5. marts 2013

TRANEN ER ANKOMMET TIL PULKEN

Årets første trane sås idag i Pulken. Efter et besøg ved Sjögård, hvor høgeuglen stadig var på plads, kom jeg hjem igen og hørte et skrig, som lød umiskendeligt som trane. Det skulle selvfølgelig verificeres og en afsøgning med kikkert afslørede en enkelt fugl, som stod på isen i nord-Pulken. Den spadserede lidt omkring og kaldte, med rejste tertialer. Så gik den igennem den rådne is, men baskede op igen og fortsatte, lige glad for det.
Lærken sang idag, ovre ved Sjögård. Det er decideret varmt - 9° - og tranens ankomst var ventet. De Skånske ynglefugle skal ankomme omtrent nu, hvis vejret tillader det, og med det smukke vejr vi har haft i de seneste dage, synes vejen at ligge åben.