FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

23. marts 2019

TRÆKFUGLENE ANKOMMER OG CA 3500 TRANER TIL OVERNATNING
Elgene var fremme igen her til aften. Billedet her, er dog fra denn 18. marts.
Et forsøg på at tage et billede af tranefodringen. Jeg skulle nok have sigtet lidt lavere, men pæn himmel.I disse dage ankommer trækfuglene på stribe. I går tornirisk, rørspurv, rødben og gransanger, i dag rørhøg, hjejle, knarand og hvid vipstjert. Storspoverne synger, stor tornskade er her stadig og havørn har også været forbi et par gange i dag. Af en eller anden grund spiller dobbeltbekkasinerne ikke. Enten er de sent på den, eller også synes de her er for meget vand og for megen rørskov. Sumpen midt i det centrale kær har nemlig udviklet sig til en sådan. Jeg ser på det med en vis skepsis og nogen undren. Det plejede at være krageklo, gifttyde, brudelys og "fackelblomster", som sprang mest i øjnene ude mellem sivtuerne. Nu ligner det snart Utterslev Mose; det næste bliver vel, at jeg ser toppet lappedykker. Taffeland har jeg jo allerede fået på "tomtlistan".

Dagen blev ikke helt som jeg havde spået. Morgenen var diset, og muligvis har noget tilsvarende været tilfældet syd for Østersøen, for tiltrækket af traner sydfra var ganske begrænset. Der kom et tidligt ryk ved halv ellevetiden, og så igen sent på eftermiddagen. Det har højest drejet sig om nogle få hundreder. Bortset fra disen har vejret ellers været perfekt. Den kraftige vind bragte småfugletrækket ned i lav højde og fra morgen til aften er bogfinkerne draget igennem.

Første udstillingsdag begyndte med mobilt galleri på parkeringspladsen. Anledningen var, at Erik Hirschfeldt, som kom med en busfuld tranekiggere fra Malmö, spurgte, om jeg ikke kunne komme ud og sælge lidt postkort, hvortil jeg sagde: "så indretter jeg sgu et lille galleri i bilen". Det ser sådan her ud.
Det er åbenbart ikke alle tranerne i området, som har opdaget, at der nu bliver fodret på Matningsfältet. Det gør det sådan set bare mere spændende, at tælle indflyvningen til overnatningspladsen. Da jeg efter lukketid gik ud til fugletårnet var Evert allerede i gang med at tælle. Der var da straks under 2000 traner på matningsfältet. Indflyvningen accelererede kraftigt efter 18:30 og i det sidste lys væltede traner ind fra syd og sydvest, helt lavt over elletræerne, og undertiden nede i højde med pilebuskene! Ikke helt let at tælle, men da vi jo var to til det, gik det alligevel. Tællingen endte i nærheden af 3500 overnattende traner i syd-Pulken. Kl. 19 kom en elg frem, og da jeg 19:11 var hjemme igen, kunne jeg i tusmørket skimte dem begge derude på marken.

Tak til alle gæster for en fin, fin dag!18. marts, smuk aften, to elge, seks storke og en rolls royce, eller noget i den retning. Hvad laver den bil der? Det er spørgsmålet. Svaret kommer midt i april, men der gættes. Dagens bedste gæt er, at den nok har problemer med sin gps.