14. marts 2012

10 traner

Så er vi oppe på 10 traner, det er som det skal være. Det er fugle fra den skånske ynglepopulation, som ankommer nu. De enorme flokke, som kan forventes at raste her i Pulken om ca 10 dage, består af fugle som skal til Midt- og Nordsverige og deres træk ligger lidt senere.

Fordi jeg syntes det var så hyggeligt at lytte til Jens Valo på radioen igår nat kom jeg her til morgen først ud kl. 06:10 og da var svanerne og gæssene allerede igang med at forlade nattekvarteret. Den tælling jeg alligevel foretog gav bl.a. 107 sangsvaner, 17 blisgæs, 22 sædgæs, en 3k havørn, en dværgfalk og, som sagt, 10 traner.  Gik så en runde for at samle affald i Pulken, især har jeg haft kig på en hvid plasticdunk, men på vej ud til den opdagede jeg, at hele øen i nordpulken er flydende - med elletræer og det hele! - så den plasticdunk får lov at blive hvor den er.

Spurveuglen var på plads ved Tolebäcken i går aftes, ca 100 meter øst for asfaltvejen nedstrøms langs bækken. Jeg syntes jeg havde generet den nok med playback, så jeg satsede på at spotte den, hvilket også lykkedes - jeg spottede ret snart dens silhouet i krattet på nordsiden af bækken. I den blæsende aften holdt den sig lavt, ca 2m over jorden, og var meget aktiv, flaksede fra udkigspost til udkigspost og roterede med hovedet.
Skitser af mosehornugle og spurveugle 13.03.12