FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

CARL CHRISTIAN TOFTE

Fuglemaler – billedkunstner – feltornitolog


Carl Christian arbejder i sit ateljé, med udsigt over Pulken.I mit virke som kunstner og forfatter er engagement i- og dybt kendskab til naturen, indhentet ved stadige feltstudier, en drivende hovedkraft. Ét væsentligt mål med mit arbejde er, at gøre oplevelsen af naturen tilgængelig for andre, ikke mindst gennem min forårsudstilling af egne malerier i Pulken i Skåne, som har været en årligt tilbagevendende begivenhed siden 2009. Her går naturformidling gennem samtale og kunst op i en højere enhed med det naturskuespil det er, at have op til 10.000 traner stående lige udenfor vinduerne.


CV

Uddannelse
1994-2000     Danmarks Designskole, Institut for Visuel Design
1992-1995     Klassisk tegneundervisning ved bl.a. Egon Bjerg Nielsen
                      og Ulrik Hoff


Forfattervirksomhed
2018      Katalogtekst til Holm & Kalv - med Rylen til ubeboede øer,
              Johannes Larsen Museet
2017      Havens Fugle – som jeg ser dem, tekst/illustration,
              Koustrup & Co
2015      Ørneflugt, tekst/illustration, Koustrup & Co 
2015      Naturen som motiv, essaye, Ny Jord - Tidsskrift for naturkritik
2013      Tranedans og Traneadfærd, tekst/illustration, Tofte-Hjort 
2012      Forord til 10 Fugle, artbook af Lisbeth Bank & Ida Marie Hede
2011      Tranedans, tekst/illustration, Koustrup & Co


Bogillustrationer
(udvalg)
 2016      Danmarks Pattedyr fra Istid til Nutid, Statens Naturhistoriske
              Museum
2016      Birds of Bolivia, Asociación Armonía
2007      Rovfugle i Felten, Politikens Forlag
2006      Fugle i Farver, Politkens Forlag
2004      Politikens Store Fuglebog, Politkens Forlag
2002      Familiens Naturbog, Politikens Forlag
2001      Politikens Jagtbog, Politikens Forlag
2000      Die dänische Nordseeküste, Crex
1995      Grønlands Natur - en rejseguide, GEC Gad

Illustrationsopgaver (udvalg)
1988-2020-     Fugleværnsfonden: formidlingsmateriale på diverse
                        reservater
1988-2019-     Dansk Ornitologisk Forening: diverse formidlingsmaterialer 
2019      Post Nord: Frimærke, miniark - Nationalfugl
2017      JAC Studio for Vadehavscentret: originalværke til
              permanent udstilling
2010      Kristianstads Vattenrike: diverse naturformidlingsmaterialer
2017      Naturbeskyttelse.dk ved Peder Størup: illustrationer af alle
              danske ferskvandsfisk
2015-     Verdens Skove: diverse "regnskovscertifikater" og Plakater
2014      Novo Nordisk: naturformidlingsmateriale på
              kursusejendommen Favrholm
2015      Slagelse Kommune: diverse naturformidlingsmaterialer
2010      Furesø Kommune: diverse naturformidlingsmaterialer
2015      WWF World Wildlife Fund: Naturmærket
2004      Post Danmark: Frimærkeserie – 4 rovfugle
2003      Pernambuco Pygmyowl (Glaucidium mooreorum), illustration
              til publikationsartikel

1991      WWF World Wildlife Fund: Naturmærket

Udstillinger (udvalg)
2019      Nationalpark Thy, malerier til permanent udstilling i Lodbjerg Fyr
2019      Udsmykningsopgave i Fuglenes Hus, Dansk Ornitologisk Forening
2019      Johannes Larsen Museet - Fugl, indbudt udstiller ved censureret
              udstilling
2019      Zoologisk Have, København - Silent Forest, udstilling og formidlings-
              aktion i samarbejde med Jessica Lee Hjort
2018      Johannes Larsen Museet - Holm & Kalv, gruppeudstilling
2017      Hirtshals Fyr, feltarbejder fra togt med Johannes Larsen Museets
              båd "Rylen"
2017-     Vadehavscentret, permanent udstilling af originalværker,
              Vester Vedsted
2017      Vendsyssel Kunstmuseum – Fugl, bl.a. Tranefrisen
2017      Sophienholm – Fugl, bl.a. Tranefrisen
2017      Johannes Larsen Museet – Fugl, bl.a. Tranefrisen
2012      Lille Lottenborg, Hellerup
2011      Naturum Vattenriket, Kristianstad
2008-     TRANEVÅR i Pulken, årligt tilbagevendende forårsudstilling i mit
              skånske ateliér
2007      Statens Naturhistoriske Museum, København
2006      Fuglenes Hus – Dansk Ornitologisk Forening, København
2006      Munkerup Hus, gruppeudstilling, Munkerup
2005      Kunstmuseét Arken, Ishøj
2005      Statens Naturhistoriske Museum, København
2004      Den Store Kunstsal – Fredericia Kunstforening, Fredericia
2001      Kongernes Jelling, gruppeudstilling, Jelling
2000      Statens Naturhistoriske Museum, København
1998      Charlottenborg – Forårsudstillingen, København

Musikudgivelser m.m.
2017-2019-     Diverse musikudgivelser med formeksperimentet  NO GOD
1995-2015-     Diverse musikudgivelser og noise/lo-fi rock bandet Nasa Dude
1995-2003      Diverse musikudgivelser med lo-fi rockbandet Obstinate Esther
2001      "New Zealands fugleliv", TV presentatør i en serie med
              naturprogram om fuglelivet i New Zealand, TV Belle
              og Danmarks Radio

Legater
2011      Statens Kunstfond
2011      Georg Harms Fond
2007      Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks Fond /
              His Royal Highness Crown Prince Frederik's Fund
2005      Statens Kunstfond
2005      Svend Grams Mindelegat
2005      HK/Privats Ophavsretsfond        
2004      Svend Grams Mindelegat
2004      HK/Privats Ophavsretsfond   

Feltstudier
-2020-   Løbende feltstudier af naturen, ikke mindst på hjemme-
              lokaliteten Pulken i Skåne
2019      Singapore, Malaysia og Indonesien
2009      Bolivia
2007      Ny Guinea (Waigeo and Vogelkop Peninsula), jun
2006      Turkiet (Bosporus), sep
2006      Spanien (Estremadura, Andalucia etc.), jun
2005      Brasilien (Bahía, Ceará, and São Paulo), nov-dec
2005      Brasilien (São Paulo and Goiás), mar-apr
2004      Brasilien (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo,
              and Pará), jun-sep
2004      New York, jun
2004      Kina (Beidaihe and Happy island), maj
2003      Skandinavien (Varanger, Skåne etc.)
2002      Skandinavien (Varanger, Finland etc.)
2001      New York, nov-dec
2001      New Zealand, jan-mar
1998      Indien (Rahjastan, Gujarat, Uttar Pradesh), jan
1996      Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, mar-jun
1996      New York, jun
1995      Grønland, jul-aug
1995      Lapland, jun-jul
1991      Sydeuropa (Greece, Spain, Portugal), jan-apr
1992      Tyrkiet (Anatolien, Kurdistan), jun
1990      Sydamerika (Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Brazil),
              dec 89-mar 90