FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

21. februar 2013

FORÅRSUDSTILLING I PULKEN 2013

Vi er nu igang med at forberede forårsudstillingen, som i år kommer til at ligge omtrent fra 20. marts - 15. april. Mere information følger.

I forbindelse med årets udstilling er vi ved at udarbejde informationsmateriale om tranens adfærd, næsten en lille ordbog over tranens visuelle sprog. Præcis hvad det bliver til ligger ikke helt fast endnu, men jeg kan da afsløre, at jeg lige nu er igang med at gennemmale de forskellige adfærdsformer man ser i forbindelse med tranernes parringsspil.

For bedre at kunne opleve tranedansen - og endda måske få en idé om dens indhold - er det en god hjælp at kende de forskellige "dansetrin". Som ved al anden fuglekigning er det min erfaring, at man får øje på mere, når man ved hvad man skal kigge efter. I år har vi til hensigt at gå mere målrettet til værks med formidlingen af Pulkens traner og øvrige natur.

Traner er her ingen af endnu, men de er på trapperne og sandsynligvis vil den næste mildning som indtræffer føre de første traner med sig.

I mellemtiden er Pulken tilfrossen, vandfuglene holder sig borte, men overflyvende sædgæs og sangsvaner liver op. I dagens løb er havørnene et stadigt indslag. En ungfugl glider ind fra sydøst, roder med vingerne og slår sig ned i en grantop. Senere forsøger to havørne, en hun og en han, kendelige på størrelsesforskellen, at slå en ravn i flugten. En udmattelseskrig, som gælder ravnens liv, men som for havørnene kun må koste en smule overskud. Ravnen slipper efter ti minutters angreb.

HØGEUGLE VED PULKEN
I de sidste to dage har en høgeugle holdt til ved Sjögård, umiddelbart vest for Härnestads bro.