4. marts 2014

113 TRANER I PULKEN

Traner over Pulken, 3. marts 2014

Det tidligste forår er indhyllet i tåge.
På en ensfarvet, grå himmel dukker et stort vingefang op, midt på eftermiddagen. Jeg tænker trane, så musvåge, før brikkerne falder på plads. Det er en kongeørn, en ungfugl fra sidste år, på vej ind over Pulken.
Gæssene går i luften. På markerne omkring Härnestad står hundreder af sæd- og grågæs, isprængt enkelte blisgæs og kortnæbbede gæs. Dem havde jeg egentlig gerne villet gennemse en ekstra gang, men nu er det for sent - til gengæld får jeg et godt, langt kig på den unge kongeørn.

I eftermiddagens løb trodser viberne tågen og trækker nordud. Det kan ikke vare længe, før de synger over engene igen.

Efterhånden kommer tranerne ind, og kl. 17:36 står 113 traner i Pulken. Det lader til, at hele billedet er forskudt i forhold til normalen. Billedet ligner det, man plejer at se om ca 14 dage: Smågrupper af rastende traner, efter al sandsynlighed fugle fra den skånske og smålandske ynglebestand, plejer at ankomme i ugerne inden det store, tusindhovedede gennemtræk af ynglefugle fra Norge og Nordsverige. I år hænder alting foreløbig ca 14 dage tidligere end forventet, men hvordan gennemtrækket af nordskandinaviske traner kommer til at forløbe, er det nok lovlig tidligt at spå om. De plejer at kulminere i månedsskiftet marts-april, og deres fortrop plejer at ankomme ca en uge inden. Det sidste er i al fald min formodning. Uden at vide det sikkert, formoder jeg, at når der, efter en periode hvor ca 50-200 traner har været normalen, pludselig står 700 traner i Pulken, så må det være de nordskandinaviske ynglefugle, som er dukket op. Det punkt er vi bestemt ikke nået til endnu i tranvåren 2014.

Men 113 traner er mange, når vi blot skriver den 3. marts! Stemningen her er noget usædvanlig, for medens tranen allerede er velrepræsenteret, er her stadig hundredevis af sangsvaner. Det er der lidt Hornborgasjön over - de to arter plejer ikke at mødes i nævneværdig grad i Pulken.

I år er en undtagelse. Endnu en undtagelse - ligesom sidste år! Jeg ved, jeg har travlt. Det er min intention, at åbne min forårsudstilling den 20. marts, men hvis her pludselig står 2000 traner den 15. - så må jeg være klar!