FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

PULKEN

Läs dag till dag rapportering från Pulken under tranesæsonen, på bloggen!

GUIDE TIL FUGLE- OG NATUR I PULKEN OG VATTENRIKET UNDER TRANEVÅREN

Jeg har modtaget flere forespørgsler om hvordan man ser på fugle i almindelighed og traner i særdeleshed i Pulken og Vattenriket under tranesæsonen og her kommer en lille gennemgang.

Traner
Traner kan ses i Pulken dagen igennem. Det er her de bliver fodret og det er her stort set alle de traner som raster på Kristianstadsletten overnatter. Fodringen blev i 2012 indledt den 16. marts. Da var der allerede hundreder af traner i området. Fodringen bliver foretaget for at undgå markskader og koordineres af en arbejdsgruppe bestående af landbrugere og folk fra Kristianstads Vattenrikes biosfærekontor. Det er landmand Ulf Börjesson fra Härnestad som forestår den daglige fodring. Ulf har desuden et af det svenske storke-genudsætningsprojekts storkehegn ved sin gård og for tiden er der tre fritflyvende storke som primært fouragerer i Pulken.

Pulkens traner ser man fint fra Pulkens Utemuseum, det vil sige fugletårnet. Det er her man kommer dem nærmest. Dog kan man se tranerne på lige så tæt hold fra min baghave. Hver gang Ulf kører ud med foder-traktoren flyver en stor del af tranerne over på marken lige syd for mit hus, hvor jeg har fornøjelsen af dem indtil de tør vende tilbage til matningsfältet.

Det er en stor oplevelse at opleve tranernes opvågnen og udflyvning fra overnatningspladsen. Man skal ankomme et kvarters tid før daggry. Natten igennem kan man høre tranerne småsnakke ude i Pulken. Lige før daggry tager intensiteten til efterhånden som fuglene vågner. Fuglene står på overnatningspladsen (primært vandfladen i syd-Pulken) til en halv times tid efter daggry. I denne periode er der hektisk aktivitet; der danses og trompeteres. Derefter flyver fuglene ud til fourageringsområderne. Tusinder flyver ikke længre end til matningsfältet, foderpladsen, som ligger lige nedenfor fugletårnet i Pulken. Når de ankommer til fourageringspladsen er der igen intens aktivitet, parringer, dans, slåskampe etc.  Om morgenen ser man tranerne i fint medlys, hvis man står i Pulkens Utemuseum.

Om dagen er der mindre danse- og parringsaktivitet. Fuglene koncentrerer sig om at æde. Dette kan opleves i Pulken, et andet godt sted plejer at være marken lige vest for Yngsjö Kapell. Man kan her stå i markskellet lige bag parkeringspladsen ved kapellet. Dagtimerne kan også bruges til nærstudier af traner. Prøv at køre rundt i agerlandet mellem Åhus, Ripa og Härnestad og tjek også markerne langs vej 118 mellem Åhus og Åhus Kärr. Her kan man ofte finde småflokke som er meget lidt sky.

Aftenen er det populæreste tidspunkt at besøge Pulken. Fugle ankommer til overnatningspladsen fra ved 16-tiden og fortsætter med at ankomme til efter solnedgang. I forbindelse med ankomsten til overnatningspladsen er der megen tranedans, parringer, skærmydsler etc.

I øvrigt henviser jeg til min bog Tranedans, som er udgivet af forlaget Koustrup og Co og som kan købes hos Elna,  på nettet via forlaget eller hjemme hos mig på Härnestadsvägen 127.

Engfugle
Engfuglene ankommer i løbet af perioden og i Pulken samt f.eks. på Håslövs Ängar kan man opleve arter som stor regnspove, stor kobbersneppe, brushane (op til 150+ i Pulken i april-maj 2019), vibe, svaleklire, hvidklire, tinksmed, rødben og sortklire. i perioden 5.-15. maj kan man normalt opleve spillende tredækker hver aften på Håslövs Ängar,  men den er også registreret spillende i Pulken, hvor jeg også fandt den rastende i september 2012. 

En lang række andefugle ses i pæne antal, først og fremmest bemærker man gravænderne som render rundt og gantes sammen med tranerne. Krikand, gråand og skeand er talrigest, fulgt af pibeand. Mere fåtallige er knarand og spidsand, som sjældent noteres i antal over 10 stk. Atlingand ses daglig med et til to par.  Til midt i april kan man se sangsvane, pibesvane, stajgasædgås, tundrasædgås, kortnæbbet gås og blisgås i aftagende antal. Grågåsen yngler i Pulken. 

