11. april 2013

Notbok med fågelnotat uphittat

Notbok med fågelnotat uphittat nära där väg 118 stöder till väg 19, alltså nära Olseröd.

Kontakta Lars Torstensson 0733 96 49 36