5. juli 2012

Fugleunger og blomster

Ung stor kobbersneppe og svaleklire i sidelys, syd-Pulken, aften 04.07.12Var i aftes en tur nede i syd-Pulken, hvor resultatet af kobbersneppernes anstrengelser, en flyvefærdig ungfugl, stod i det lave vand sammen med forældrerne og diverse klirer. Det er skønt nok, at de endda har fået en unge på vingerne. Det har ikke været let, at dømme efter forældrenes megen skælden ud på rørhøge, krager og ravne. De må også have mistet et par unger eller tre; nægter at tro, at ungen var enebarn fra begyndelsen. 

På denne årstid får man et indblik i, hvilke fugle som har ynglet i nærområdet. Arter som jeg ikke har set i et godt stykke tid dukker op i haven; sumpmejse, en gærdesangerfamilie, en ung lille flagspætte; og  i Pulkens sydvestlige ellelund stødte jeg på tornskaderne med nyudfløjne unger. Hernede, længst i syd hørtes tre karmindompapper synge på én gang. Foreløbig har jeg således i år kunnet konstatere mindst 5 syngende hanner og en hun, hvilket ligger på linje med de foregående år. 

Modsat sædvanen er der ikke køer i vænget langs Pulkens østside. Det er meget interessant at se, for en række planter har fået chance for at komme ordentlig op, og man ser en meget fin overgang fra tør eng med bidende stenurt, segl-sneglebælg og almindelig pimpinelle til våd eng hvor tidlig skjaller er under indvandring.

Der er til gengæld græsning på den sydøstlig skjallereng i år. Det er noget nyt og jeg håber det kan standse den tiltagende indvandring af rødel som er igang. Eneste synlige forskel i forhold til tidligere år er dog, at det nu viser sig at engen huser store bestande af sump-hullæbe; hele 282 planter har jeg talt. Mange blomstrer og endnu flere står i knop og det er smukt at se sump-hullæberne stå i fuldt flor side om side med hjertegræs, skjaller og pukkellæbe. Det er faktisk knock-out smukt. Pukkellæbe er også i år så talrig, at jeg ikke gider forsøge en optælling. For nylig satte jeg mig i engen og tjekkede en radius på ca 10 m i kikkert og talte 220 Pukkellæber. Dertil kan man så lægge dem jeg ikke fik øje på og gange med sit skonummer. Det må være et firecifret antal.