Tidligere var det ikke usædvanligt at se rastende rovterner i Pulken i forårstiden. Oftest sammen med rastende måger. Efter at den stort set forsvandt som ynglefugl i den nordøstskånske skærgård er den nu sjælden, også i Pulken.

Af andre mere specielle arter, som kan ses i Pulken, kan nævnes sølvhejre, som efterhånden optræder regelmæssigt, endda i småflokke. Vandrefalk kan ofte ses rastende på engen. Se også efter havørn, rød glente, rørhøg, blå kærhøg, stor tornskade og ravn.

Elge
Marken syd for mit hus plejer at være det bedste sted elge. Morgen og aften søger de ud på marken og mæsker sig med afgrøderne, ofte sammen med rådyr og harer og undertiden ræv. Kronhjort, dådyr og grævling er andre muligheder, men de optræder langt sjældnere.

Odder
Odder kan i perioder ses næsten daglig umiddelbart omkrin Naturum Vattenriket i Kristianstad. Gerne inde under selve bygningen, hvor den kan ses svømme omkring mellem pælene. Hold også øje med isfugl.

Ugler
Vinteren 2011-2012 udmærkede sig ved den hidtil største invasion af spurveugler. Vi havde et enkelt fund her i Pulken-Yngsjön-Egeside-reservatet, nemlig ved broen over Tolebäcken mellem Sjögård og Vittskövle. I år er den set i Degeberga og på sine klassiske lokaliteter oppe i skovene nord for Kristianstad. Området omkring Filkesboda huser f.eks. flere spurveuglepar. Mosehornugle kan i år ses ved Åhus Kärr langs vej 118 og så er der i skrivende stund (primo marts 2013) flere høgeugler i området: Tosteberga Fure, Fjällmossen og Sjögård.  
Hvis man vil se uglerne er timerne omkring solnedgang gode for både mosehornugle og spurveugle, medens perleuglen først begynder at synge efter mørkets frembrud. Høgeuglen er som bekendt dagaktiv, men jeg synes nu ofte den er svær at finde midt på dagen, medens der er mere spræl i den ud på eftermiddagen-solnedgang. 

Skovfugle
Sumpskovene, f.eks. langs Härnestadsvägen og langs Tolebäcken huser stor- og lille flagspætte samt sortspætte. Her er Skovsneppe også almindelig. 
I fyrreskovene langs kysten kan man finde topmejse (f.eksk. p-pladsen ved Friseboda), fyrremejse, rødtoppet fuglekonge og gulirisk. Sidstnævnte f.eks. ved Furuboda Kursgårds parkeringsplads.
Urfuglespil kan opleves fra fugletårnet i Fjällmossen.

Kystfugle
Nordisk lappedykker kan ses ud for Friseboda og Juleboda. Disse lokaliteter byder også på sortstrubet lom, sortand, fløjlsand og havlit. Man kan sådanset finde disse arter langs hele Ålakusten, men de nævnte lokaliteter er de bedste.

Storke
Jeg har bemærket, at folk bliver glade, når de ser storkene i Pulken, så her er lidt om dem: Storkene er udsat i forbindelse med projekt stork, det er landmand Ulf Börjesson i Härnestad som har buret hvorfra de slippes og på og omkring buret lever de "udslupne" året rundt. Jeg mener der er tre fritflyvende par og et par i bur. I efteråret 2012 sås storkene dagligt, undertiden kunne op til 8 fugle ses kredsende sammen på himmelen. I det sene efterår gik det helt grassat. I en måneds tid kunne op til 23 storke ses spankulerende omkring efter ploven, i engen etc.
Vinteren igennem har der været stork i Härnestad, de står ovre på buret og man møder dem rundt omkring. Det er ikke noget jeg holder øje med i særlig høj grad, men projekt stork har garanteret noget at kunne berette - prøv at google dem!
Senest så jeg tre fugle i forgårs bag ploven.

Overnatningsmuligheder og mad
Følgende steder ved jeg har åbent i tranesæsonen:

Ängshyddan - B&B ligger ved vej 118, slag på tasken 4 km NØ for Pulken. Ofte traner på marken som kan ses fra Ängshyddan.
www.angshyddan.se

Kastanjelund - nærmeste overnatningsmulighed. Familiedrevet hotel i Yngsjö, 1,3 km fra Pulken. Jeg spiste der engang og det var udsøgt. Chance for gulirisk.

Sandsnäckan - B&B i Åhus - ligger i Täppet, det gamle hotspot for gulirisk (og natravn!)

Rökeriet - Spisested og butik. God fisk, delikatesser af lokalt tilsnit som div marinerede sild, ål, røgvarer etc. Ligger ved broen over Helge Ås nordlige gren, mellem Yngsjö og Åhus. Chance for rørdrum - der sås odder her i januar 2013!