FORÅRSUDSTILLING 2023: ÅBENT/ÖPPET 15. - 16. APRIL, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

27. februar 2013

UDSTILLING/PULKEN TRANEVÅREN 2013

Vi forbereder fortsat årets forårsudstilling, som kommer i år finder sted fra 20. marts - 15. april. Det er planen, at der bliver nogle små "kurser" i traneadfærd, gennemgang af adfærdssekvenser på film og feltobservationer. Mere information om dette samt åbningstider m.m. følger senere. 

Jeg kan iøvrigt fortælle, at årets første traner i Vattenriket blev set 1. marts af Thomas Lindblad, trækkende ved Furuboda. Da var Høgeuglen stadig på plads ved Sjögård, mon ikke den osse er der idag?.

"I forbindelse med årets udstilling er vi ved at udarbejde informationsmateriale om tranens adfærd, næsten en lille ordbog over tranens visuelle sprog" skrev jeg den 21 februar. Herunder er et par af mine tegninger og skitser i den forbindelse:

Location-call (Ellis et al.)Lange, vidtlydende trompetstød, vel adskilte (f.eks. 10-30 sek interval), afgivet af territoriale traner, f.eks. i forbindelse med afpatruljering af territorium eller som signal til nabopar.

Hoover-up  1


Hoover-up 2


Hoover-up (
Ellis et al.)  / Electric boogie (Tranedans CCT)
Med front mod opponent bøjer tranen sin krumme hals mod jorden og præsenterer derved sin røde isse. Vingerne kan være samlede, udbredte eller højt løftede. Tranen rejser nu sin krop til lodret i en glidende bevægelse 
med næbbet pegende mod et punkt på jorden (1fra en position, hvor brystet er hævet og kroppens akse 45°.  Vingerne føres samtidig tilbage og fuglen ender med at stå nærmest som et menneske (2). Hoover-up anvendes som trussel og magtdemonstration, men også i dans og umiddelbart efter parring. 
Skitse - en gennemtegning af agressiv interaktion mellem to traner. Fra oven: "Bill-stab" / Næbstød, nedenfor næbfægtning - altså skiftevis udveksling af Næbstød, nederst Hoover-down / Electric boogie-ned - en version af Hoover, hvor tranen med fremadkrummet hals og fra en foroverbøjet udgangspositur, blot løfter kroppen til 45°.  Her folder tranen sine vinger sammen under udførelsen, trækker dem tæt ind til kroppen, efter at have holdt dem demonstrativt løftede.  Hoover-down kan også udføres med vingerne tæt trukket ind til kroppen.