9. april 2013

TRANEPROGNOSE FOR DEN KOMMENDE UGE M.M.

Her til morgen talte jeg 1900 traner på Pulken, et tal som nok skal tages med et gran salt. Umiddelbart syntes jeg det var let undervurderet (talte 10 og 10) men jeg kan se, at gårsdagens højeste tælling er 1400 og vinden har siden igår formiddags været ugunstig for indtræk - østlig. Det er, kort sagt svært at tælle traner som står på jorden, det bedste er at tælle udflyvning fra- eller indflyvning til overnatningspladsen og lige dét, har jeg i år næsten ikke orket. Der er SÅ meget andet interessant ved tranen end flokstørrelsen og i år er jeg mest af alt interesseret i at se på tranernes adfærd.

Jessica og jeg har i løbet af vinteren og det tidlige forår lavet en folder som beskriver og illustrerer de adfærdsformer som man ser almindeligt blandt de forårsrastende traner i Pulken. Denne folder bygger på fem års iagttagelser af traner i (blandt andet) Pulken, sammenholdt med videnskabelige artikler om emnet, analyse af film og fotoserier m.m.  Nu er det interessant at konstatere, om de adfærdsformer vi har valgt ud er de rigtige. Det lader de til at være, men det er alligevel muligt at se flere og flere detaljer og variationer. Jeg har også set adfærd, som jeg ikke umiddelbart kan forklare ud fra den videnskabelige litteratur. Det er som om, at flere og flere spørgsmål melder sig, jo mere man iagttager og for mig som feltornitolog er dét at iagttage tranernes adfærd blevet fuldt så spændende som at kunne se forskel på en brun- og schwarz løvsanger.

Lige nu, kl. 19:52, kan jeg tælle til 1300 traner i Pulken, nede fra min havestol ved legehuset. Hvor mange traner, som har været igennem i løbet af dette forår må bero på et skøn. Et slag på tasken kunne være 3000-5000 og jeg er ret overbevist om, at der endnu er mange traner i vente - et eller andet sted har jeg set det samlede skøn over det antal traner, som skal passere Pulken i løbet af et forår, sat til ca 15.000.

TRANEPROGNOSE
Kraniche.de brillerer stadig med deres langsomme opdateringer, intet er sket fra den kant siden sidst - bortset fra nye opdateringer fra Vattenriket og Hornborgasjön, som de har ført ind! Det er næsten morsomt. Derfor er min traneprognose baseret på en antagelse om, at der stadig står tusinder af traner syd for Østersøen. Der må simpelthen være traner i Tyskland stadigvæk. Hvor er de 26000 traner, som stod i Hornborgasjön en dag sidste forår? Hvor er de 7000 traner som stod i Pulken en dag sidste forår? Jeg tror på et seriøst influx med næste vejrskifte.Vejrudsigten for Ostseebad Prerow siger, at vinden drejer om i vest fredag. Frem til torsdag i næste uge holder vinden sig, stort set, i retninger mellem vest og syd. Dette er meget gunstigt for tranetræk, Fredag kommer et regnområde som aftager i løbet af lørdagen. Hvis traner når at komme afsted lørdag, kan lørdag aften blive god, præget af indtrækkende traner. Hvis tranerne, som det var tilfældet i forgårs, føler at de har travlt, kan hele søndagen (sol og vestlige vinde) blive aldeles fantastisk.

I mellemtiden iagttager jeg traner. Der bliver filmet og analyseret og andet oplag af vores tranefolder er allerede i trykken!

Jeg har i de seneste dage interesseret mig særligt for den positur, som vi har valgt at kalde næb mod bryst (Hoved ned-næb op, Holger Poulsen, DOFT 1975). Denne positur findes hos tranen dels som en adfærd som kan stå alene, dels som inkorporeret afslutningspositur i den agonistiske adfærd som vi har valgt at kalde rituel fjerrystning (Ruffle-bow D.H. Ellis et al. 1998).  Ellis et al. skelner mellem Ruffle-bow-up og Ruffle-bow-down og vores trane viser begge typer.


1. version, her er det røde felt på hovedet for lille.


2. og 3. version. På den nederste illustration har jeg tilføjet mere rødt på issen. Den øverste viser , sådan ca, forskellen på slutpositionen i Ruffle-bow-up og Ruffle-bow-down. I Ruffle-bow-down går den fremstrakte halsposition umiddelbart forud for den nedstrakte halsposition (øverste illustration). Nederst ses næb mod bryst. Der er nok ingen evident forskel på afslutningsposituren i Ruffle-bow-down og næb mod bryst. Forskellen på tertialerne er ikke noget konstant, det har mere at gøre med slid. 

PULKEN OG VATTENRIKET
I disse dage raster der rødhalset gås på Håslövs Ängar, høgeugle i Fjällmossen og i Pulken ses nærmest daglig stor tornskade, kongeørn og lille flagspætte. De fleste tidlige trækfugle er ankommet til Pulken: Stor regnspove, stær, vibe, gravand, blisgås, rørhøg etc.
En del havørne ses endnu - 4 forskellige individer sås i forgårs.