FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

27. februar 2013

"VÅRVINTER" VED PULKEN


Området omkring Sjögård, umiddelbart vest for Pulken, er efterhånden ved at udmærke sig som en rigtig spændende fuglelokalitet. Det er her vagtel og engsnarre har nogle af deres mest stedfaste forekomster på Kristianstadsletten, hedehøg har ynglet og her raster hundredetallige hjejleflokke, hundreder af viber og hulduer samt flokke af store og små regnspover og undertiden andre vadere - f.eks. brushøns. Om vinteren raster tusinder af gæs, som tiltrækker arter som hav- og kongeørn. 

Men det er ikke mindst uglerne, som gør Sjögård interessant. Langs Everöds Ängaväg, lige vest for Sjögård, er mosehornugle en årlig vintergæst og lige nu holder en høgeugle til i området. Denne vinter har budt på en mindre høgeugleinvasion. På Sjælland er der set høgeugle ved Bagsværd, i Hareskoven og i Porsmosen og i Skåne er den bl.a. observeret ved Dalby, Riseberga, Fjällmossen, Sankt Olof, Tosteberga, Drakamöllan og nu også Sjögård.

Sjögårds høgeugle blev opdaget sidste fredag. Jeg var ikke hjemme og jeg har tænkt en del på den ugle - jeg går meget op i "tomtkryss" - matrikelarter - og tænk at få en høgeugle på listen - det ville være tungt! Hvor meget fylder en høgeugle på 2,5 km afstand? Det burde vel være muligt, med lidt held.

Jeg kom sent hjem fra Lund igår og naturligvis var det første jeg gjorde idag, at lede efter høgeuglen. Det blev til en times forgæves søgen, så tog jeg hjem igen. 
Inden jeg nåede ind ad døren, blev min opmærksomhed dog fanget af lyden af spættehakken fra fyrretræerne i skellet ind mod naboen. Intervallet var meget langsomt, slet ikke som "min" flagspætte, og da jeg rettede kikkerten mod lydkilden, viste det sig at være en sortspættehun, som sad blot ca otte meter borte. Den var i gang med systematisk at hakke barken af "torrrakan" af det døde fyrretræ, hvis øvre halvdel nu ligger i min have efter at det væltede i en vinterstorm. 
Sortspætte er en art som forekommer almindeligt i elleskovene omkring Pulken fra august til marts. De yngler i fyrreplantagen nede ved Vittskövle, men udenfor yngletiden forekommer de almindeligt i Egesides sumpskove - det er til gengæld ret usædvanligt at opleve dem på nært hold, som jeg gjorde idag.

En times tid senere var jeg ude i haven igen. For skams skyld ville jeg lige tjekke, om der var en høgeugle at se og for bedre at kunne se Sjögård, satte jeg mig ud i markskellet. BANG! Der sad den. Jeg var lynhurtig til at rykke en meter baglæns, ind på toften, så jeg kunne notere mit "tomtkryss" nr 166!

Da dét var på plads, var jeg hurtigt tilbage ved Sjögård, hvor jeg fik lavet et par feltskitser af høgeuglen på nærmeste hold. I eftermiddagens løb var jeg flere gange ude i haven, hvorfra uglen sås fint i teleskop. Den var meget aktiv og sås bl.a. i luftkamp med diverse kragefugle.
Hawk-Owl, Sjögård 26.02.2013


Hawk-Owl, field sketch, Sjögård 26.02.2013


Black Woodpecker, Härnestadsvägen 127, Pulken, 26.02.2013