FORÅRSUDSTILLING 2024: ÅBENT/ÖPPET 23. MARTS - 7. APRIL samt 13-14. april, 10:30 - 17:00, HÄRNESTADSVÂGEN 127, VED PULKEN! tlf: +45 31 69 47 26. (EVT. ÆNDRINGER ANNONCERES HER)

2. april 2013

TRANERNE ER HER - 220 TIL AFTEN.

Trækkende traner over Pulken 01.04.13, malet 02.04.13.Dagen begyndte med let nordvestlig vind og solskin. Jeg havde egentlig regnet med, at der ville komme en del traner ind fra syd. Det gjorde der ikke, men nogle få har trods alt vovet turen over havet og de rastende traners antal er vokset noget i dagens løb. Til aften var ca 220 fugle på overnatningspladsen kl. 20:30.

Fodringen på Matningsfältet er nu begyndt, hvilket nok vil berolige mange, som har planlagt tranetur til Pulken.

Her er stadigvæk utroligt få traner, tidspunktet taget i betragtning. Det gode ved det er, at vi efter al sandsynlighed har en fantastisk dag i vente, nemlig den dag hvor tusinder af traner ankommer sydfra og slår sig ned i Pulken.

Idag har Evert Valfridsson set mosehornugle og den store tornskade huserer stadigvæk på pælene syd for P-pladsen. Viberne har sunget, det er første gang i år jeg hører dét, og stærene er glade for at fouragere i den optøende eng.
Men her er gudsjammerligt tørt! Vandstanden på Pulken ligner mest af alt noget man ville forvente i juli måned. Jeg håber, at voldsomme mængder af sne ligger og venter på at smelte oppe i Småland, så vi kan få noget vand ind på engene. Tørre enge er ikke min livret, der er ikke megen plads til ænder og vadefugle som det ser ud nu og hvis intet sker, vil her være knas tørt om en måneds tid.

At en del traner nu er synlige i Pulken dagen igennem giver lejlighed til at kigge på traneadfærd. At jeg nu har læst lidt på det, gør det meget mere spændende at kigge på fuglene. Jeg genkender mange forskellige displays umiddelbart og bemærker også nye, mindre iøjenfaldende, som jeg genkender fra  beskrivelser i litteraturen. Idag har jeg f.eks. set næb-mod-brysttrusselbuk-rejsning, rituel rygpudsning, præsentation af rødt felt m.m. Desuden mener jeg, at jeg har set noget, som Ellis et al. kalder for Horisontal-strut (så vidt jeg husker). Jeg har tegnet det - se nedenfor. Det foregik som en synkroniseret stoltseren, udført af to mager, den ene i typisk stoltseren, den anden havde en lignende gangart og højt løftede tertialer, men holdt hals og hoved horisontalt fremad, uden den vinkling af nakken, som er karakteristisk for stoltseren - se fuglen til højre.

Denne adfærd (fuglen til venstre) er muligvis Horisontal-strut (Ellis et al.) eller horisontal threat walk (Yuncker/Happ). Set og malet om formiddagen 02.04.13 


Jeg maler trækkende traner 02.04.13