1. april 2013

NU! with Swedish and English summaries

Jeg elsker disse dage i tranevårens begyndelse, hvor man ser flok efter flok komme ind sydfra, direkte fra rastepladserne syd for Østersøen. Man kan med 100% sikkerhed vide, at dén flok som kommer dér, har været timer undervejs, man oplever fugletrækkets store bevægelse og dét er stort.

Syv traner noteredes rastende i Pulken kl. 12:05 og det antal stemmer godt overens med mit skøn over antallet af traner som overnattede i Pulken natten mellem 31. marts og 1. april.

Kl. 12:30 noteredes den første nordtrækkende flok, 6 N, og eftermiddagen igennem trak flok efter flok ind sydfra. Intensiteten i trækket steg markant efter kl. 17. Mellem 12:30 og 20:07 noteredes 360 trækkende fugle, fordelt på 285 NØ, 56 N, 8 NV og 11 indtrækkende til rast. 

Fra kl. 18:40 holdt jeg tillige øje med tilvæksten i antallet af traner som rastede i Pulken for at overnatte her. Kl. 20:15 afsluttedes denne overvågning og da stod 132 traner på isen i syd-Pulken, hvor de i skrivende stund overnatter lydeligt!

Hvis jeg skal komme med et bud på et skøn over antallet af traner, som idag krydsede Østersøen og lagde vejen forbi Pulken kommer jeg frem til minimum 417 fugle, idet jeg ikke regner med at nogle af de nordøsttrækkende fugle indgår i de 132 fugle, som nu overnatter i Pulken. De nord- og nordvesttrækkende traner kan snarere indgå, da der nord og nordvest for Pulken findes gode dagrastepladser fot traner: Hovby og Köpinge Enge.

Men i virkeligheden er sådan et minimumsantal ret omsonst. Sagen er den, at jeg dagen igennem, ud over at kigge på træk, OGSÅ har haft masser af udstillingsgæster og jeg har fortalt om traner, så jeg er helt tør i halsen! Jeg har kigget på træk så meget som muligt og mine noteringer afspejler trækkets forløb over dagen, men jeg har utvivlsomt misset adskillige traneflokke. Derfor kan det være værd at nævne, at 488 traner er kommet i notesbogen idag og det kan man så gange med sit skonummer. Det har kort sagt været en skøn fugledag. Hvis nogen er kommet ind og har sagt, at "der vist ikke sker så meget idag", er de hurtigt blevet hevet med ud i haven, hvor vi har set flok efter flok af indtrækkende traner tone frem af himmelen - der er forhåbentlig ingen, som har fået lov at forlade Härnestadsvägen 127 uden at vide, at dette var en super spændende dag!

Resumé på svenska:
13-04-01 20:15 Pulken Kl.12:05 rastede 7 tranor i Pulken, ett antal som stämmer bra överens med det antalet, som verkade stanna kvar i området, ur de fåglar som kom sträckande söderifrån under gårdagen. Också Annandag Påsk bjöd på bra termik och svag nordlig vind. Ovan på gårdagens trannoteringar var det att vänta, att det även idag skulle komma nya tranor sträckande från söder.

Dagens första flock, 6 stycken sträckande mot nord, noterades 12:30. Sträcket tog till i intensitet ut på eftermiddagen, speciellt efter kl. 17:00. Sträcktotalen mellan kl. 12:30 och 20:07 blev 360 tranor fördelade på 285 mot NO, 56 mot N, 8 mot NV och 11 tranor, som kom sträckande och som sen landade i Pulken-Egeside-området. Från kl. 18:40 räknades tranor som rastede inför övernattning i Pulken. Bevakningen av detta avslutades kl. 20:15, där 132 tranor stod på isen i södra Pulken inför övernattning.

Ett försök på en uppsummering av dagens total: Nord Ost-sträckande tranor ingår, efter min bedömmning, knappast i de fåglar, som rastade inför övernattning senare på kvällen. Nord- och Nord-väst sträckande fåglar kan snarare ingå bland dessa (det ligger bra fourageringsområden för tranor runt södra Hammarsjön och Köpinge Ängar nord och nordväster om Pulken). Om man utgår från detta kommer man fram till, att minnst 132+285=417 tranor idag korsade Östersjön och passerade/anlände till Pulken med närmsta omnejd.

English summary:
Today flock after flock of migrating cranes have passed Pulken. 360 migrating cranes were noted between 12:30 and 20:07 and in the evening 132 cranes stood gathered at the night roost in southern Pulken 20:15. Now, early in the crane season, it is a real thrill knowing that the flocks you are watching are arriving directly from roosting sites south of the Baltic Sea - this is rather more difficult to determine later in the season, when crane flocks constantly fill the sky above Pulken. Then the flock you are watching may simply be travelling between different feeding grounds in Pulkens immidiate surroundings.

The total of birds registered today were 488. If the possibility that cranes seen migrating north and north-west may have landed to feed at Köpinge Änger or Hovby is taken to account - and that some of these may be included in the 132 birds counted at the evening roost - the minimum number of cranes arriving at-/crossing Pulken today is 417.  This said, I have not at all ben concentrating exclusively on counting cranes today; We have had lots of visitors and I  have today held a continuous lecture on crane migration and crane behavior!


01.04.13 indtrækkende traneflok 14:49

01.04.13 Traner på vej mod nordøst.

01.04.13 Nogen gange passer de lige over haven!

01.04.13

Lige over hovedet!

SÅDAN DÉR!

01.04.13 Flok lander på overnatningspladsen i syd-Pulken.

01.04.13 Tranepar flyver nordpå over Graften, ca. 20:05.

01.04.13 Sangsvaner flyver mod Köpinge over Pulken, ca. 20:05

Rød glente over haven, eftermiddag 01.04.13

ditto.