31. marts 2013

FØRSTE BØLGE AF NORDTRÆKKENDE TRANER HAR RAMT PULKEN

Påske Dag har været en lang, solrig forårsdag med god termik og musvågeskruer på himmelen. I dagens løb har bl.a. en stor tornskade og 30 bjergirisker rastet, en fjeldvåge trak nordover og det samme gjorde formodentlig en havørn. Det stille vejr og trækbevægelserne gav anledning til en vis forhåbning om, at også nogle traner eventuelt ville våge springet over Østersøen.

Vi skulle dog helt frem til kl. 18:15, før et blik udover Pulken afslørede fem rastende traner. Et, efter forholdene, uhørt antal - en flok!

Så hurtigt det overhovedet var muligt var vi ude ved Utemuseet, men kom dog for silde - de fem traner passerede lige over vore hoveder og fortsatte trækket mod nordøst.
Snart efter fulgte en flok på 11, som kom ind fra syd og gik lavt ned over Pulken, dog uden at lande. Også de fortsatte i nordøstlig retning og i løbet af den næste time yderligere 1+6+8 traner mod nordøst, mens 5-7 fugle lod til at blive i Pulken-Egesideområdet. I aftenens løb var mindst fem fugle nede og stå i Pulken, trods en ræv, som tværede over engen ved Pyramiderne.
I mørket lyder nu traneskrig fra Pulken. Dagens traner er uden tvivl fugle, som er lettet fra Rygen eller Brandenburg i dagens løb; herfra kan det vist kun gå én vej.


Trane trækkende mod nordøst over Graften, aften 31. marts 2013
Skumring over Pulkens Utemuseum 31. marts 2013

En havørn flyver mod overnatningspladsen i Egeside Träsk, i baggrunden den snedækkede Linderødsås, aften, 31. marts 2013.
Kredsende havørn over Pulken