FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

14. januar 2021

NYT PULKEN-KRYDS!

 

 

 

 
Her en hurtig efterskitse af dagens tomt- og Pulkenkryss.

 

Ja jeg troede jo, at jeg skulle male videre på mit maleri af engvegetationen i januar, men så sneede det hele dagen i går, og i dag er det skiføre. Jeg går jævnligt ud på terrassen og kigger ud over Pulken. Der kunne jo være noget, og i formiddags bemærkede jeg, at der var en flok sjaggere nede og pille i jorden ved Pulkens centrale kær. Størstedelen af vandfladerne er tilfrosne, men i kanten mellem den snedækkede eng og det tilfrosne kær er der en bræmme mudder, som ikke er helt frossen. Det var den sjaggerne var interesserede i. Jeg smuttede ind efter teleskopet.

Da jeg kom ud igen var sjaggerne væk. Der var stære, ca 50. Og jo, også en sjagger. Eller hvad, næ! Det var en misteldrossel, som nu hoppede rundt i mudderkanten. Det er mit første vinterfund i Pulken. Det er fjortende år jeg kigger på fugle her, så det var ikke en hverdagsobservation.


Frostvejr ændrer betingelserne for fuglene. En mængde fødekilder lukker ned og fuglene koncentreres omkring de steder, hvor føde endnu er tilgængelig. Det var helt tydeligt, at kæret i Pulken i dag var et sådant sted. Jeg gik derfor ud for at se, om der var mere at støve op. Fra p-pladsen kiggede jeg ud mod kæret, der lå en enlig sangsvane. Og så kom en piber spadserende hen over isen.


Jeg kunne se med det samme, at nu var den gal igen. Selvom afstanden var ganske stor, var det tydeligvis ingen engpiber. Bortset fra at overgumpen var rødbrun, og ikke grå, mindede den med sin næsten ustribede, rødbruntonede ryg og sin mere gråtonede isse lidt om en sjagger. Ingen gyldne toner i dragten. Bryst og bug nærmest samme snavset hvide farve som bryozokalk, men undergumpen skinnende hvid. Og så øjenbrynsstribe og et enormt næb med orangeagtig basis. Pulkens første bjergpiber, og dertil et meget sjældent indlandsfund (faktisk muligvis det første) i Kristianstads Kommune, hvor arten iøvrigt nu ikke længere er årligt forekommende. Det er min Pulken-art nr 196. Den forsvandt desværre for mig, mens jeg fotograferede den, men resten af dagen holdt jeg jævnligt øje med kæret.


Kl. 13:40 var den fremme igen – denne gang som matrikelart nr. 177! Jeg ringede til et par venner, og sammen gik vi en lang runde i Pulken, desværre uden at genfinde fuglen. Dog rastede 11 pibere inde i rørene – en blå kærhøg fik dem på vingerne, men desværre uden kald. Trampeturen gav til gengæld tre dobbeltbekkasiner. Og pænt var her- med snedække, som efterhånden heller ikke er helt almindeligt.

Her et par doku-fotos. Ærgreligt, at jeg rystede på hænderne, det øverste foto havde blevet udmærket MED hoved, men man kan da se hvad det forestiller: