg havde gået og tjekket hver eneste blåfugl jeg så - alle almindelig blåfugl, så pludselig kom den flyvende. En Morpho! Den er jo kæmpe stor! Jeg sprang efter den - over et elhegn, videre over et stendige, men så udmanøvrerede den mig, jeg kom den ikke på skudhold, men glæder mig til næste gang.

Et andet nedslag var Gö Kalv i Blekinge. Gö Kalv er en skærgårdsø dækket af overdrev, klipper og blandskov, hvor især blandskov af eg og ene virker eksotisk. Det var for sent til eghjort, deres flyvetid er forbi, men til gengæld lå nu deres imponerende kadavere rundt om, en vinge her, et hoved der. Pludselig stak en slange sit hoved frem, skinnende øjne og åbent gab. Det var larven af Deilephila porcellus, den mindre version af dueurtsværmer. I de blomstrende blåmunke sad fem statices. Flåter var her også. Skærgårdens strandenge var hvide af baldersbrå, en kamilleart - navnet er svensk - og blandt de hvide blomsterskyer stak bramgæssenes hoveder op.

En undersøgelse af Pulkens centrale vandhul viste, at der her lever en bestand af nipigget hundestejle, en mængde snegle, bl.a. Viviparus fasciatus, samt utrolige mængder af dafnier af mange arter - et studium som må tages op, når jeg har skaffet en stereolup. Ved en af mine eftersøgninger af sidste uges flodsanger faldt jeg over en smuk sommerfuglelarve, som desværre var skadet og døende. Det viste sig at være en natpåfugleøje!
Endelig fik jeg bestemt et dyr, som jeg har levet med i årevis. Jeg har tit set den i aktion og tænkt, at den var både pæn og sjov - og nu ved jeg hvad det er - det er en biulv! Biulvene graver deres gange rundt om i vores have, især langs huset. Den jeg her har fået et uskarpt billede af bor på terrassen.


statices Gö Kalv

Aftenpåfugleøje, Sånnarna

Gaffelhale, Sånnarna

Biulven på terrassen